Aktuality z oblasti EVVO ve škole

Sběr papíru

ZŠ Rosice vyhlašuje PODZIMNÍ SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU.


Sběr papíru proběhne od 3. do 5. listopadu 2014.


Pokyny pro sběr papíru :


1)  Papír přinášejte svázaný , roztříděný zvlášť na noviny , časopisy a letáky , zvlášť na kartony


2)  Papír nesmí být mokrý či znečištěný.


3)  Papír ukládejte dle pokynů paní školnice.


4)  Hmotnost nahlaste třídnímu učiteli.

Soutěž ve sběru baterií a elektrozařízení 2014

Základní škola Rosice vyhlašuje

Soutěž ve sběru baterií a vysloužilých elektrospotřebičů

Soutěž probíhá v rámci programu RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT (www.recyklohrani.cz) od 8. září 2014 do 30. ledna 2015

 

Pokyny pro sběr baterií a elektrospotřebičů:

¨  Sběr drobných elektrospotřebičů probíhá průběžně během celého pololetí, sběr větších spotřebičů (počítače, TV, atd.) proběhne jednorázově v týdnu 26.-30. 1. 2015.

Fotografická soutěž

  FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ

Vyhlašuji I. kolo fotografické soutěže pro žáky 2. stupně v následujících kategoriích:

  • zážitky z prázdnin s přírodovědnou tématikou
  • podzimní krajina
  • volně žijící živočichové

Technické požadavky na fotografie:

Sběr šípku

Základní škola Rosice vyhlašuje SOUTĚŽ VE SBĚRU ŠÍPKU

  • Soutěž potrvá do konce října 2014. 
  • Ve středu, 24.9., byl ukončen sběr čerstvého šípku. Do konce října můžete nosit šípek sušený. Platí stejná pravidla a podmínky jako u šípku čerstvého (zvážený usušený šípek bez stopek odevzdávejte třídním učitelům).
  • Zvážený šípek bez stopek odevzdávejte třídním učitelům.
  • Nejlepší sběrači budou odměněni!

Výsledky soutěže ve sběru papíru - jaro 2014

Od 12. do 14. května 2014 proběhla na naší škole soutěž ve sběru papíru. Celkem se jí zúčastnilo 28 žáků, kteří odevzdali 1 660 kg papíru.

Pořadí žáků:

1. místo: Natálie Laubová ze 6. třídy (183 kg)

2. místo: Jiří Hančár ze 3. třídy (165 kg)

3. místo: Petra Šimůnková z 1. třídy (128 kg)

Pořadí tříd:

1. místo získala 3. třída (430 kg,  v přepočtu na jednoho žáka je to 30,7 kg)

O využití získaných prostředků bude rozhodnuto v nejbližší době.

Všem zúčastněným jménem celé školy děkuji!

Milan Línek

Výsledky soutěže ve sběru baterií a vysloužilých elektrospotřebičů 2014

V průběhu prvního pololetí školního roku 2013/14 probíhala na naší škole v rámci programu RECYKLOHRANÍ soutěž ve sběru baterií a vysloužilých elektrospotřebičů. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 žáků, kteří odevzdali 151 kusů elektrospotřebičů a 3 810 kusů baterií!

Za účelem snazšího vyhodnocení byly vytvořeny tři bodové kategorie odevzdaného odpadu:

1. baterie (1 bod/ kus), 2. malé elektrospotřebiče (3 body/ kus), 3. střední elektrospotřebiče (5 bodů/ kus).

Pořadí žáků:

1. místo: Tereza Rybínová, 6. třída (2826 bodů)

2. místo: Michaela Bosáková, 7. třída (532 bodů)

Výsledky soutěže ve sběru pomerančové kůry 2014

V měsících prosinec až březen proběhla ve škole soutěž ve sběru pomerančové kůry. Celkem se soutěže zúčastnilo 49 žáků, kteří nasbírali 71,7 kg kůry.

Pořadí žáků:

1. místo – Michaela Plachá, 3. třída (10,1 kg)

2. místo – Karolína Jiroutová, 8. třída (4,2 kg)

3. místo – Lukáš Poluda a Adéla Sitařová, 3. třída (4,0 kg)

Pořadí tříd:

1. místo – 3. třída (celkem 23,45 kg kůry, v přepočtu na jednoho žáka 1,56 kg).

Získané finanční prostředky byly použity na nákup odměn pro žáky.

Všem zúčastněným jménem celé školy děkuji za odvedenou práci!

Marek Odstrčil

Výsledky soutěže ve sběru šípku 2013

V měsících září až říjen proběhla na naší škole soutěž ve sběru šípku. Celkem se jí zúčastnilo 34 žáků, kteří nasbírali 172,4 kg šípku.

Pořadí žáků:

1. místo – Michal Kysela, 5. třída (21,0 kg)

2. místo – Petra Šimunková, 1. třída (16,4 kg)

3. místo – Natálie Laubová, 6. třída (14,6 kg)

Pořadí tříd:

1. místo – 5. třída (celkem 34,5 kg šípku, v přepočtu na jednoho žáka 3,45 kg).

Získané finanční prostředky byly použity na nákup nových sluchátek do počítačové učebny a odměn pro žáky.

Všem zúčastněným jménem celé školy děkuji za odvedenou práci!

Výsledky podzimní soutěže ve sběru papíru 2013

Od 25. do 27. listopadu 2013 proběhla na naší škole soutěž ve sběru papíru. Celkem se jí zúčastnilo 74 žáků, kteří odevzdali 3818 kg papíru.

Pořadí žáků:

1. místo: Matěj Kysela z 1. třídy (519 kg)

2. místo: Jiří Hančár ze 3. třídy (494 kg)

3. místo: Natálie Laubová z 6. třídy (305 kg)

Pořadí tříd:

1. místo získala 3. třída (1 194,90 kg,  v přepočtu na jednoho žáka je to 85,35 kg)

O využití získaných prostředků bude rozhodnuto v nejbližší době.

Všem zúčastněným jménem celé školy děkuji!

Milan Línek

Soutěž ve sběru pomerančové kůry 2013-2014

Základní škola Rosice vyhlašuje Soutěž ve sběru pomerančové kůry.

  • Dobře usušenou a zváženou pomerančovou kůru odevzdávejte třídním učitelům.
  • Soutěž potrvá do konce března 2014.
  • Nejlepší sběrači budou odměněni.

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality z oblasti EVVO ve škole