Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 25.5.2011

Přítomni: p. Rázková, p. Chourová, p. Bracíníková, p. Jakoubková, p. Hanslová, p. Drahošová, p. Laub, p. Plachá

Projednání příprav na dětský den – sobota 4.6.2011 od 14 hod. za školou

  • příprava soutěží a odměn pro děti
  • p.Rázková zajistí dovoz potřebného ze školky (chůdy, skákací míče,atd.)
  • p.Jakoubková zajistí odměny a občerstvení (pití, párky, chléb)
  • p.Rázková a p.Laub vyhotoví plakáty
  • p.Plachá zajistí vyhlášení akce rozhlasem OÚ
  • p. Kociánová zajistí vyhlášení školním rozhlasem
  • p.Kociánová (p.Laub) zajistí dovoz J.Šimka

Termín příští schůzky: 4.6.2011 na akci Den dětí

Zapsala dne 27.5.2011 Iveta Plachá