Informace pro rodiče 5

Aktuální informace

Školní rok 2020/2021

ČERVEN 2021

V pondělí 7.6. - testování - v 7:30 - vchod zprava od ŠD, tedy stejné jako minulý týden

Ve čtvrtek 10.6. - školní výlet - podrobnější informace - viz lísteček (dán žákům v pátek 4.6.) - prosím přinést NÁVRATKU a 50 Kč v pondělí. Děkuji. Na výlet s sebou stačí mít roušku (povinnost mít respirátor je od 15ti let).

-----------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 3.6. - konzultační odpoledne - pokud máte zájem o konzultaci s konkrétním učitelem, zapište se k němu na konzultaci - odkazy v článcích na titulní straně webových stránek

Ve čtvrtek 10.6. - školní výlet do Častolovic - odjezd objednaným autobusem od školy v 8:00, návrat ke škole kolem cca 14:00, jedou společně 4., 5. a 6. třída, žáci obdrží tento týden infolístek - bližší informace a souhlas s výletem

KVĚTEN 2021

31.5. - opět testování, stejný systém jako doteď, příchod páťáků v 7:30 vchodem od ŠD.

Kdo prodělal nemoc v přechozích 180 dnech (doba nyní prodloužena z 90 dní na 180) - netestuje se.

---------------------------------------------------------------------------


V pondělí 24.5.2021 - testování - opět vchodem z pravé strany (jako chodí 5. třída normálně) - páťáci, přijďte v 7:40, ať nečekáte dlouho venku.

V úterý 25.5.2021 - fotografování

----------------------------------------------------------------------------

V pondělí 17.5.2021 probíhá TESTOVÁNÍ - příchod páťáků ZPRAVA vchodem do ŠD. Testuje se v prostoru mezi jídelnou a MŠ - tam, kam si páťáci dávají aktovky při obědě.

Od 7:15 do 7:30 se testují žáci 8. třídy, od 7:30 do 7:45 žáci 3., 4. a 5. třídy.

Žáci ostatních tříd se testují v tělocvičně.

Páťáci, přijďte k zadnímu vchodu do ŠD v 7:30. 


ROZVH už je normálně. 

Po - M, M, ČJ, ČJ, Př, Př

Út - Tv, Tv, M, AJ, ČJ, Hv

St - M, ČJ, ČJ, Vl

Čt - AJ, AJ, Vl, M, Sp

Pá - I, ČJ, ČJ, Vv, Vv   

Učí se i Tv (venku - přizpůsobte oblečení; při nepřízni počasí nekontaktní aktivity uvnitř) a Hv (nesmí se zpívat).


Odchody na obědy:

Po - 13:10

Út - 13:15

St - 11:35

Čt - 12:15

Pá - 12:25

P. Brožková

---------------------------------------------------------------------------------

Od 17.5.2021 prezenční výuka na 1. i 2. stupni podle běžného rozvrhu. Učí se i Tv a Hv.

V úterý 25.5.2021 společné focení ve škole - třídy (35 Kč), jednotlivci (15 Kč), od 8 hodin, postupně po třídách. Fotí p. Gregor z Chrasti.

----------------------------------------------------------------------------------

 • aktuální rozvrh: Po - M, M, ČJ, ČJ
                                       Út - Př, Př, M, AJ, ČJ
 
                                       St - M, ČJ, ČJ, Vl

                                       Čt - AJ, AJ, Vl, M, Sp

                                       Pá - I, ČJ, ČJ, Vv, Vv    (Tv a Hv není)
 

Ahoj páťáci, na měsíc květen zadávám z Tv postoj čápa, skok přes švihadlo a jakoukoliv volnočasovou aktivitu (jízda na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, parkour, skateboard, pěší turistika). Vyberte si dvě disciplíny / aktivity a napište mi do chatu – vaši snahu ohodnotím známkou.                                                               M. Chmelařová


Od 3.5. bude testování ve škole pro 1. stupeň probíhat pouze 1 krát, vždy v pondělí, stejným systém jako doteď.

Pokud by někdo z žáků v pondělí nešel do školy, bude se testovat hned následující den příchodu do školy v šatně naproti počítačové učebně.


Na titulní stránce školy byly uveřejněny informace o SBĚRECH:

https://www.skola-rosice.net/sber-hliniku-a-papiru-aktualni-informace

 

DUBEN 2021

V pondělí 26.4. a ve čtvrtek 29.4. se budou žáci opět před vyučováním testovat.

Tentokrát má škola k dispozici jiné typy testů.

Projdete prosím s dětmi toto video: 

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=11s

Děkuji.                                                                                                       P. Brožková


Na rodičovské schůzce jste byli informováni o tomto:

 

- eŽK (známky, N = nesplněno, je potřeba dát do pořádku tam, kde je málo známek, např. Tv; u Vv a Sp nevadí, známky z těchto předmětů získáme ve škole; omluvenky - přes eŽK, kdo má v papírové ŽK v Omluvenkách ode mě napsané nějaké datum, prosím pošlete omluvenku tohoto dne přes eŽK - děkuji)

 

- výuka - info o výuce je aktuální na webu školy v záložce Výuka
- informování rodičů - přes eŽK nebo přes web Výuka/5. třída/Informace pro rodiče

 

- testování - od 26.4 zase jiný typ testu - viz odkaz výše

 

- info o plavání - lze místo 5. třídy absolvovat v 6. třídě, ale zatím nevíme, jak to bude

 

- zájem rodičů o sběry - byly dotazy na hliník, papír - podle zájmu rodičů vyhodnotíme a dáme info na web školy - zájem byl o sběr papíru, hliníku a pomerančové kůry - budete informováni o termínech

 

- prostor pro vaše dotazy.

Děkuji za vaši hojnou účast, nebo případnou omluvu, pokud jste na schůzce nebyli.
                                                                                                                    P. Brožková

----------------------------------------------------------------------------------

Rodičovské schůzky - čt 22.4.2021 od 17:00 do 17:30

Konzultace - čt 22.4.2021 dle rozpisu jednotlivých učitelů na webu školy

----------------------------------------------------------------------------------

Vzkaz od p. uč. Cmelařové:

Ahoj páťáci, čas letí jako splašený kůň a bohužel již půl roku sedíme u počítače. Pokud vám chybí pohyb, navrhuji vám jednoduché pohybové aktivity.

Úkol č. 1 = čas – 1 minuta + dřepy. Úkol č. 2 = čas 1 minuta + lehy-sedy.

Na Teams máte nový kanál pod názvem Tělesná výchova 5.

Budu ráda, pokud mi pošlete do chatu počet dřepů, které jste zvládli za 1 minutu a také počet lehů-sedů, které jste udělali během jedné minuty.

Kdo bude nejlepší?

Přeji vám radost ze cvičení a pevné zdraví. M. Chmelařová

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace k zahájení výuky od 12.4.:

 • rozvrh: Po - M, M, ČJ, ČJ
                      Út - Př, Př, M, AJ, ČJ
 
                      St - M, ČJ, ČJ, Vl

                      Čt - AJ, AJ, Vl, M, Sp

                      Pá - I, ČJ, ČJ, Vv, Vv    (Tv a Hv není)
 • obědy: do 11.4. do 18:00 si prosím přihlašte u p. Šimunkové mailem nebo SMS, zájem projevený v Dotazníku byl pouze orientační; tímto způsobem také řešte změny v obědech jidelna@skola-rosice.net(link sends e-mail) (jídelna), tel. 469 667 217, 739 282 152 (školní jídelna)
 • roušky: zákonní zástupci vstup do školy jen výjimečně (např. první testování) pouze s respirátorem; žáci - respirátor FFP2, KN95 nebo nanoroušku (pokud není označeno, je vhodné mít čestné prohlášení o kvalitě výrobku), může být také tato rouška - zdravotnická obličejová maska normy ČSN EN 14683+AC - vypadá např. takto: https://www.medicalfox.cz/ustenka-trivrstva-jednorazova-10-ks-920-kc-bez-dph-ks
 • vstup do školy: 
 • v pondělí a ve čtvrtek (vzhledem k testování - vstup bočním vchodem zleva, tj. od venkovního hřiště; žáci všech tříd se testují v chodbě před tělocvičnou; tudy jdou i ti, co mají potvrzení a testovat se nemusí - ti se prokáží potvrzením a jdou již do třídy)
 • v úterý, ve středu a v pátek (kdy se netestuje - testuje se pouze ten, kdo v PO nebo ČT chyběl) jdou páťáci do školy bočním vchodem zprava, tj. od školky - tak jak chodili předtím
 • několik aktuálních článků je na titulní straně webových stránek od p. ředitelky
Petra Brožková

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 12.4. má začít prezenční docházka žáků 1. stupně v systému rotací, tedy 1 týden ve škole, 1 týden distančně online.

Od 12.4 do 16.4. by měli do školy jít 1. + 3. + 5. třída. Další týden by ve škole měli být žáci 2. a 4. třídy. Takto by se to mělo střídat až do konce školního roku. (Tak zní současný návrh ministerstva zdravotnictví). 

Prosím o vyplnění dotazníku na níže uvedeném odkaze (byl vám poslán také mailem), který se týká zahájení výuky. Dotazník se uzavře 7.4.2021. Děkuji za jeho vyplnění.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3X6IHh3vIUyKX_XBryzphxZfRk7kehJMmPHfKOPDhGVUOE1IUzNUUUNWTTIxRlFNQUM0SVVaNFNZVS4u

O docházce do školy mám zatím tyto informace:

Vstup pouze s předepsanou ochranou = rouška/ respirátor FFP2.

Žáci se budou při příchodu do školy sami testovat, rodiče u toho mohou pomoci. Výsledek má být znám do cca 10 - 30 minut, kdy je nutné čekat (nevím přesně v jakém místě, ale má se jednat o oddělený prostor). Testy budou vydávány u brány/branky.

Pozitvní výsledek = žák odchází domů (s rodičem); negativní výsledek = žák jde do školy. Použitý test se vyhodí do připraveného pytle.

Pokud žák prodělal covid-19 a není to déle než 90 dní, nemusí se testovat, ale musí se prokázat potvrzením od lékaře (potvrzení údajně stojí 200 Kč). U očkovaných musí být test proveden.

 

Ohledně obědů:

Na rozvoz jídel se nepřihlásilo dost zájemců, rozvoz tedy nebude a do 9.4. probíhá výdej podle současného režimu.

Od 12.4.:

Obědy musí být nahlášeny do neděle 11.4.2021 do 20:00 - stačí přihlásit přes výše uvedený Dotazník.

Obědy v jídelně JEN PRO PREZENČNÍ VÝUKU.

Obědy v době distanční výuky - výdej do jídlonosičů (nebo vlastních jednorázových obalů) - před vstupem do kuchyně dole bude stůl/vozík - na něj den předem dodají strávníci popsaný jídlonosič a odeberou v předem určeném čase naplněný jídlonosič - nutno mít  tedy 2x ANEBO si v určený čas přijdou zadním vchodem a v jídelně jim do jídlonosiče bude vydán oběd, který si sami uzavřou a odejdou.

 

Další informace sem budou dodány po poradě, koncem týdne.                    P. Brožková

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzkaz od p. uč. Cmelařové:

Ahoj páťáci, čas letí jako splašený kůň a bohužel již půl roku sedíme u počítače. Pokud vám chybí pohyb, navrhuji vám jednoduché pohybové aktivity.

Úkol č. 1 = čas – 1 minuta + dřepy. Úkol č. 2 = čas 1 minuta + lehy-sedy.

Na Teams máte nový kanál pod názvem Tělesná výchova 5.

Budu ráda, pokud mi pošlete do chatu počet dřepů, které jste zvládli za 1 minutu a také počet lehů-sedů, které jste udělali během jedné minuty.

Kdo bude nejlepší?

Přeji vám radost ze cvičení a pevné zdraví. M. Chmelařová

---------------------------------------------------------------------------------------------------

BŘEZEN 2021

Informace k Vv a Sp 

Vzhledem k distanční výuce a tomu, že jsem zatím nezadávala žádné práce z výtvarné výchovy a světu práce a nemám tedy žádné podklady k hodnocení - nastavím to od příštího týdne takto: 

do Informací pro rodiče vám každý týden budu zadávat aktivity k těmto předmětům - většina aktivit bude dobrovolných (pro ty, kteří rádi malují a tvoří; plní tedy jen ten, kdo chce), 1 aktivita měsíčně bude povinná, tu je potřeba splnit. Posílejte formou fotky nebo skenu přes Teamsy nebo mailem. Děkuji.

První povinná aktivita bude na březen:

Vv - zapojíme se do soutěže Moje velikonoční zvyky - informační plakátek je DOLE v příloze - práci pošli do 31.3.2021 na můj mail, práce pošlu do soutěže hromadně. Děkuji.

Sp - Konstrukční/stavební činnosti - postav/vyrob cokoliv, z jakéhokoliv materiálu nebo ze stavebnice - fantazii se meze nekladou - budu hodnotit pracnost, časovou náročnost a originalitu. Fotku svého díla pošli přes Teamsy nebo mailem do 31.3.2021. Těším se na vaše krásná díla :-).

-----------------------------------------------------------------------------

Film V síti

Vážení rodiče, minulý týden 10.3. 2021 dávali na České televizi film B. Chalupové a V. Klusáka V síti. Odkaz zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12360773574-v-siti/

Tento film je určený pro děti do 15 let. (Ještě existuje druhá verze pro diváka od 18 let.)

Je to film velmi kladně hodnocený, vhodně zpracovává téma, které je v dnešní době velmi aktuální. Zabývá se nebezpečím, které dnes hrozí ve virtuálním světě našim dětem. Ve filmu vystupují dospělé herečky, které ale vypadají velmi mladě a ve filmu se vydávají za dvanáctileté dívky. Prostředníctvím internetu jsou oslovovány muži, tzv. sexuálními predátory. V této verzi do 15 let jsou choulostivé záběry rozmazány. Tvůrci doporučují, aby se děti do 15 let na tento dilm dívaly v přítomnosti rodičů.

Někteří páťáci tento film už viděli, většina ale ne.

Nechám na vašem zvážení, jestli se se svými dětmi na tento film podíváte (trvá 1 hod. 40 minut). Já bych si s nimi pak v nějaké hodině např. příští týden o filmu ještě popovídala. Bylo by proto dobré, aby film děti viděly. Film je doporučován i k projekci pro školy, ale teď se bohužel nemůže nikam jezdit.

Sama jsem film viděla se s svými syny (10 a 13 let), oba film zaujal a problematika je zajímala. Je potřeba s dětmi o tomto mluvit a upozorňovat je na nebezpečí, která na internetu jsou, protože se to týká opravdu každého dítěte.

Děkuji vám všem za spolupráci a ochotu věnovat tomuto tématu váš čas.

P. Brožková, třídní učitelka

Soutěž Matematický klokan

- v pátek 19.3.2021 se koná celorepubliková soutěž pro žáky od 2. do 9. tříd s názvem Matematický klokan. Jedná se o kombinaci matematiky a logického myšlení.

Páťáci budou úlohy řešit v pátek 19.3. od 8:10 do 9:40. (Hodina ČJ bude výjimečně až od 11:00.) V 8:10 se normálně přihlásí do hodiny matematiky, kde si ještě zodpovíme případné dotazy a pak už budou žáci samostatně řešit zadané úlohy. Kalkulačky je možné použít, ale asi to nebude potřeba.

Tyto úlohy vám ve čtvrtek pošlu do mailu. Pokud máte možnost, můžete je dětem vytisknout. Pokud ne, můžete je nějakým způsobem dát dítěti k dispozici, např. uložit někam, kde k nim bude mít v pátek přístup. Úlohy také ve čtvrtek nasdílím do Teamsů, ale někdo pak neví, kde to hledat.

Úlohy prosím neřešte, řešit se budou v pátek.

V pátek mi žáci pošlou výsledky přes Teamsy (chatem) nebo mailem. Úloh je 24, u každé je 5 nabídek odpovědí A, B, D, D, E. Za špatnou odpověď se strhává 1 bod. Odpovědi mi zašlete ve tvaru číslo a písmeno, např. 1A, 2B, atd.

Děkuji.

P. Brožková, třídní učitelka

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzkaz od p. uč. Chmelařové - Tělesná výchova - na březen:

Zhlédni video a zacvič si s hasiči

3. díl Hýbejte se s hasiči Pardubického

https://youtu.be/UQK1fGMLTfE

4. díl Hýbejte se s hasiči Pardubického kraje

https://youtu.be/NGVn2Re9ZH4

5. díl Hýbejte se s hasiči Pardubického kraje

https://youtu.be/p6h6q8kWs5M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚNOR 2021

VYZVEDNUTÍ 2. dílu PS z M

Prosím, aby si páťáci došli v úterý 23.2. v 15:30 ke škole, kde jim předám PS z matematiky. Dodržte prosím hygienická opatření - přijďte s rouškou, nebo respirátorem a udržujte od sebe vzdálenost 2 metry a více. Děkuji všem.

p. uč. Brožková

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - citace z hlavní stránky webu školy: 

S odvoláním na epidemiologickou situaci v ČR vydávám pokyn k zabezpečení pobytu osob v areálu školy: 

-        Každá osoba v areálu školy užívá FFP2 nebo FFP3 respirátory, případně certifikované nanoroušky nebo mimořádně dvě na sebe nasazené standardní chirurgické roušky.

-  Tyto je nutné mít

                            řádně nasazené – krytí úst i nosu,

                            řádně těsnící,

                            řádně přidělané vhodnými gumičkami, řemínky apod.

-  Každá osoba je vybavena vždy minimálně 2 kusy této ochrany.

-  Ochranné prostředky jsou pravidelně hygienicky ošetřeny, vyměněny dle návodu a potřeby.

-  Opatření se nevztahuje na děti v MŠ a u nich právě vykonávající dozor.

Toto nařízení nabývá platnost dne 1.3.2021.

V Rosicích dne 19.2.2021

Mgr.Dana Brdíčková, ředitelka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝPŮJČKA KNÍŽEK ZE ŠKOLNÍ KNIHOVNY

Vážení rodiče,

páťáci byli ve čtvrtek 4.2. při hodině M informováni, že je možné si ve škole ve školní knihovně vypůjdčit v případě zájmu knížky (případně vypůjčené vrátit).

V případě zájmu o tuto možnost se nejprve předem domluvte s paní družinárkou R. Cimburkovou, která má školní knihovnu na starosti:

kontakt - radka.cimburková@skola-rosice.net

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozdrav od p. uč. Chmelařové - Tělesná výchova na únor:

– zhlédni video a zacvič si s hasiči

1. díl Hýbejte se s hasiči Pardubického kraje

https://youtu.be/UtA_6QvG2xs

2. díl Hýbejte se s hasiči Pardubického kraje

https://youtu.be/UXg8jRxuJQ4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEDEN 2021

ROZDÁNÍ POLOLETNÍHO VYSVĚDČENÍ:

Vzhledem k současným epidemiologickým opatřením Vám (tj. zákonným zástupcům) bude na Váš mail ve čtvrtek 28.1.2021 zaslána informace o prospěchu Vašeho dítěte za 1. pololetí šk. roku 2020/2021, tedy známky z jednotlivých předmětů, známka z chování, informace o omluvených a neomluvených hodinách a celkový prospěch.

Papírový výpis vysvědčení dostanou žáci první den nástupu do školy.

Petra Brožková, tř. uč.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZRUŠENÍ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU 2021 

Informace ze stránek školy - napsala D. Brdíčková:

Oznamuji všem, že vzhledem k epidemiologické situaci nebude možné v letošním školním roce uskutečnit lyžařský výcvik. Zaplacené zálohy vám budou vráceny na vaše účty hned po obdržení od ubytovatele.

V případě, že by se během zimy situace zlepšila, operativně bychom se pokusili najít způsob, jak na hory vyrazit.

----------------------------------------------------------------------

Sportovní pozdrav do nového roku od p. uč. Chmelařové - Tv:

Olympijský víceboj – zkrácené sedy-lehy – viz ukázkové video

https://www.youtube.com/watch?v=bqStYgbe4wE

Ranní rozcvička – 10 dřepů, 10 výskoků ze sedu, 10 kliků, 10 poskoků na pravé / levé noze.

Do nového roku pevné zdraví bez sportovních úrazů.

----------------------------------------------------------------------------------

Od 4.1.bude opět distanční výuka přes Teamsy.

Rozvrh vypadá orientačně takto, řiďte se časy podle schůzek z kalendáře z Teamsů.

 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
  8:00 - 8: 40 8:50 - 9: 30 9:40 - 10: 20 10:30 - 11:10 11:20 - 12:00
Po   Čj    
Út     M Aj  
St   Čj Vl   M
Čt   Aj   M  
 M 8:10 - 8:40 Čj   M - doučování 9:40 - 10:40

V pondělí 4. ledna se 1. vyučovací hodinu koná online porada vedení, učitelů a asistentů, změny rozvrhu možné, sledujte prosím aktuální informace ZDE na stránkách. Děkuji.

OBĚDY je NUTNO PŘIHLÁSIT do 4.1.2021 do 7:30.

Odběr obědů lze pouze v jídlonosiči bočním vchodem do kuchyně od 12:00 do 12:30.

Přihlašování obědů:

mailem: jidelna@skola-rosice.net

SMS: 739 282 152

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROSINEC 2020

4.12. - 4. vyučovací hodina - přijdou k nám do třídy čerti

18.12. - 4. a 5. vyučovací hodina - třídní vánoční besídka

21. a 22.12. - ředitelské volno

23.12. - 3.1.2021 vánoční prázdniny (do školy se nastupuje v pondělí 4.1.2021)

--------------------------------------------------------------------------------

LISTOPAD - PROSINEC 2020

Volby do Školské rady - 1. kola voleb se účastnilo 48% voličů, což je méně než potřebných 50%. Proto nebyl nikdo z kandidátů z řad rodičů zvolen a bude vypsáno 2. kolo voleb. O temínu a způsobu hlasování budete informování. Děkuji těm, kteří se do 1. kola zapojili.

Organizace výuky od 30.11.2020

Do školy od pondělí 30.11. nastupují žáci 1. stupně, 9. třídy a zbylé třídy 2. stupně střídavě.

Rozvrh ve škole bude následující - neučí se Tv a Hv:Pokud máte zájem o obědy ve školní jídelně, znovu si je přihlašte - p. Šimunková tel. 469 667 217, 739 282 152 (školní kuchyně)

Do školy chodí 5. třída opět bočním vchodem, s sebou 2 roušky (1 na výměnu), roušky budou povinné i při výuce. Ostatní hygienická opatření stejná jako před distanční výukou.

V pátek 4.12. budou po třídách chodit čerti (pouze 5tičlenná družina - Mikuláš, Anděl a čertové), přizpůsobte prosím tomuto oblečení dětí, ale do pytle tentokrát nikdo odnášen nebude - tedy z naší třídy :-).

V pátek 18.12. - místo Vv vánoční besídka ve třídě. Je možné si už předem vyzdobit třídu - stromeček, betlém. Pokud máte možnost, přineste prosím. Na besídce bude možné si vyměnit drobné dárečky - dle domluvy mezi kamarády.

Prosím o 1 dáreček pro spolužáka v hodnotě cca 50 Kč, který si budeme vyměňovat formou losování. Cukroví letos prosím nenoste. Děkuji.

V případě dotazů mě můžete kontaktovat, nejlépe mailem.                       Petra Brožková

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY:

Od pondělí 16.11. od 5:00 do středy 18.11. do 0:00 proběhne hlasování zákonných zástupců (rodičů) žáků naší školy o tom, kteří 2 kandidáti se na další 3leté období stanou členy Školské rady za rodiče.

Hlasujte prosím zde na tomto odkaze. Hlasovat může každý zákonný zástupce. Děkuji.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3X6IHh3vIUyKX_XBryzphxZfRk7kehJMmPHfKOPDhGVUN0lFSUwzNUdQNFNCVFY3NUg5VUhBME9LMC4u
-------------------------------------------------------------------------
V pondělí 16.11. je vyhlášeno ředitelské volno.

V úterý 17.11. je státní svátek.

Tyto 2 dny neprobíhá online výuka.

--------------------------------------------------------------------------

Do 30.10. se platil příspěvek sdružení rodičů ROSA ve výši 200 Kč na žáka. Děkuji zákonným zástupcům, kteří příspěvek uhradili. Byla vás většina.

Rozvrh pro distanční výuku online je stále stejný, jako byl v říjnu. Případné změny bych zveřejnila ZDE. 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina
  8:00 - 8: 40 8:50 - 9: 30 9:40 - 10: 20 10:30 - 11:10
Po   Čj  
Út     M Aj
St   Čj Vl  
Čt   Aj   M
  Čj M - doučování 9:40 - 10:40

Na listopad:

TvOlympijský víceboj - hluboký předklon - viz ukázkové video - https://www.youtube.com/watch?v=qp6bbAExDo0.

Dodržujte pitný režim, jezte hodně ovoce a zeleniny a smějte se :)

Pokud za pěkného počasí vyjedete na kole, dodržujte cyklistické bezpečnostní desatero:

https://www.leaderfox.cz/cs/content/show-alias/cyklisticke-bezpecnostni-desatero.

Zadání na Vv a Sp je dobrovolné (pokud mají děti čas a chtějí se odreagovat od učení):

Vv - Listy - FROTÁŽ: Nasbírej si několik spíš menších listů různých tvarů. Polož si list na stůl hrubou stranou nahoru, překryj ho papírem a přes list přejížděj voskovkou naležato, nebo obyč. tužkou č. 1 tuhou co nejvíc naležato. List se ti na papíru objeví. Totéž udělej postupně s více listy, vše na jeden papír. Vol různé podzimní barvy voskovek. 

Vv - Listy - netradiční FROTÁŽ: Listy polož pod papír hrubou stranou nahoru. Po papíru přejížděj nejlépe bílou svíčkou. Obrysy listů se zatím neukážou. Pak papír natři vodovkami podzimními barvami. Co se objeví? Nech uschnout. Obrázkový postup zde: 

https://spolupozaskolu.sk/frotaz-listov/

Vv - Foukaný ježek - nasbírané listy můžeš využít pro tvorbu ježka. Viz návod:

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/obdobi/94-rocni-obdobi/podzim/1067-foukany-jezek

Vv - Papírový/létající drak - vytvoř libovolnou technikou papírového létajícího draka, může být i obrázek draka. Inspirace na internetu, např.

https://www.babyweb.cz/vyrobte-si-vesele-draky

Sp - pomáhej rodičům na zahradě, uvař s nimi polévku z vaší oblíbené zeleniny, upeč s nimi něco dobrého podle vašeho domácího receptu (švestkový koláč, jablečný závin, žemlovku, tvarohové buchty atd.), stav si z oblíbené stavebnice - fotky výtvorů mi můžeš poslat přes WhatsApp nebo mailem. Budu se na ně těšit.

Ostatní předměty sledujte zadání v jednotlivých záložkách Výuka/5. třída/jednotlivé předměty (Aj, Čj, Hv, I, M, Př, Vl).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzkaz od p. učitelky Chmelařové - TV:

Milí páťáci,

pokud bude příznivé počasí bez deště, vyjděte si na procházku do blízkého okolí a odreagujte se od učení. Jezte hodně ovoce a zeleniny a dodržujte pitný režim.
S pozdravem M. Chmelařová
 

A vzkaz od p. uč. Brožkové - Sp a Vv:

Sp - pokud máte čas, pomáhejte rodičům se zahradními pracemi, sbírejte podzimní plody (kaštany, ořechy, ...) a něco hezkého z nich třeba vyrobte. Také můžete pomáhat s přípravou pokrmů a stolováním - chystejte jednoduchá jídla, prostírejte stůl, rodiče to určitě ocení :-).

Vv - při procházkách z Tv se rozhlížejte kolem sebe a pozorujte podzimní krajinu. Doma se pak snažte výtvarně zachytit, co jste viděli, nebo můžete čerpat ze své fantazie - téma: Co se děje v říjnu (jak vypadá příroda, zahrada, co se v říjnu dělá - pouštění draků, houbaření, závěr října patří Halloweenu)


Distanční výuka:

Bude probíhat od 14. do 23.10.

Zadání pro jednotlivé předměty najdete v záložkách jednotlivých předmětů.

M - p. uč. Brožková

ČJ, Vl - p. uč. Vrabcová

Aj - p. uč. Kohoutová

P - p. uč. Novotná

U těchto předmětů bude také probíhat online výuka v aplikaci Teams. Přehledně zde:

Časy hodin jsou podle aktuálních pokynů p. ředitelky, vyučovací hodina má trvat 40 minut. Pokud se časy schůzek v Teamsech trochu liší, řiďte se časy v Teamsech, protože schůzky začnou podle teamsových časů tak, jak je zadali vyučující. Je to někdy + - 5 nebo 10 minut než uvádí tabulka.

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina
  8:00 - 8: 40 8:50 - 9: 30 9:40 - 10: 20 10:30 - 11:10
Po   Čj  
Út     M Aj
St   Čj Vl  
Čt   Aj   M
  Čj M - doučování 9:40 - 10:40

Časy M byly zvoleny tak, aby neprobíhala výuka současně v 5. a ve 4. třídě (z důvodu výuky sourozenců). Pokud se časy výuky sourozenců kryjí, dejte vědět vyučujícím, aby dětem nevznikla zbytečně absence.

Online výuka je povinná. V případě neúčasti dítěte ho předem omluvte (např. lékař) SMS třídní učitelce, v případě technických nebo jiných problémů s připojením dejte vědět danému vyučujícímu nebo třídní učitelce. Docházku žáků zaznamenáváme.

Pravidla pro online výuku pro žáky:

 • přihlašuji se včas, mám připravené pomůcky na hodinu (to, co bych měl/a ve škole na lavici)
 • sedím na židli u pracovního stolu (psacího, kuchyňského; NE na gauči, neválím se)
 • nejím a nepiji
 • dodržuji pravidla slušného chování, neruším svým chováním výuku
 • mám zapnutou webovou kameru
 • od počítače neodbíhám
 • pokud nemůžu použít PC, notebook, mohu použít tablet nebo mobil - je potřeba slyšet a být slyšen a viděn

Ostatní předměty (Hv, Tv, I, Vv, Sp) tento týden vyučovány nebudou, příští týden jen některé.

Hodiny bez online výuky jsou určeny pro samostatnou práci žáků - plnění úkolů zadaných v jednotlivých předmětech.

Od 24.10. do 1.11 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny. V tomto týdnu výuka NEPROBÍHÁ.

-----------------------------------------------

LOGICKÁ OLYMPIÁDA - soutěž pro 5. třídu již proběhla. Máme 2 žákyně, které se svými výsledky probojovaly do krajského semifinále.

Monče Mládkové (úspěšnost 97%) a Káje Kaplanové (úspěšnost 93%) patří velká gratulace!!!

Děkuji za vzornou reprezentaci školy a držím pěšti v krajském kole, které proběhne také online formou. 

Dalšími úspěšnými řešiteli jsou P. Švadlenka a J. Chmelík. I jim blahopřeji k výbornému výsledku.                                                                   p. uč. Brožková

-----------------------------------------------------------

ŘEDITELSKÉ VOLNO - sdělení ředitelky školy:

Na základě výzvy ministerstva zdravotnictví vyhlašuji z důvodu zklidnění epidemiologické situace na pátek 25.9.2020 den ředitelského volna. Do školy se žáci vrátí v úterý 29.9.2020.

