Hodiny dějepisu v šesté třídě

Fotogalerie zde.

V hodinách dějepisu čteme z knížek, z učebnice, pracujeme s pracovním sešitem, děláme zápisy do sešitu, píšeme opakovací testy a písemné práce. Dějepis nás moc baví, ale psát písemky nás nebaví.

Dějepis je věda zabývající se historii minulých dob. O dějepisu bychom mohli říci, že je to matka historie a můžeme se zde dozvídat, jak byli lidé v dávných dobách jiní nežli my.

V prvním pololetí jsme probírali pravěk a pravěké lidi, první civilizace - Egypt, Mezopotámii, Babylonii a Asýrii. Klademe si různé otázky a hledáme na ně odpovědi. Dozvídáme se přitom mnoho zajímavého z dřívějších dob.

Dějepisu se věnujeme i v hodinách výtvarné výchovy. Kreslíme například reprodukce obrázků z Egypta, vyzkoušeli jsme si rýt klínové a obrázkové písmo do hliněných tabulek. V hodinách pracujeme i ve skupinách a děláme různé zajímavé práce. Vytvářeli jsme i plakáty zaměřené na opakování. Jednotlivé skupiny se věnovaly řemeslům, lovu pravěkých zvířat, pravěkým obydlím a zbraním. Je to zajímavá poznávací skupinová práce, která nás baví a pomáhá nám lepé se seznámit s dějepisem. 

Matěj Hyksa

6. třída

Rubrika: