Informace pro rodiče 7

Milí rodiče,

děkuji Vám za dosavadní spolupráci a přeji všem slunečné a odpočinkové léto.

Uvádím přehled pomůcek pro Vaše děti do 8. třídy. Platba za pracovní sešity a papíry na kopírování proběhne v září.

Monika Chmelařová

 

Pomůcky pro školní rok 2022/2023 do 8. třídy

Český jazyk – M. Chmelařová:

  • 1x velký linkovaný sešit, 2x malý linkovaný sešit 524 (DÚ + pravopisná cvičení)
  • zvýrazňovač libovolné barvy, fix na folie

Matematika – P. Brožková:

  • 1x sešit 460 + podložka s linkami, 1 x sešit 420 + podložka s linkami
  • dvě ořezané tužky č. 2, 3, kružítko + tuhy, pravítko rovné 30 cm, pravítko – trojúhelník s ryskou, úhloměr, ořezávátko, guma, pastelky, 3 díly PS 150 Kč

Anglický jazyk – D. Brdíčková + J. Venzarová:

  • pracovní sešit k učebnici Project 1 a 2, 1x sešit 444
  • sešit 564 + PS PROJECT 3/4 pokračujeme, folie A 4, barevné linery (propisky – 3 barvy), flashka na nahrávku k učebnici (možno stáhnout i do PC), 330 Kč časopis Gate – platba na účet školy,Wocabee – 225 Kč na účet školy, PS Project 3/4 – platba 300 Kč v září, rychlovazač s eurozávěsem na testy (pokračujeme, pokud není poškozený)

Německý jazyk -   Z. Vrabcová: 3x sešit 544 (G + slovníček + ŠS pokračujeme), portfólio pokrač., 10eurofólií, 200 Kč na Wocabee

Dějepis – J. Svobodová: 1x sešit 544 nebo 564

Zeměpis – M. Chmelařová: 1x velký linkovaný sešit

Přírodopis – R. Novotná: silnější euroobal na PL

Fyzika – P. Brožková: 1x sešit 440 + podložka, PS 80 Kč

Chemie – R. Novotná: 1x malý nelinkovaný sešit 540 + podložka

Výchova ke zdraví – R. Novotná: pokračovat v sešitě z minulého roku + silnější euroobal na PL

Výchova k občanství – M. Chmelařová: 1x sešit 524 + 5 eurofólií

Práce na PC – R. Cimburková: bez pomůcek (bude se pracovat pouze na počítači)

Svět práce – M. Chmelařová: 1x sešit 524 + 5 eurofólií

Hudební výchova – M. Chmelařová: sešit s notovou osnovou

Výtvarná výchova – M. Chmelařová:

barevné papíry, nůžky, vysunovací lepidlo, vodové barvy, temperové barvy, paletu na míchání barev, alespoň 4 štětce (2x kulatý, 2x plochý – různé velikosti), kelímek na vodu, hadřík, voskovky, černý centropen tenký a silný, fixy, pastelky, 5x velká + 5x malá čtvrtka

Tělesná výchova (Tv) – M. Chmelařová – dívky /J. Venzarová - chlapci:

  • cvičební úbor (tepláky, šortky, mikina, tričko), obuv vhodnou do tělocvičny a obuv na ven (botasky)

 

V září 2022 budu vybírat peníze na tištěné pracovní sešity + diář (59 Kč). Počítejte s částkou cca 1500 Kč. V září bude upřesněno. Děkuji.

 

Monika Chmelařová, třídní učitelka

27. 6. 2022


 Sešity a pomůcky do 7. třídy – školní rok 2021-2022

 Předmět                Vyučující              Pomůcky

Český jazyk          Chmelařová  1x velký linkovaný sešit A 444 - pokračujeme

3x malý linkovaný sešit 524 - pokračujeme

Matematika          Brožková       1x velký nelinkovaný sešit 460 + obal

podložka s linkami, trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, úhloměr, kružítko + tuhy do kružítka, pastelky

guma, ořezávátko, 2x obyčejná tužka 2 nebo 3

Anglický               Brdíčková      pokračujeme ve škol. sešitě i mluvn. notesu

jazyk                                             200 Kč na Wocabee 10 měs. (nahrazuje psaný slovník) 

                                                       280 Kč/ rok na časopis Gate 

velká dvojitá folie, flashdisk na nahrávku k učebnici, barevné centropeny (propisky), box na portfolio, desky na testy, desky na Deník

Dějepis                  Svobodová      1x A564 linkovaný, silnější euroobal (desky) na pracovní listy

Zeměpis                Chmelařová     1x velký linkovaný sešit + 10 eurofólií

Přírodopis             Novotná           1x nelinkovaný sešit A540 + podložka + silnější euroobal na PL

Fyzika                   Brožková          1x sešit 440 + podložka + obal         

Výchova k

občanství               Chmelařová     1x sešit 524 + 10 eurofólií

Svět práce             Chmelařová     1x sešit 524 + 5 eurofólií

Hudební                Chmelařová     1x sešit 424 s notovou osnovou

výchova

Výtvarná               Chmelařová  sada barevných papírů, pastelky, tempery, vodové barvy, 2 štětce kulaté, 2 ploché,

výchova          paleta na míchání barev, kelímek na vodu, hadřík, lepidlo, nůžky, 10 malých + 5 velkých čtvrtek, voskovky, tenké fixy

Tělesná                  Chmelařová  cvičební úbor (šortky, tepláky, tričko, mikina), botasky do tělocvičny i na hřiště

výchova                 D + CH          

Německý jazyk    Vrabcová       3 x malý linkovaný sešit 544, 200 Kč na Wocabee 10 měsíců, pořadač + 20 eurofólií, zvýrazňovač libov. barvy, fólie na psaní do učebnice

Výchova

ke zdraví               Novotná             1x sešit A544 + silnější euroobal na PL

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVĚTEN

V týdnu od 10. do 14. 5. 2021 mají šesťáci prezenční výuku. 

V pondělí a ve čtvrtek se testujeme - žáci vchází bočním vchodem do tělocvičny v pondělí 7:50, ve čtvrtek v 7:15. Všichni musí mít respirátory nebo roušky odpovídající ČSN/FFP2, k dispozici i jednu náhradní.

V případě zájmu o oběd je nutné obědy přihlásit!


Rozvrh prezenční výuky: 

6. třída 7:50-8:35 8:45-9:30 9:50-10:35 10:40-11:25 11:35-12:20 12:25-13:10
Po Čj Čj Aj M Z  
Út Čj Aj Aj  M HV  
St Čj M D Vv  Vv 
Čt M Čj  I  
M P D P Sp Vo


Od 3. 5. 2021 začíná pro 2. stupeň rotační výuka. Šestá třída bude mít prezenční výuku každý lichý týdenPrvní návrat do školy bude v pondělí 10. 5. 2021. V případě zájmu o oběd je nutné obědy přihlásit. V sudých týdnech pokračuje distanční výuka - je možné, že nastane změna v některých on-line hodinách, sledujte kalendář v MS Teams. Sledujte také aktuální informace na titulní straně webových stránek školy.

Na titulní stránce školy byly uveřejněny informace o SBĚRECH:

https://www.skola-rosice.net/sber-hliniku-a-papiru-aktualni-informace


 

Předběžný rozvrh distanční výuky od 4. ledna 2021. V pondělí 4. 1. se koná 1. vyučovací hodinu porada vedení školy a učitelů, proto se sejde na Teamsech v 8.50 celá třída.

Obědy NUTNO PŘIHLÁSIT 4.1.2021 DO 7:30 HOD

3. - 9.třída - odběr jídla lze v jídlonosiči bočním vchodem do kuchyně v čase 12:00 - 12:30.

Přihlašování obědů:      mail jidelna@skola-rosice.net(link sends e-mail), sms 739282152

6. třída  8:00-8:45 8:50-9:35 9:40-10:25 10:30-11:15 11:20-12:05
Po Čj 1 Čj 2 Aj  M 1  M 2
Út P Aj Aj    Čj - doučování
St Z M 1 M 2  D  Aj - doučování
Čt   Čj  celá tř. F    

 Čj  1

 Čj 2      


Vážení rodiče,

děkuji za spolupráci a přeji Vám Vánoce plné klidu a pohody, do nového roku pevné zdraví i nervy, štěstí, lásku a splnění všech přání

Monika Chmelařová

Distanční výuka - 14. - 18. 12.

on - liny hodiny - podle zdravotního stavu jednotlivých vyučujících

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AKTUÁLNÍ INFORMACE od 9. 12. 2020Předběžný rozvrh

 Od 7.12. do 18.12. - distanční výuka z důvodu uzavření školy od 10.12.

23. 12. - 3. 1. 2020 - vánoční prázdniny

21. - 22. 12. 2020 - ředitelské volno

Rozvrh pro distanční výuku -  7.12. - 11.12.  

6. třída 

8:00-8:45

8:50-9:35

9:40-10:25

10:30-11:15

11:20-12:05

Po

Čj 1

Čj 2

Aj

 M 1

 M 2

Út

 

Aj

Aj

 

 Douč. Čj

St

Z

Čj 1

Čj 2

 D

 Douč. Aj

Čt

Čj 1

Čj 2

Douč. Čj

 

 

Čj 1

 P

 Čj 2

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Od pondělí 16.11. od 5:00 do středy 18.11. do 0:00 proběhne hlasování zákonných zástupců žáků naší školy o tom, kteří 2 kandidáti se na další 3leté období stanou členy Školské rady za rodiče.

Hlasujte zde na tomto odkaze.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3X6IHh3vIUyKX_XBryzphxZfRk7kehJMmPHfKOPDhGVUN0lFSUwzNUdQNFNCVFY3NUg5VUhBME9LMC4u

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pondělí 16.11. - ředitelské volno.

Úterý 17.11. - státní svátek.

Tyto 2 dny neprobíhá online výuka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci realizace výzkumu Život ve škole žádá žáky o vyplnění dotazníku. Cílem projektu je získat spolehlivé informace o proměnách různých hodnotových postojů žáků základních škol. Znalost takových ukazatelů umožňuje vysvětlit příčiny chování žáků ve školním prostředí a působení vrstevnických vztahů ve třídě.

Odkaz na dotazník pro žáky: http://is.focus-agency.cz/Interview/CAWI/AI.aspx?questionformguid=7ae71230-e765-4f9f-acc7-fcf5db38f5b7&personid=1006297

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTANČNÍ VÝUKA - LISTOPAD - ZMĚNA ROZVRHU


6. třída  8:00-8:45 8:50-9:35 9:40-10:25 10:30-11:15 11:20-12:05
Po Čj 1 Čj 2 Aj  M  
Út P Aj Aj    Čj - doučování
St Z M F  D  Aj - doučování
Čt   Čj 1 Čj 2    

 Čj - obě

skupiny

       


Aktuální informace

Do 30. 10. 2020 vybírá sdružení ROSA příspěvek 200 Kč, bližší informace k platbě byly zaslány zákonným zástupcům na e-mail.

Tv - vyjděte si na vycházku do blízkého okolí, relaxujte v přírodě a odpočiňte si od učení. Jezte hodně ovoce a zeleniny, dodržujte pitný režim.

Vv - všímejte si podzimních změn a barev v přírodě, nasbírejte barevné listy, kaštany, jeřabiny, dýně a ořechy a vytvořte z nich podzimní aranžmá

Sp - pomáhejte rodičům na zahradě, v kuchyni s maminkou uvařte dýňovou polévku, smaženici z nasbíraných hub nebo upečte jablečný závin


ŘÍJEN - ZMĚNA ROZVRHU - TÝDEN 19. 10. - 23. 10.

Od 14. 10. 2020 probíhá pro všechny žáky povinná distanční výuka podle tohoto rozvrhu:

 

6. třída  8:00-8:45 8:50-9:35 9:40-10:25 10:30-11:15 11:20-12:05
Po Čj 1 Čj 2 Aj  M  
Út P Aj Aj    
St Z M F  D  
Čt   Čj 1 Čj 2    
         


Online hodiny jsou povinné. Z důvodu lepšího kontaktu s dětmi, žádám o připojení na online výuku prostřednictvím zařízení, které má kameru. Většina žáků disponuje chytrým telefonem a tuto možnost má. Každý žák má svůj školní email (jmeno.prijmeni@skolarosice.onmicrosoft.com(link sends e-mail)), který bude sloužit ke komunikaci v rámci výuky. Sledujte informace jednotlivých učitelů na webových stránkách školy.

Začátek on-line hodiny je nastaven v kalendáři MS Teams jednotlivými vyučujícími, nemusí se shodovat s výše uvedenou tabulkou. Délka on-line hodiny je 40 minut.

Děkuji všem za spolupráci.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou žáci doma = prodloužené podzimní prázdniny.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V tomto školním roce pokračuje projek Ovoce a mléko do škol. Závozový den je úterý. Tento týden děti dostanou švestku a mléko. Ovoce/zelenina bude každý týden, mléko 1x za 14 dní. Sledujte webové stránky školy.


AKTUÁLNÍ INFORMACE

Milí rodiče, milé děti,

ve složkách jednotlivých předmětů najdete zadání opakování a nově probíranou látku.

Přeji všem úspěšný a bezproblémový start do nového školního roku.

třídní učitelka M. Chmelařová