DŮLEŽITÁ AKTUALIZACE 29.11.2021 - MŠ - provoz od 1.12.21

Od středy 1.12.21 se provoz MŠ vrací do pravidelné provozní doby. Nástup dětí z karantény se řídí pravidly KHS - viz níže.

Z důvodu karantényv MŠ bude provoz upraven takto:

od 29.11. do odvolání (podle návratu učitelek do práce) na 6:45 - 16:15 hodin, v době od 1.12. do 7. 12. prosíme prokázat se při návratu do MŠ negativním výsledkem PCR testu (sms v mobilu/tečka apod.)

 

Pokyn hygienické stanice pro MŠ

Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou – Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim

 

Váš syn/dcera byl/a ve škole ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu/jí nařízena karanténa po dobu minimálně sedmi dnů, maximálně 14 dnů ode dne posledního kontaktu (23. 11. 2021) s pozitivně testovanou osobou, tj. minimálně do 30. 11. 2021 včetně, maximálně do 7. 12. 2021 včetně.  Délka karantény se řídí dle informací níže:

Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu (23.11. 2021) s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.  Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí, ale nejdříve po uplynutí sedmi dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tj. karanténa trvá do 30. 11. 2021 včetně.

Na základě negativního PCR testu, provedeného dříve než 5. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nelze karanténu ukončit.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do 7. 12. 2021 včetně.  V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, je povinna podstoupit RT-PCR test.

Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření a nestihnou podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, mohou tento test podstoupit i v dalších dnech nařízeného karanténního opatření, tzn. 8. den a později.  Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí.

O nařízení karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží.

Tímto informuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, o karanténě.

 

Elektronická žádanka na RT-PCR test bude vystavena pracovníky externího call-centra v rámci trasovacího telefonického hovoru nebo v rámci vyplnění sebetrasovacího formuláře v systému chytré karantény. Zákonní zástupci dětí se následně dostaví s dětmi do laboratoře, která provádí vyšetření na Covid-19 (rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě, přes webové stránky), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jeho rodné číslo.  Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek.

 

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami;

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků – zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, bolest kloubů, rýma, ztráta čichu nebo chuti, průjem, zvracení – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou
(tj. telefonicky/e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70% alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.

 

Dne 26.11.21 byl škole oznámen v podvečerních hodinách pozitivní PCR test zaměstnance MŠ. Z tohoto důvodu bude téměř s jistotu vyhlášena karanténa 1 třídy MŠ a neočkovaných zaměstnanců, kteří byli ve styku s pozitivní osobou. Jednotliví rodiče dětí, kterých se toto týká, budou telefonicky osloveni. V pondělí 29.11.2021 zůstanou tedy děti dané třídy doma a další informace by jim měly být poskytnuty prostřednictvím hygienické stanice. Zveřejníme je na webu a zašleme mailem všem osobám, kterých se toto týká. Připomínám, že je nezbytné dodržovat pravidla karantény. I škola musí vyčkat na pokyny KHS a nemůže sama nastavovat svá pravidla.

Stravu si každý oslovený zákonný zástupce odhlašuje sám.

Rubrika: