Info pro rodiče žáků 9. třídy- zápisové lístky

Zápisové lístky budou oproti podpisu zákonného zástupce předávány v pondělí 11.4. na společné schůzce 9. třídy. Společná schůzka se koná v čase 16.00 - 16:30 hod. Zápisové lístky je nutné odevzdat do 10 -ti dnů po uveřejnění výsledků přijímacího řízení příslušné školy, tak jste byli informováni i na naši společné schůzce k přijímacímu řízení.

Rubrika: