Informace

Informace z KrÚ Pk k omezení dopravy

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Lyžařský výcvik 2022

Blíží se termín konání lyžařského výcviku a z pochopitelných důvodů se množí dotazy k organizaci. V tuto chvíli jsou LV povoleny, jak to bude na konci ledna nyní nikdo neví. Pokud to bude možné, lyžovat pojedeme. Škola má v plánu na pátek 21.1.22 domluvit přímo ve škole test PCR, který dokládá v lyžařském areálu. Pobyt je na 7 dní, tedy další test v tuto chvíli by nebyl třeba. V příštím týdnu bude svolána schůzka účastníků, kde budou sděleny další informace. Máte-li dotazy, volejte na telefon vedoucí LV -777135753.

Seznam věcí je v Bakalářích na nástěnce, dokládat budete posudek lékaře (ke stažení zde v dokumentech - platí 2roky) a bezinfekčnost (bude rozdáno žákům v týdnu před odjezdem).

Schválený rozpočet 2022

Návrh rozpočtu pro rok 2022

Vyhlášení ředitelského volna

Vyhlášení ředitelského volna

 

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na dny 20.12. – 22.12.2021  mimořádné volno. Školní jídelna v tyto dny nevaří. Školní družina bude v provozu v případě dostatečného zájmu dětí.

 

 

Mgr.Dana Brdíčková, ředitelka školy

AKTUALIZACE 4.12.2021 - Další karanténa

VELMI POZORNĚ ČTĚTE PŘEDEVŠÍM TERMÍNY.

 

Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou –    Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim

Váš syn/dcera byl/a ve škole ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu/jí nařízena karanténa po dobu minimálně sedmi dnů, maximálně 14 dnů ode dne posledního kontaktu (2. 12. 2021) s pozitivně testovanou osobou, tj. minimálně do 9. 12. 2021 včetně, maximálně do 16. 12. 2021 včetně.  Délka karantény se řídí dle informací níže:

Testování ve škole dne 29.11.2021


 Vchod u tělocvičny                         Vchod u ŠD

 třída

čas testování

1.

7:25

2.

7:25

3.

7:15

7.

7:30

Z tisku: Jak postupovat, když se nakazíte vy, kolega, či dítě

1. Vyšel mi pozitivní test na covid

Pokud jste si například doma udělali antigenní test a vyšel vám pozitivní,

určitě si zajděte na PCR test.

Pokud vám vyjde pozitivní antigenní test u odběrného místa, na PCR už vás pošlou oni – buď hned, nebo vás objednají na druhý den, pak klidně můžete jít i jinam.

Mailem by vám v tom případě měla přijít žádanka – číselný kód, který stačí uvést u odběru.

Testy zdarma takzvaně na pojišťovnu mají od listopadu jen děti do 18 let, očkovaní alespoň jednou dávkou a ti, kdo doloží, že nemohou být ze zdravotních důvodů očkovaní – musí k tomu mít zprávu od svého lékaře, kde to bude jednoznačně uvedeno.

Karanténa od 22.11.21 - 5.,8.,9.třída

Níže informace z KHS. Vzhledem k situaci (KHS nestíhají trasovat, plně obsazené termíny na testech) doporučuji řešit a nečekat....

Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou – Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim, 5.,8. a 9. třída

 

Karanténa od 22.11.21

Dne 19.11.21 byl škole oznámen pozitivní PCR test zaměstnance školy. Z tohoto důvodu bude pro třídy 5., 8. a 9.vyhlášena karanténa (viz zprávy třídních učitelek jednotlivým rodičům). Podrobnosti se na základě sdělení KHS dozvíme v pondělí 22.11.21. Obědy si každý odhlašuje individuálně, případně je možné odebrat do jídlonosiče(osobou, která v karanténě není).

V pondělí se žáci v karanténě přihlásí do distanční výuky na Teamsech, kde jim třídní učitelky sdělí další rozvrh a pokyny.

D.Brdíčková

Stránky

Subscribe to RSS - Informace