Informace

Návrat do školy od 17.5.2021- AKTUALIZOVÁNO 14.5.21

Testování od 17.5.21

Č.1 Tělocvična – 1., 2., 6., 7., 9. třída

Č.2 Zadní vchod do ŠD – ŠD, 3., 4., 5., 8.třída

 Pondělí od 7:15

Č.1 7:15 – 7:30 2.stupeň , pak 1.stupeň

 Č.2  7:15 – 7:30 8.třída , pak 1.stupeň

8.třída odchází bočním schodištěm v botách k svým šatním skříňkám.

 

Stále platí i nařízení o způsobu organizace obědů v ŠJ, každá třída bude mít svůj samostatný čas a tomu je přizpůsobena výuka (rozvrh platí, koncové hodiny mohou mít ale odlišný čas skončení v řádu minut).

 

Výuka v týdnu od 10.5.21 - prezenční

Dle pokynu MŠMT nastoupí zpět do školy všechny děti v MŠ a 1.+2.stupeň rotačně -

Sudý týden od 3.5.2021 NASTOUPÍ DO ŠKOLY:       2., 4., 7., 8. ročník

Lichý týden od 10.5.2021 NASTOUPÍ DO ŠKOLY:     1., 3., 5. 6., 9. ročník

MŠ se již netestuje, v pondělí se bude testovat ZŠ celá. 1.stupeň se bude testovat na obvyklém místě v čase 7:15 – 7:40(odchod nejpozději v 7:50)

2.stupeň - boční vchod do tělocvičny – příchod 7:50

obědy pro distanční výuku:

Výsledky zápisu do 1.ročníku ZŠ

V příloze najdete anonymizované výsledky zápisu. Bohužel, někteří stále nedodali potřebné doklady, po jejich dodání se situace ještě může změnit.

Obnovení výuky na 2.stupni - aktualizace

Třídní učitelky předají jednotlivým třídám informace k rozvrhu a času příchodu do školy v den testování.Testování proběhne v pondělí pro všechny, ve čtvrtek pro 2.stupeň. Žáci 2.stupně přichází bočním vchodem do tělocvičny v čase od 7:50hod. v pondělí, ve čtvrtek od 7:15. Všichni musí mít po celou dobu respirátory či roušky odpovídající ČSN/ FFP2, k dispozici i jednu náhradní. Do jídelny jdou třídy podle rozpisu tak, aby se zde nemísily. Pokud jste na distanční výuce, pak přicházíte pro oběd výhradně v předepsaných časech, jindy vám oběd není možné vydat:

Rodičovské schůzky 22. 4. 2021 - J. Svobodová

Na níže uvedeném odkaze je možné se zapsat na rodičovskou schůzku 7. třídy (učitel + rodiče) nebo na konzultaci (učitel + rodič + žák).

Do rodičovské schůzky vstoupíte přes Kalendář - RS 7. třída v 17:00.

Konzultace proběhne přes aplikaci Teams přes účet Vašeho dítěte. Vyčkejte, až vám zavolám, abyste nevstupovali do konzultace s jiným rodičem. Děkuji.

 

https://docs.google.com/document/d/1szQLuSKnCNEu9Z6hC9rHlNQjZWDIybILMJfkFYVuCeM/edit?usp=sharing

Rodičovské schůzky 22.4.2021 - Brdíčková

Ošetřovné - časté dotazy

Mnoho odpovědí na dotazy ohledně ošetřovného najdete zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Chcete testování jiným druhem testu?

I toto je podle nejčerstvější MŠMT informace možné. V takovém případě je nutné:

- při vstupu upozornit osoby pověřené testováním, vždy daný test předložit SPOLU S DOKLADEM O JEHO SCHVÁLENÍ PŘÍSLUŠNÝM ÚŘADEM PRO TYTO ÚČELY (např. vytištěný seznam s vyznačeným konkrétním testem) a návodem

- test provést podle pravidel v předepsaném prostoru a čase

- test odevzdat ihned po provedení úkonu a vyčkat na jeho vyhodnocení pracovníky školy u testování

- mít navíc další test pro případ, že 1.test bude neplatný

Do školy mimo svoji prezenční výuku mohou nastoupit dle opatření MŠMT i další žáci:

V mateřských školách, školních družinách a školních klubech  se umožňuje osobní

přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

a)     zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b)     pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,

  základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola

jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c)     zaměstnanci bezpečnostních sborů,

d)     pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné

výchovy,

e)      příslušníci ozbrojených sil,

Výuka od 12.4.21

Výuka na 2.stupni stále jen distanční formou. Na přání žáka/zák.zástupce lze domluvit s vyučujícími či AP individuální konzultaci ve škole, povolena je i skupinová konzultace pro max. 6 žáků - učitelé využijí pro žáky s výukovými obtížemi, pro nepřipojené žáky, pro žáky neprospívající či neplnící si povinnosti distanční výuky.Vždy bude oznámeno předem.

1.stupeň - rotační výuka, rozvrhy mohou být mírně upraveny - info každé třídě dá třídní učitelka. Vzhledem k pokynu MŠMT pravidelně větrat a maximálně využívat výuku venku, přizpůsobte tomu, prosím, oblečení dětí.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace