Informace pro rodiče 5


 

Aktuální informace

 

Pomůcky do 5. třídy - pro školní rok 2021/2022

 

Žáci seznam pomůcek obdželi na konci školního roku. Najdete jej také dole v příloze. Další informace obdržíte na rodičovské schůzce 2.9.2021.

11. 11. 2020 - DV


ROZPIS KONZULTAČNÍCH SCHŮZEK 19. 11. 2020


https://docs.google.com/document/d/11nMyjilR05JHRdWqeF7iMkU5uKfyJsbxQR-CXuwnZ_o/edit?usp=sharing


 
9. 11. 2020 - DV

 

TÝDENNÍ PLÁN + PŘEHLED ÚKOLŮ

 

Vážení rodiče, 

na Váš email byl poslán rozpis úkolů v týdnu 9. - 13. 11. 2020. Tento rozpis úkolů naleznete i zde - dole v příloze. 

Kontrola úkolů proběhla ke dni 9. 11. 2020. 

Někteří z Vás mají prozatím všechny úkoly splněné, někteří nikoliv - mnozí z Vás mají také nesplněné úkoly za měsíc ŘÍJEN. 

Prosím o co nejrychlejší dodání úkolů, které se měly odevzdávat nejdéle do 13. 10. 2020.

 

Vypracovné úkoly mi zašlete na email: michaela.kocmanova@skola-rosice.net

 

Děkuji.

 
2. 11. 2020 - DV


DOUČOVÁNÍ 

Vážení rodiče, 

od tohoto týdne až do odvolání (do konce distanční výuky) bude probíhat doučování KAŽDÝ pátek od 9:40 do 10:40. Účast všech zapsaných žáků je povinná.TÝDENNÍ PLÁN + PŘEHLED ÚKOLŮ

Vážení rodiče,

dnes byl na Váš email poslán rozpis úkolů v týdnu 2. - 6. 11. 2020. Tento rozpis úkolů naleznete i zde - dole v příloze.

Kontrola úkolů proběhla k dnešnímu dni - tj. 2. 11. 2020.

Někteří z Vás mají prozatím všechny úkoly splněné, někteří nikoliv.

Prosím o co nejrychlejší dodání úkolů, které se měly odevzdávat nejdéle do 27. 10. 2020.


Vypracovné úkoly mi zašlete na email: michaela.kocmanova@skola-rosice.net


Děkuji.

  27. 10. 2020 - DV


PŘEHLED ÚKOLŮ NA PRÁZDNINY

 • 28. 10. - Vv - Obtisk listí - NEPOVINNÉ
 • 29. 10. - Čj - PL párové souhlásky z-s
 • 30. 10. - Aj - PL What's in the house? QUIZ
 • 31. 10. - Čj - Čtenářský deník (PL rozdán ve škole)
 • 31. 10. - Čj - PL párové souhlásky ž-š
 • 1. 11. - Čj - PL párové souhlásky - závěrečné opakování
 • + opakování Aj - slovní zásoba

 

Vypracované úkoly zašlete na email nejdéle do neděle - 8. 11. 2020.

email: michaela.kocmanova@skola-rosice.net

 
22. 10. 2020 - DV


AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED DÚ (22. - 27. 10. 2020)

 

 • 22. 10. - Čj - Párové souhlásky ď/ť
 • 23. 10. - Čj - UČ - str. 21, cv. 27 - DIKTÁT
 • 23. 10. - Aj - UČ - str. 11, tvorba vět - dobrovolné 
 • 23. 10. - Tv - Značkovaná - NEPOVINNÉ
 • 24. 10. - Čj - Párové souhlásky h/ch
 • 24. 10. - Čj - PL Čtení s porozuměním
 • 25. 10. - Aj - PS - str. 11, cv. 6
 • 25. 10. - Hv - PL poznej hudební nástroje - NEPOVINNÉ
 • 25. 10. - Čj - Vlastní jména - online opakování
 • 26. 10. - Čj - PL slovní druhy - opakování 
 • 27. 10. - Čj - Párové souhlásky v/f

 

 

 
19. 10. 2020 - DV

 

DV - ÚKOLY - aktualizace

 

Vážení rodiče,

dnes byl na Váš email poslán AKTUALIZOVANÝ rozpis úkolů - naleznete i zde - dole v příloze.

Kontrola úkolů proběhla k dnešnímu dni - tj. 19. 10. 2020

Někteří z Vás mi již úkoly odeslali, někteří nikoliv.

Vypracovné úkoly mi zašlete na email: michaela.kocmanova@skola-rosice.net


Děkuji.
 
19. 10. 2020 - DV


PŘEHLED DÚ (19. - 25. 10. 2020)

 • 19. 10. - Čj - Konflikt - zápis i s příkladem do sešitu
 • 19. 10. - Aj - Kartičky na pondělní online hodinu
 • 20. 10. - Čj - Párové souhlásky d/t 
 • 20. 10. - Čj - PS - str. 11, cv. 7 - kontrola při online hodině ve středu 21. 10. 
 • 21. 10. - Aj - PS - str. 10, cv. 3; PS - str. 11, cv. 4
 • 21. 10. - Čj - PL báseň
 • 21. 10. - Čj - PS - str. 11, cv. 8
 • 22. 10. - Čj - Párové souhlásky ď/ť
 • 23. 10. - Aj - UČ - str. 11, tvorba vět - dobrovolné 
 • 23. 10. - Tv - Značkovaná - NEPOVINNÉ
 • 24. 10. - Čj - Párové souhlásky h/ch
 • 25. 10. - Aj - PS - str. 11, cv. 6
 • 25. 10. - Hv - PL poznej hudební nástroje - NEPOVINNÉ

 
18. 10. 2020

DV - ÚKOLY


Vážení rodiče,


dnes byl na Váš email poslán rozpis úkolů, které dostali žáci během distanční výuky. Tento rozpis úkolů naleznete i zde - dole v příloze.

Kontrola úkolů proběhla k dnešnímu dni - tj. 18. 10. 2020

Někteří z Vás mi již úkoly odeslali, někteří nikoliv.

Prosím o co nejrychlejší dodání úkolů, které se měly odevzdávat nejdéle do 18. 10. 2020 (jsou to 3 úkoly z Čj + 1 nepovinný z Vv).


Vypracovné úkoly mi zašlete na email: michaela.kocmanova@skola-rosice.net


Děkuji. 
14. 10. 2020


KONTROLNÍ SPOJENÍ


Dnes ve 13:00 proběhne kontrolní spojení všech žáků na MS Teams. Prosím o připojení ke schůzce, která je již naplánovaná. Děkuji.  
13. 10. 2020


DISTANČNÍ VÝUKA


Od 14. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka. Distanční výuka je povinná. Pokud nebude žák přítomen na online hodinách, započítává se mu absence v daném předmětu. Potom je nutné omluvit žáka řádnou omluvenkou. 


Připojení na MS Teams a emailové adresy si, prosím, zkuste nejpozději do 14. 10. dopoledne. V případě problému mne ihned kontaktujte na školní email - michaela.kocmanova@skola-rosice.net


Připojení na MS Teams: 
uživatelské jméno - jmeno.prijmeni@skolarosice.onmicrosoft.com

Připojení na školní emailovou adresu:
uživatelské jméno - jmeno.prijmeni@skolarosice.onmicrosoft.com


Předměty vyučující se na online výuce:
Český jazyk - 4 vyučovací hodiny týdně (p. uč. Kocmanová)
Anglický jazyk - 2 vyučovací hodiny týdně (p. uč. Kocmanová)
Matematika - 3 vyučovací hodiny týdně (p. uč. Kohoutová) 
Přírodověda - 1 vyučovací hodina týdně (p. uč. Novotná)
Vlastivěda - 1 vyučovací hodina týdně (p. uč. Kabrielová)


Předměty nevyučující se na online výuce:
Svět práce
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova

Na tyto předměty bude zadávána samostatná práce.


Všechny úkoly budou psány na web školy ve složkách daných předmětů.


Rozvrh distanční výuky

 

Pravidla pro online výuku:

 • přihlašuji se včas
 • mám připravené pomůcky na výuku
 • sedím u pracovního stolu
 • dodržuji pravidla slušného chování
 • mám zapnutou kameru i mikrofon
 • od počítače neodbíhám


Obědy jsou automaticky od 14. 10. 2020 odhlášeny. Pokud máte zájem o odebírání obědů, napište SMS zprávu na číslo školní jídelny do 7:00 - 739 282 152 - jaký den budete obědy odebírat, jméno žáka a třídu. Jídlo je možné odebrat od 11:30 do 12:30 pouze v čistém jídlonosiči u bočního vchodu jídelny. Vstup do jídelny je zakázán. Od 24. 10. do 1. 11. jsou vyhlášeny podzimní prázdniny. V tomto týdnu výuka probíhat nebude. Předpokládaný návrat do školy je 2. 11. 2020. 
12. 10. 2020


ODPADLÉ HODINY

Příští týden odpadnou tyto hodiny:

ve středu 5. vyučovací hodina -Vv - žáci končí 4. vyučovací hodinu (11:25)

v pátek 5. vyučovací hodina - Vl - žáci končí 4. vyučovací hodinu (11:25) 
11. 10. 2020


ZMĚNY V ROZVRHU

Vzhledem k nařízení o úpravě výuky bude změněn rozvrh třídy.

Hodiny Tv odpadají, hodiny Hv budou nahrazeny předměty, ve kterých mají žáci nějaké problémy.

Změny v rozvrhu:
Pondělí - žáci budou končit po 5. vyučovací hodině
(v sudé týdny Sp, v liché týdny doučování)
Čtvrtek - odpadá Tv - žáci budou končit po 4. vyučovací hodině
Pátek - nevyučuje se Hv, tento předmět bude nahrazen jiným předmětem


 

4. třída

1

2

3

4

5

PONDĚLÍ

Čj

Čj

Aj

Sp - sudý

Doučování - lichý

ÚTERÝ

M

M

Čj

Čj

Vl

STŘEDA

Čj

M

Aj

Vv

Vv

ČTVRTEK

Čj

Čj

M

 

PÁTEK

Čj

M

Aj

Hv

Vl 
23. 9. 2020

 


LOGICKÁ OLYMPIÁDA

 


Jako každý rok, i letos se může každý žák zapojit do Logické olympiády. Účast není povinná.


Každý soutěžící se musí registrovat do 30. září 2020 na www.logickaolympiada.cz, kde získá i další potřebné informace. Pro registraci je nutné, aby měl každý soutěžící emailovou adresu, kam mu budou zaslány jeho přihlašovací údaje. Samozřejmě, že může použít i email rodičů.


V základním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je 30 minut pro kategorii A - 3.-5. ročníkZákladní kolo proběhne pro kategorii A ve dnech 1. - 7. 10. 2020


LO je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. 
22. 9. 2020


ŘEDITELSKÉ VOLNO


Na základě výzvy ministerstva zdravotnictví a nemocnosti pedagogů i žáků z důvodu zklidnění epidemiologické situace se vyhlašuje na pátek - 25. 9. 2020 - ŘEDITELSKÉ VOLNO

Návrat žáků do školy bude v úterý - 29. 9. 2020.


 

 

 


 

 

21. 9. 2020


DOUČOVÁNÍ - ZRUŠENO


Vážení rodiče,

 

vzhledem k mé trvající nemoci se zítra - 21. 9. 2020 - nebude konat doučování. Děti tedy budou končit v 11:25. 
 
 
Děkuji za pochopení.

 

M. Kocmanová


 
18. 9. 2020


PŘÍHLÁŠENÍ NA TEAMS A ŠKOLNÍ EMAILY


Vzhledem k aktuální situaci je potřeba, aby si všichni žáci vyzkoušeli přihlášení na své účty na MS TEAMS a nově i na jejich školní email

Žáci se cvičně přihlásí ve škole, ale bylo by dobré vyzkoušet si jejich účty i doma.


V příloze dole najdete přesný postup přihlášení na oba dva účty.


Zároveň Vás prosím, aby měli všichni žáci zapsané své přihlašovací údaje ve svých diářích, abychom předešli případným pozdějším komplikacím. Děkuji. 


 

 

16. 9. 2020

DOUČOVÁNÍ

 

Díky velkému zájmu se i tento školní rok 2020/2021 bude doučování konat. 

Doučování bude probíhat jednou za 14 dní v LICHÉM týdnu (5. + 6. vyuč. hod.) ve 4. třídě s třídní učitelkou M. Kocmanovou. 
16. 9. 2020


UČEBNICE


Dnes - 16. 9. 2020 - se dětem ve škole rozdávaly učebnice.

Ti, kteří nejsou ve škole a neobdrželi učebnice, je obdrží po návratu do školy, nebo si je mohou rodiče vyzvednout přímo ve škole.

Prosím ALE - nevstupujte do budovy školy. Pokud máte v plánu si učebnice vyzvednout, kontaktuje mne na email (michaela.kocmanova@skola-rosice.net) a domluvíme se na předání.


Děkuji za pochopení. 
15. 9. 2020

BOVYS

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

 

Od tohoto týdne budou žáci pravidelně dostávat každé úterý v rámci školního projektu
Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol něco z jejich sortimentu.


Pokud obdržené produkty žáci nesní/nevypijí, odnesou si domů.

Bovys - velkoobchod s ovocem a zeleninou - Jsme český velkoobchod s ovocem a zeleninou. Zásobujeme prodejny, restaurace, hotely, školní jídelny a další gastro provozy. Jsme přední dodavatel školních projektů Ovoce a

 

 Sešity a pomůcky do 4. třídy – školní rok 2020-2021

                              

Předmět

Vyučující

Pomůcky

Český jazyk

Kocmanová

1x sešit 513 – linkovaný,
2x sešit 524e - linkovaný

Anglický jazyk

Kocmanová

1x sešit 524e - linkovaný

Matematika

Kohoutová

1x sešit 524, 1x sešit 424, pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, 2 obyčejné tužky, stíratelná tabulka + fix, barevné Centropeny (4 barvy)

Přírodověda

Novotná

1x sešit A4 (40 listů) – nelinkovaný, podložka

Vlastivěda

Kabrielová

1x sešit 524e - linkovaný

Výtvarná výchova

Kocmanová

vodové a temperové barvy, paleta na míchání barev, štětce (alespoň 2x kulaté, 2x ploché), kelímek, hadřík, ubrus/staré noviny, voskovky, fixy, černý fix, pastelky, obyčejná tužka, lepidlo, nůžky, barevné papíry, modelína

Svět práce

Brdíčková

ubrus

Hudební výchova

Kocmanová

1x sešit 524, 1x notový sešit,
1x euroobal

Tělesná výchova

Kocmanová

cvičební úbor (šortky/tepláky, tričko), obuv vhodná do tělocvičny, obuv
na ven

 

 

CO BUDEME POTŘEBOVAT DO TŘÍDY                                                                                             

•    do penálu: obyčejné tužky, pastelky, gumu, ořezávátko, nůžky, pero + náhradní náplň
                  (+ zmizík), zvýrazňovače, tenký černý fix, kružítko                                                                                 

•    do aktovky: desky na sešity, pravítka – trojúhelník s ryskou a rovné 30 cm, obaly
                      na sešity, učebnice a pracovní sešity

                                                                 

•    do třídy: přezůvky, ručník s poutkem, stíratelnou tabulku vel. A4 + 2 fixy a hadřík,
                vysunovací lepidlo, balení papírových kapesníčků v krabičce, euroobaly,

                      čtvrtky budou zakoupeny z třídního fondu