----------------------------------------------------------

V pondělí 21.9. jsem provedla registraci páťáků do Logické olympiády. Zaregistrovala jsem tyto žáky: Marka, Honzíka, Káju, Majdu, Monču, Jířu, Kubu Š., Páju, Nicka a Vašíka. Vám - zákonným zástupcům - přijdou 2 maily: žádost o potvrzení registrace (potvrďte kliknutím na odkaz) a vygenerované HESLO. Mail s heslem mi prosím přepošlete. Děkuji.

Ostatní páťáci se buď nechtěli účastnit, nebo nepřinesli dotazník, nebo se zaregistrovali sami, nebo aktuálně nechodí do školy. Pokud se chcete ještě registrovat, je to možné na odkazu ZDE: https://www.logickaolympiada.cz/

Registrace je možná do 30.9.2020.

Další informace k průběhu testování uveřejním zde 1.10.

---------------------------------------------------------

V úterý 22.9. bude džus 100% jablko  a 3,5% mléko.

----------------------------------------------------------

V tomto školním roce bude opět OVOCE a MLÉKO do školy ZDARMA. Závozový den je úterý. 15.9. bude švestka a mléko. Ovoce má být každý týden, mléko 1x za 14 dní.

----------------------------------------------------------

Vedení obce má v plánu vybudovat v Rosicích workoutové hřiště. Pokud máte nějaké tipy, co by na takovém hřišti nemělo chybět, kontaktujte p. starostu Volejníka.

Co je workoutové hřiště: např. zde: https://www.fubo.cz/recenze/co-je-to-workoutove-hriste/

Kontakt na vedení obce: https://www.obec-rosice.cz/obecni-urad/os-10/p1=57

-----------------------------------------------------------

Prosím o vyplnění dotazníku na Lyžařský výcvik a odevzdání co nejdříve (termín byl do 14.9.). Těm, kteří již odevzdali, děkuji. 

------------------------------------------------------------

Prosím o vyplnění dotazníku pro registraci do soutěže Logická olympiáda. Infolístky rozdány dětem 11.9. Děkuji za vyplnění a poslání zpět do 18.9.2020.

---------------------------------------------------------

Zde budu uvádět pouze třídnické informace. Informace o jednotlivých předmětech naleznete pod záložkami s názvy předmětů. To už je záležitost každého vyučujícího. 

Angličtina - p. uč. Kohoutová

Český jazyk - p. uč. Vrabcová

Hudební výchova - p. uč. Kocmanová

Informatika - p. uč. Hájková

Matematika - p. uč. Brožková

Přírodověda - p. uč. Novotná

Vlastivěda - p. uč. Vrabcová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOLE v příloze najdete obsah Rodičovské schůzky ze dne 2.9.2020.

Organizace 1. školního týdne:

 • středa 2.9.2020 – 4 vyučovací hodiny s třídním učitelem – s sebou: přezůvky, penál, tašku, roušku (uloženou v tašce); páťáci od středy chodí ráno do školy bočním vchodem zprava budovy, ŠJ už vaří
 • čtvrtek 3.9.2020 – 4 vyučovací hodiny: 1. a 2. hodina M, 3. a 4. hodina ČJ. S sebou: aktovku, penál, učení na M, ČJ
 • pátek 4.9.2020 – 5 hodin dle rozvrhu
 • Aktuální informace budu zveřejňovat na stránkách školy ZDE, tj. Výuka/5. třída/Informace pro rodiče
Rodičovská schůzka - ve středu 2.9.2020 od 15:30 v 5. třídě. Vezměte si s sebou prosím roušku a peníze na pomůcky (800 Kč). Podrobné vyúčtování budou mít žáci v ŽK. Děkuji.   
P. Brožková, tř. uč.

 

 Petra Brožková

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina OBĚD - lichý týden OBĚD - sudý týden
  7:50 - 8:35 8:45 - 9:30 9: 50 - 10:35 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 od 30.11. a od 14.12. od 7.12.
Pondělí M M ČJ ČJ   v 11:35 v 11:35
Úterý M AJ ČJ ve 12:30 ve 12:30
Středa M ČJ ČJ Vl   v 11:30 v 11:30
Čtvrtek AJ AJ Vl M Sp ve 12:30 ve 12:30
Pátek I ČJ ČJ Vv Vv ve 12:25 ve 12:25
Výtvarná výchova na březen - výtvarná soutěž