Fyzika 7

FYZIKA

Školní rok 2020/2021 

10. - 14.5.2021 - distanční výuka

V pondělí: Hydraulická zařízení - výpočty - zápis do ŠS + PS s. 33/4., 6.

V pátek: samostatná práce -

PS s. 31/2., 3. (nejdřív převeď na základní jednotky a potom použij vzorec p = F : S),

PS s.32/3.,

PS s. 33/5., 7.

Neposílej - kontrolu uděláme ve škole 18.5.


26. - 30.4.2021 - distanční výuka

V pondělí: PS s.37/6., 38/2., nové učivo: Jak se chovají tělesa v kapalině, zápis

V pátek: v týmu Fyzika 7 - Zadání - je pracovní list na pokusy - Pokusy - chování těles v kapalině - vypracuj do pátku 30.4. - odeslat přes Zadání, nebo přes chat v Teamsech.

Práci budu hodnotit a budeme si říkat výsledky bádání v úterý 4.5. ve škole.


19. - 23.4.2021 - distanční výuka

V pondělí: Výpočet vztlakové síly - do ŠS z uč. s.75/1., ústně 75/2. + PS s. 36/1., 3.   s. 38/1.

Pro zájemce odkaz na písničku: https://www.youtube.com/watch?v=UodGr6RtjNY

V pátek: samostatná práce - v týmu Fyzika 7 - Zadání - Vypočet hydrostatického tlaku, výpočet vztlakové síly; Vypracuj do pátku 23.4.2021. Budu hodnotit.


12. - 16.4.2021 - distanční výuka

V pondělí: Archimedův zákon - video - vysvětlení - zápis Kde (v jakém prostředí) je těleso nadlehčováno a jak se síla, která nadlehčuje, jmenuje. Vzorec pro výpočet, vysvětlivky písmen ve vzorci.

V pátek: podívej se na zbytek videa (11 minut), snaž se porozumět

https://www.youtube.com/watch?v=6NpU9sjNWDs

Do ŠS si zapiš VĚTOU znění Archimédova zákona - je ve videu. (Také v učebnici na str. 74 - můžeš porovnat obě věty - tu z videa a tu z učebnice). 


6. - 9.4.2021 - distanční výuka

V pondělí: státní svátek

V pátek: podívej se na video o spojených nádobách (11 minut):

https://www.youtube.com/watch?v=PTwKxJBADas

Do ŠS si napiš jako zápis - buď zápis podle videa, nebo podle uč. Shrnutí s. 72 a vypiš si několik konkrétních příkladů spojených nádob. Pod zápis si nakresli jeden obrázek nějakých spojených nádob - např. z uč. str. 72 nebo podle videa.


29. - 31.3.2021 - distanční výuka

V pondělí - online hodina: Opakování hydrostatického tlaku, kontrola PS s. 35 a společně cv. s.34/1., 2., vysvětlení spojených nádob - uč. s. 71 - 72

V pátek - velikonoční prázdniny


22. - 26.3.2021 - distanční výuka

V pondělí  - online hodina: Hydrostatický tlak

V pátek - samostatná práce:

podívej se na toto video pro zopakování hydrostatického tlaku (24 minut): 

https://www.youtube.com/watch?v=Zzw9UlN8xmE

vypracuj PS s. 35; neposílej - budeme společně kontrolovat v pondělí 29.3. při hodině a budeme se bavit o tom, co jste viděli ve videu


15. - 19.3.2021 - distanční výuka

V pondělí - online hodina: Povrchové napětí - zápis; Závislost hustoty kapaliny na její teplotě - vysvětlení a zápis

V pátek - Kapilární jevy

pusť si video (stačí od 8. minuty do cca 25. minuty, ale můžeš si pustit klidně celé): 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10717629891-ja-budu-einsteinem/214563233000010-zazraky-s-vodou/titulky

zodpověz otázky - Kapilární jevy  - bude v týmu Fyzika 7 - Zadání; informace můžeš hledat i např. v uč. s. 66 - 68 (je tam hodně obrázků, trochu textu, zajímavosti jsou v modrých pruzích) - už je vloženo

 

8. - 12.3.2021 - distanční výuka

V pondělí - online výuka: Vlastnosti kapalin, viskozita, hustota

- videa (pro zopakování):

Vlastnosti kapalin: https://www.youtube.com/watch?v=nGheDD_ygw4

Hustota látek: https://www.youtube.com/watch?v=mtHL67Kd7FQ

- vlastnosti kapalin - zápis do ŠS podle videa

- opakujeme hustotu: psali jsme si do ŠS


V pátek - samostatná práce:

- pusť si tato videa o povrchovém napětí: 

https://www.youtube.com/watch?v=BUJ4I0Qo1tw

https://www.youtube.com/watch?v=yNw8iDzfGYE

https://www.youtube.com/watch?v=R4UGGkQi-yQ

A třeba najdeš i nějaká další zajímavá o tomto tématu :-).

- laboratorní práce:

Zjisti hustotu plastelíny/modelíny. Pokud nemáš - vyber nějakou jinou látku. Vysvětleno při online hodině v pondělí - postup a výsledek pošli ke kontrole do 12.3. přes Teamsy.


1. - 5.3.2021 - distanční výuka

V pondělí - online výuka: Tření a třecí síla - opakování 

Společně kontrolujeme cvičení z PS s. 29 a 30.

Opakujeme tlak a tlakovou sílu.

V pátek - samostudium: uč se na Test - Tlak, tlaková síla, tření a třecí síla - 5.3. od 11:00 do 11:30 přes Formsy. Odkaz bude v pátek během dopoledne na chatu třídy.


22. - 26.2.2021 - distanční výuka

V pondělí - online výuka: Tření a třecí síla

Pro zopakování je možné pustit si toto video (36 minut):

https://www.youtube.com/watch?v=sQYzJwdDsgw

V pátek - samostudium:

Pusť si toto video (13 minut): 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150007-treni-a-valivy-odpor

Na základě videa (a znalostí z pondělní hodiny, případně si některé informace dohledej na internetu) vyřeš cvičení z PS s. 29 a 30. Neposílej. Kontrolovat budeme společně v pondělí 1.3.


8. - 12.2.2021 - distanční výuka

V pondělí - online výuka:

Výpočty tlaku a tlakové síly, jednotky tlaku, síly a plochy a jejich převody. Formulace slovní odpovědi.

V pátek - samostatná práce - Výpočet tlaku a tlakové síly - 5 slovních úloh ve Fyzika 7 - ZADÁNÍ - bude tam vloženo v úterý odpoledne, vyřeš a pošli do pátku 12.2. včetně (tj. počítá se i pátek)


1. - 5.2.2021 - distanční výuka

V pondělí online výuka od 9:40 do 10:20

Příprav si učebnici a ŠS.

Vysvětlíme si, co je to TLAK a TLAKOVÁ SÍLA. Zjistíte, co víc bolí - když šlápne na nohu slon, nebo žena s jehlovými podpadky. Proč se ve sněhu v botách boříme a na lyžích ne? A proč fakír vydrží ležet na loži z hřebíků.

V pátek - samostatná práce - na základě pondělní výuky:

vyřeš cvičení v PS s. 26, vyfoť a pošli ke kontrole přes TEAMS do pátku 5.2.2021, bude hodnoceno známkou

Nově v týmu Fyzika 7 - Zadání - je 5 otázek. Odpověz přímo tam do pátku 5.2.2021

Kdo by si chtěl připomenout obsah hodiny fyziky, může se podívat zde (trvá 40 minut):

https://www.youtube.com/watch?v=l7obz2K-G5E

 

25. - 28.1.2021 - distanční výuka

V pondělí online výuka od 9:40 do 10:20

Připomeneme si Newtonovy pohybové zákony a společně budeme kontrolovat úkoly v PS s. 17 - 20.

V pátek - samostudium není - jsou pololetní prázdniny.


18. - 22.1.2021 - distanční výuka

V pondělí online výuka od 9:40 do 10:20

pustíme si videa o Newtonových pohybových zákonech:

1. NPZ: https://www.youtube.com/watch?v=0CxIie4AN_A

nebo: https://www.youtube.com/watch?v=jMG0Oz3OQ8w

2. NPZ: https://www.youtube.com/watch?v=ht6NfrpOD2E&t=75s

nebo: https://www.youtube.com/watch?v=NpNVkSTFa8U

3. NPS: https://www.youtube.com/watch?v=MCdhb9JHEIU&t=10s

nebo https://www.youtube.com/watch?v=jdiTBxsdkDA

Všechny 3 zákony jsou také zde: https://www.youtube.com/watch?v=MCdhb9JHEIU&t=10s

 

V pátek - samostudium: podívej se na videa, která jsme si nepromítali (jestli chceš) a na základně získaných poznatků vyřeš úlohy

z PS: s. 17/ vše, s. 18/4., s. 19/ vše, s. 20/1., 2., 3.

Úlohy z PS budeme kontrolovat společně v pondělí 25.1. 

