Aktuality z oblasti EVVO ve škole

Soutěž ve sběru šípku 2013

Základní škola Rosice vyhlašuje

Soutěž ve sběru šípku

  • Soutěž potrvá do konce října 2013.
  • Zvážený šípek bez stopek odevzdávejte třídním učitelům.
  • Nejlepší sběrači a sběračky budou odměněni!

Soutěž ve sběru baterií a vysloužilých elektrospotřebičů 2013

Základní škola Rosice vyhlašuje

Soutěž ve sběru baterií a vysloužilých elektrospotřebičů

Soutěž probíhá v rámci programu RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT (www.recyklohrani.cz) od 9. září 2013 do 31. ledna 2014

Pokyny pro sběr baterií a elektrospotřebičů:

S programem Recyklohraní naše škola opět přispěla nemalou měrou k ochraně životního prostředí

Za rok 2012 se nám podařilo odevzdat k recyklaci 7 televizí, 17 monitorů a 446 kg dalšího drobného elektrozařízení.

Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2012

Výsledky soutěže ve sběru pomerančové kůry

V měsících prosinec 2012 až březen 2013 proběhla ve škole soutěž ve sběru pomerančové kůry. Celkem se soutěže zúčastnilo 56 žáků, kteří nasbírali 113,1 kg kůry.

Pořadí žáků:

1. místo – Jakub Čermák, 5. třída (7,8 kg)
2. místo – Ondřej Soudek, 1. třída (6,85 kg)
3. místo – Vanessa Synková, 6. třída (6,25 kg)

Pořadí tříd:

1. místo – 2. třída (celkem 25,4 kg kůry, v přepočtu na jednoho žáka 1,8 kg).

Výsledky soutěže ve sběru baterií a vysloužilého elektrozařízení - 1. pololetí 2012/13

V průběhu prvního pololetí školního roku 2012/13 probíhala na naší škole v rámci programu RECYKLOHRANÍ soutěž ve sběru baterií a vysloužilého elektrozařízení. Soutěže se zúčastnilo celkem 46 žáků, kteří odevzdali více než 220 kusů elektrospotřebičů a 5 000 kusů baterií!

Za účelem snazšího vyhodnocení byly vytvořeny tři bodové kategorie odevzdaného odpadu:
1. malé elektrospotřebiče (3 body/ kus), 2. střední elektrospotřebiče (5 bodů/ kus), 3. baterie (1 bod/ kus).

Pořadí žáků:

1. místo: Tereza Rybínová, 5. třída (1 378 bodů)

2. místo: Matěj Hyksa, 7. třída (904 bodů)

Vyhlášení výsledků podzimní soutěže ve sběru papíru

Fotogalerie

Od 26. do 30. listopadu 2012 proběhla na naší škole soutěž ve sběru papíru. Celkem se jí zúčastnilo 60 žáků, kteří odevzdali 2 760 kg papíru.

Pořadí žáků:

1. místo: Tereza Rybínová z 5. třídy (347 kg)

2. místo: Natálie Laubová z 5. třídy (180 kg)

3. místo: Lukáš Poluda ze 2. třídy (122,5 kg)

Pořadí tříd:

1. místo získala 5. třída (854,5 kg,  v přepočtu na jednoho žáka je to 47,5 kg)

O využití získaných prostředků bude rozhodnuto v nejbližší době.

Soutěž ve sběru baterií a vysloužilého elektrozařízení

Základní škola Rosice vyhlašuje

Soutěž ve sběru baterií a vysloužilého elektrozařízení

Soutěž probíhá v rámci programu RECYKLOHRANÍ (www.recyklohrani.cz) od 12. února do 14. června 2013

Pokyny pro sběr baterií a elektrozařízení:

Výsledky soutěže ve sběru šípku 2012

V měsících září až říjen proběhla na naší škole soutěž ve sběru šípku. Celkem se jí zúčastnilo 48 žáků, kteří nasbírali 155,53 kg šípku.

Pořadí žáků:
1. místo – Lukáš Poluda, 2. třída (21,0 kg)
2. místo – Natálie Laubová, 5. třída (16,0 kg)
3. místo – Lenka Vrátilová, 9. třída (12,5 kg)

Pořadí tříd:
1. místo – 2. třída (celkem 44,3 kg šípku, v přepočtu na jednoho žáka 3,16 kg).

Získané finanční prostředky byly použity na nákup odměn pro žáky. Všem zúčastněným jménem celé školy děkuji za odvedenou práci!

Marek Odstrčil

Soutěž ve sběru pomerančové kůry

Základní škola Rosice vyhlašuje Soutěž ve sběru pomerančové kůry.

  • Dobře usušenou a zváženou pomerančovou kůru odevzdávejte třídním učitelům.
  • Soutěž potrvá do konce března.
  • Nejlepší sběrači budou odměněni.

Podzimní soutěž ve sběru papíru

Základní škola Rosice vyhlašuje PODZIMNÍ SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU.

Sběr papíru probíhá od 26. do 30. listopadu 2012

Pokyny pro sběr papíru:

  • Papír přinášejte svázaný, roztříděný zvlášť na noviny, časopisy a letáky, zvlášť na kartony.
  • Papír nesmí být mokrý či znečištěný.
  • Papír ukládejte dle pokynů paní školnice.
  • Hmotnost nahlaste třídnímu učiteli.

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality z oblasti EVVO ve škole