Informace ŠD pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

k blížící mu se nástupu dětí do školní družiny píši několik málo informací. V příloze naleznete provozní informace školní družiny s uvedenými údaji k platbě za ŠD aj.


V první školní den prosím ty, kteří neodevzdali potřebné dokumenty s přihláškou, aby tak učinili. Jedná se o dokumenty –

Souhlas s vnitřním řádem školní družiny,

Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny.

Oba tyto formuláře naleznete na webu školy v sekci Školní družina – dokumenty.


V případě neodevzdání nebude dítě puštěno ze školní družiny s jinou osobou a v jiný čas, než bylo uvedeno na přihlášce. Dítě bude moci odejít pouze se zákonným zástupcem.

 

Děkuji za spolupráci a přeji hezký zbytek prázdnin.

Radka Cimburková, vychovatelka ŠD