 

11. - 15.1.2021 - distanční výuka

V pondělí online výuka od 9:40 do 10:20

Kontrola příkladů z PS s. 14 a 15

Pokud jsi ještě neposlal úkol - POŠLI! (V pátek 8.1. samostudium - pošli mi mailem nebo přes Teamsy řešení PS s.13/1. a odpovědi na otázky:

1. Co je to výslednice?

2. Co je to skládání sil? 

3. Jak se skládají síly stejného směru? (Jakou velikost a jaký směr má výslednice?)

4. Jak se skládají síly opačného směru? (Jakou velikost a jaký směr má výslednice?)

5. Co je to rovnováha sil? A kdy může nastat? Jak se těleso v rovnováze chová?

A také mi pošli odpovědi na otázky z uč. s.40/1., 2., 3., které měly být vypracovány do ŠS. Úkol budu známkovat.)

Tento týden:

TÍHOVÁ SÍLA - video: https://www.youtube.com/watch?v=m5mv1nvxw9s

TĚŽIŠTĚ - video: https://www.youtube.com/watch?v=UBOq0d8SkGo

V pátek - samostudium: podívej se na videa, pak do ŠS napiš 3 informace o tíhové síle a 5 informací o těžišti. Vyfoť a pošli mi ke kontrole.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. - 8.1.2021 - distanční výuka

V pondělí 4.1. online výuka od 9:40 do 10:20

Připrav si pomůcky na F - učebnici, ŠS a PS

V pátek 8.1. samostudium - pošli mi mailem nebo přes Teamsy řešení PS s.13/1. a odpovědi na otázky:

1. Co je to výslednice?

2. Co je to skládání sil? 

3. Jak se skládají síly stejného směru? (Jakou velikost a jaký směr má výslednice?)

4. Jak se skládají síly opačného směru? (Jakou velikost a jaký směr má výslednice?)

5. Co je to rovnováha sil? A kdy může nastat? Jak se těleso v rovnováze chová?

A také mi pošli odpovědi na otázky z uč. s.40/1., 2., 3., které měly být vypracovány do ŠS. 

Toto poslané budu známkovat.


Dále vyřeš úlohy z PS s. 14/1., 3.    s. 15/1., 2., 3. - to budeme kontrolovat v pondělí 11.1. při online hodině.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.11. - 4.12.2020 - distanční výuka

V pondělí 30.11. od 9:40 do 10:20 online výuka přes Teamsy:

Skládání sil - videohttps://www.youtube.com/watch?v=9PyQGOJlqH4

- práce v PS s. 13

V pátek 4.12.2020: samostudium:

- vyřeš příklad v PS s.13/1.

- zápis do ŠS: (nadpis) Skládání rovnoběžných sil - stejného a opačného směru - uč. s.40 - Shrnutí  JEN SI PŘEČTI

- zodpovězení otázek do ŠS: (piš pod nadpis, odpovědi je možné najít v uč. Shrnutí nebo ve videu)

1. Co je to výslednice?

2. Co je to skládání sil? 

3. Jak se skládají síly stejného směru? (Jakou velikost a jaký směr má výslednice?)

4. Jak se skládají síly opačného směru? (Jakou velikost a jaký směr má výslednice?)

5. Co je to rovnováha sil? A kdy může nastat? Jak se těleso v rovnováze chová?

- zodpovězení otázek uč. s.40/1., 2., 3. do ŠS

Úkoly ze samostudia budeme kontrolovat ve škole 8.12.

23. - 27.11.2020 - distanční výuka

Pondělí: online

kontrola PS s. 12/1., 3.

Síla jako fyzikální veličina - vysvětlení, zápis do ŠS během výuky

Opakování na test

DOLE v přílohách - zápis o síle a příklady na přípravu na test včetně výsledků

Pátek: samostudium - TEST Výpočet dráhy a doby rovnoměrného pohybu (9:00 - 9:30 přes Teamsy)


18. - 20.11.2020 - distanční výuka

Pátek: samostudium:

PS s. 12/1. - informace o pohybových a deformačních účincích síly najdeš např. v uč. s. 34 a 35

PS s. 12/3. - křížovka - opakování znalostí o síle ze 6. ročníku

do ŠS si napiš zápis Vzájemné působení těles - Shrnutí uč. s.35

 

9. - 13.11.2020 - distanční výuka

Pondělí: online opakování výpočtu dráhy, kontrola příkladů z uč. s. 27/1., 2., 3.

Výpočet doby (času) rovnoměrného pohybu

Samostudium: uč. s.32/3. do ŠS, PS s. 7/4., 5., 6., s.8/7., 8.


2. - 6.11. 2020 - distanční výuka

Online výuka - pondělí 2.11. od 9:40 do 10:20

- kontrola výsledků PS s.6/3., otázek - viz samostudium před prázdninami; krátká informace k praktickému úkolu - grafu okamžité rychlosti, který jste měli vytvořit do 23.10.

- zadání úkolu ke grafu: VYPOČÍTEJ průměrnou rychlost pohybu z grafu (potřebuješ vědět dráhu a čas pohybu) - Graf a úkol ke grafu pošli mailem do 6.11., bude hodnoceno

Nové téma: Dráha rovnoměrného pohybu - vysvětlení

Samostudium:

Zápis do ŠS - (nadpis) Dráha rovnoměrného pohybu + Shrnutí uč. s. 27

Otázky a úkoly z uč. s.27/1., 2., 3. do ŠS

V úterý 3.11. Test na Teamsech od 13:00 do 13:20 - Klid a pohyb těles, druhy pohybu, výpočet průměrné rychlosti, přístroje na měření okamžité rychlosti - zadání bude přes Forms - odkaz bude v chatu třídy zítra dopoledne


19.-23.10.2020 distanční výuka

Online výuka - pondělí 19.10. od 9:40 do 10:20 - vysvětlení postupů, kontrola výsledků

Úkoly:

1. Učili jsme se počítat průměrnou rychlost. Vypočítej příklady z učebnice str. 15/1., 2. Pozor na jednotky u dráhy a času, než budeš dělit! Pro výpočty používej kalkulačku.

2. Zjisti, jaký je rozdíl mezi průměrnou rychlostí a okamžitou rychlostí (např. internet, uč. s. 15 - 17). Zapiš si vysvětlení těchto dvou pojmů do ŠS. Stačí stručně. Ale tak, abys tomu rozumněl/a. 

3. Do pátku 23.10. splň praktický úkol uč. s.17/2., úkol si zapiš na papír - vysvětlení úkolu na onlinech v pondělí 19.10., PS s. 10/2.

4. Samostudium - PS s. 6/3.,

uč. s. 18 - 19:

a) Zjisti názvy přístrojů, kterými se dá měřit okamžitá rychlost. (přístroje jsou 4)

b) Na jakém principu tyto přístroje fungují?

c) Rychlost ČEHO tyto přístroje měří?

12.-16.10.2020 distanční výuka

V úterý 13.10. pouze zkouška spojení od 7:50. Zadání úkolu (viz popis níže), který budeš řešit samostatně (samostudium).

Úkoly:

1. Učili jsme se počítat průměrnou rychlost. Vypočítej příklady z učebnice str. 15/1., 2. Pozor na jednotky u dráhy a času, než budeš dělit! Pro výpočty používej kalkulačku.

2. Zjisti, jaký je rozdíl mezi průměrnou rychlostí a okamžitou rychlostí (např. internet, uč. s. 15 - 17). Zapiš si vysvětlení těchto dvou pojmů do ŠS. Stačí stručně. Ale tak, abys tomu rozumněl/a. 

3. Do pátku 23.10. splň praktický úkol uč. s.17/2., úkol si zapiš na papír - vysvětlení úkolu na onlinech v pondělí19.10.

ZMĚNA: online výuka je v pondělí 19.10. od 9:40 do 10:20 - vysvětlení postupů, kontrola výsledků

5.-9.10.2020

Do školy noste: učebnici Fraus 7, ŠS, PS7

Opakování: Pohyb a klid těles, druhy pohybu tělesa - PS str. 2 a 5 (s. 3 možné udělat doma)

Učíme se: Průměrná rychlost (co je průměrná rychlost, jednotky rychlosti, převody jednotek, výpočet průměrné rychlosti)

29.9.-2.10.2020

Do školy noste: učebnici Fraus 7, ŠS, PS7

Učíme se: Pohyb a klid těles, druhy pohybu tělesa (přímočarý, křivočarý, posuvný, otáčivý, rovnoměrný, nerovnoměrný) - uč. str. 8 - 12, co znamenají jednotlivé druhy pohybů a jejich typické konkrétní příklady

Pátek 2.10. - kdo chyběl, píše náhradní test - viz 22.9. - a také opravný test (pro zájemce - stačí nahlásit v pátek ráno)

21.-25.9.2020

V Út 22.9. test - čas, teplota, hustota - uč se ze ŠS (PL čas dole v příloze, hustota) a PS6 - Teplota - s.39-40 a 47-48.

Kdo ještě neodevzdal zelenou učebnici Fyzika 6, odevzdá.

Dostanete novou učebnici Fyzika 7 a začneme se učit učivo 7. třídy. Noste si už nový PS7.

14. - 18.9.2020

Opakování: Délková a objemová roztažnost látek - STARÝ pracovní sešit F6 - s.39 a 40, s.47 a 48

7. - 11.9.2020

Opakování: Čas - měření času, převody jednotek času, měřidla času - pracovní list (převody jednotek času, slovní úlohy)

Opakování: Měření času - měření doby 1 minuty, měření tepu, výpočet aritmetického průměru

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------