Informace

Doporučení ředitelky školy

Z rozhodnutí vlády se doporučení k 10.9.2020 mění v závazný pokyn.

Vzhledem k aktuální situaci ve škole (vysoká absence žáků s rýmou, kašlem, teplotou) vyhlašuji s platností od 9.9.2020 doporučení nosit roušky pro všechny osoby v budově školy ve společných prostorách, tj. chodby, wc, školní jídelna, šatna,...Nošení roušky ve třídě je na individuálním rozhodnutí každého. Při jídle v ŠJ strávníci roušku sundají z obličeje, ale ponechají si ji na sobě (na krku apod., nepokládají ji na stoly či jinam).

Angličtina 6-2

 

 

Úkoly do 6.2.2021

 

Vypracovat z PS  str. 31 a 32. Vypracované ofotit či oskenovat a poslat na mail: jana.venzarova@skola-rosice.net

Z projektu na téma minulá nebo vysněná dovolená  umět zpaměti 10 vět. Kdo projekt neposlal, tak napraví a pošle do konce tohoto týdne. To samé platí i pro str. 30 z pracovního sešitu. Vypracované odpovědi str. 30 z pracovního sešitu máte v přílohách.

Zapsat a naučit se slovíčka str. 77 oddíl D  - English across the curriculum.

COVIDOVÁ PRVIDLA - výňatek z Manuálu MŠMT

Vážení rodiče, milí žáci,

seznamte se s některými nejdůležitějšími pravidly ohledně virového onemocnění COVID-19. Budeme se samozřejmě snažit přijímat taková opatření, abychom v co největší míře zajistili ochranu zdraví - jak žáků, tak i zaměstnanců školy. Škola je vybavena dezinfekcí, mýdlem, jednorázovými ručníky, částečně bezkontaktními osoušeči rukou a ve všech prostorách se bude často větrat.

Situace se nyní po skončení prázdnin a návratech z dovolených bude s největší pravděpodobností v celé ČR měnit každým dnem a my Vás vždy o aktuální situaci u nás ve škole budeme informovat prostřednictvím TU a webových stránek školy.

První školní týden 2020-21

Organizace v prvním týdnu

Rodičovské schůzky

Dne 2.9.2020 proběhnou od 15:30hod. rodičovské schůzky 2.-9.třídy v kmenových třídách. Třídní schůzka 1.třídy proběhne 1.9.20 dopoledne v rámci prvního dne (8:30). Všechny prosíme o použití roušky.

Upozornění

Vzhledem k opatřením v rámci covidové epidemie upozorňuji, že do školní budovy bude do odvolání umožněn vstup pouze žákům a zaměstnancům školy. Ostatní osoby zazvoní a sdělí, co potřebují, do budovy nevstupují.

Poprvé do školy - prvňáčci

1.9.2020 proběhne od 7:50 slavnostní přivítání prvňáčků ve škole. Vzhledem k situaci prosíme zákonné zástupce, aby do školy přišli v rouškách a ve třídě se usadili pouze na určená místa (max 2místa/na 1žáka). Desinfekce rukou na určeném místě u vstupu je nezbytná.

Rozmístění tříd ve š.roce 2020/21

třída

budova

umístění

Potvrzování průkazů a formulářů

Pokud potřebujete potvrzení na průkazku či na různé formuláře v rámci zahájení nového školního roku, jsou vám k dispozici úřední hodiny podatelny - kanceláře od 24.8. do 31.8.2020 v čase 10:00 - 12:00. Od 1.9. pak podle úředních hodin.

Vyúčtování plateb - MŠ i ZŠ

V přílohách níže najdete informaci k vyúčtování poplatků za MŠ a za obědy. Do konce července by vám měly příslušné částky přijít na vaše účty.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace