Chemie 9

Týden od 3. 5. - 7. 5.

Ahoj deváťáci.

Na úterý si připravte zápis cukry, tuky, bílkoviny,.... Doplníme tuky z minulé hodiny a budeme pokračovat. Ke konci týdne si napíšete test na téma TUKY.

Týden od 26. do 30. 4.

Připravte si zápis z minulých hodin, budeme pokračovat v tucích.

 Týden od 19. do 23. 4. 21

Na úterní hodinu se naučte kapitolu Cukry - SACHARIDY z minulé hodiny (zápis, prezentace, učebnice)- napíšete si při online hodině (úterý 20. 4.) krátký test. Jinak si připravte zápis z minulé hodiny - budeme v něm pokračovat.

Výchova ke zdraví: zadáno v zadání tým 9. třídy - Ch9, P9, Vz na teamsech

Týden od 6. do 9. 4. 21

 

Zítra 6. 4. nebude online hodina z chemie z důvodu školení. Budete mít samostatnou práci - na MS Teams - tým 9. třídy Ch, P, Vz - soubory - výukové materiály - Plasty a syntetická vlákna. V zadání máte procvičování na toto téma - budete vypracovávat v čase online hodiny - 9:40 - 10:10 za použití zápisu. Zápis přepište, popř. vytiskněte a nalepte do sešitu.


Dny 29. až 31.3.

Ahoj deváťáci.

Na chemii si opakujte a opište zápis a připravte si PL 8 Deriváty uhlovodíků (barevný) z minulé hodiny, budeme dokončovat.

 

Estery

 

Estery jsou produkty reakce kyselin a alkoholů.

 

Esterifikace je chemická reakce kyselinyalkoholem, při které vzniká ester a voda.

 

Estery jsou ve vodě nerozpustné, ale rozpouštějí se v organických rozpouštědlech. Tvoří příjemně vonící složky plodů rostlin, jsou složkou tuků a vosků.

př. Ethylester kyseliny octové

Ve vodě nerozpustná, příjemně vonící kapalina.

Používá se jako rozpouštědlo.                                       
Týden od 22. do 26. 3.

Milí deváťáci. 

Připravte si PL z minulé hodiny(v souborech v týmu CH, P, Vz9). Opakujte probrané učivo!


Týden od 8. do 12. 3.

Dobrý den deváťáci.

Na úterý si vytiskněte z přílohy Procvičování alkoholů, fenolů. Připravte si sešit z chemie a učebnici.

Týden od 1. do 5. 3. 21

Dobrý den deváťáci.

V úterý budu zkoušet (buď ústně nebo krátký test) - téma homologická řada uhlovodíků, deriváty uhlovodíků - halogenové, alkoholy, fenoly.

Dále si připravte sešit z chemie.

Týden od 22. do 26. 2. 21

Ahoj deváťáci.

V úterý budeme pokračovat v kyslíkatých derivátech. Zápis máte z minulé hodiny nalepený v sešitě, tak si ho připravte. Dále si vytiskněte nebo opište do sešitu text k doplnění Alkoholy, fenoly - doplň text 23. 2.) - budeme doplňovat spolu o hodině.

Zkoušení - deriváty uhlovodíků, halogenové deriváty uhlovodíků.

Výchova ke zdraví - téma Reklama, sekty - vytiskněte si zápis Reklama, sekty 22. 2. - nalepte do sešitu, přečtěte si a vypracujte úkoly. Pošlete na MS Teams nejdéle 5. 3. 21.

Týden od 8. do 12. 2. 21

Na online hodinu si připravte DÚ z minulé hodiny - z PL. Dále učebnici a vytisknutý zápis 9. 2. 21 Halogenové.........


Týden od 1. do 5. 2.

Dobrý den deváťáci.

Na úterní hodinu si vytiskněte PL 2. 2. 21 Halogenderiváty......


Týden od 25. do 29. 1.

Milí deváťáci.

Na úterní hodinu si zopakujte homologickou řadu uhlovodíků a vytiskněte si zápis 26. 1. Uhlovodíky, deriváty. Doplníme ho spolu.

Hezkou neděliMrkající


Týden od 18. do 22. 1. 21

Ahoj deváťáci.

Připravte si pracovní list z minulého týdne, budeme ho spolu dodělávat. Jinak si opakujte, procvičujte názvosloví, atd.


Týden od 11. do 15. 1. 21

Do sešitu přepište zápis - viz. níže v příloze Zápis 12. 1. 21 Areny. 

Na online hodinu budete mít připraveno: 1) zápis v sešitě

                                                           2) vytisknutý pracovní list Pracovní list 12. 1. 21 UHLOVODÍKY - viz. příloha níže

Výchova ke zdraví: vytiskni si zápis, prostuduj, příští týden test na toto téma - Zápis 11. 1. Ochrana před..........

 


Týden od 4. 1. do 8. 1. 2021

Dobrý den deváťáciUsmívající se

Uvidíme se v úterý na online hodině. 

Příprava na hodinu: 1) zopakovat vše ke kapitole UHLOVODÍKY - alkany, alkeny, alkiny

                             2) zopakovat homologickou řadu uhlovodíků - methan, ethan, propan, atd.

Na online hodině 5. 1. 21 si napíšete krátký test na zopakování učiva.


Týden od 14. 12. do 18. 12.

1) Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=vHjsRT2ocUI

2) Přepiš si do sešitu zápis viz. níže - Alkeny, Alkiny.

 

Alkeny

 

Alkeny jsou uhlovodíky, které obsahují mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným uhlíkatým řetězcem jednu dvojnou vazbu C = C. Názvy alkenů mají zakončení –en (ethen, propen).

 

 

 

ethen (ethylen, CH2 = CH2)

 

bezbarvý, hořlavý plyn nasládlé vůně

 

Využití – výroba polyethylenu, ethanolu, vinylchloridu.

 

 

 

propen (propylen, CH3 – CH = CH2)

 

Využití – výroba plastu polypropylenu.

 

Dieny jsou uhlovodíky obsahující ve svých molekulách dvě dvojné vazby mezi různými atomy uhlíku.

 

 

 

1,3-butadien (CH2=CH-CH=CH2)

 

Využití – surovina pro výrobu syntetického kaučuku.

 

 

 

IV. Alkiny

 

Alkiny jsou uhlovodíky s jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku C ≡ C v otevřeném řetězci.

 

Jejich názvy mají zakončení –in (ethin, propin).

 

 

 

ethin (acetylen, C2H2)

 

Acetylen je plynná, bezbarvá, hořlavá látka, která tvoří se vzduchem výbušnou směs.

 

Využití – surovina pro výrobu plastů (např. polyvinylchloridu – PVC), kyseliny octové; sváření a řezání plamenem (autogen – teplota až3000°C).

 

 


Týden od 23. 11. do 27. 11.

Na online hodinu si připravte: učebnici chemie, sešit, vytisknutý zápis k doplnění (viz. příloha Zápis 24. 11.) - vyplníme společně.

Vy si jen vyluštěte křížovku, vyjde Vám téma online hodiny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Týden od 16. 11. do 20. 11.

Tento týden budeme začínat novou velkou kapitolu Organické látky.

V příloze máte zápis, který si pročtěte. Jedná se o úvod do organických sloučenin, nalepte si ho do sešitu.

+ přečtěte si v učebnici str. 33-35


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Týden od 9. 11. do 13. 11.

Tento týden budeme probírat zdroje elektrické energie.

Na online hodinu si připravte učebnici, sešit, psací potřeby.

Úkoly, které budete mít splněné za tento týden:

1) zápis v sešitě

2) nakreslený obrázek 22, 23 z uč. str. 17

3) zodpovězený krátký kvíz - domluvíme se v úterý


Výchova ke zdraví: pracovní list Osobní bezpečí - vytiskni si ho, nalep do sešitu a vyplň. Na hodině chemie si vymezíme čas na kontrolu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Týden od 2. 11. do 6. 11.

Tento týden se budeme zabývat elektrolýzou.

Na úterý si přečtěte v učebnici str. 14, 15.

Na online hodinu si připravte: vytisknutý zápis k doplnění ( zápis 3. 11. Elektrolýza) - v příloze, vyplníme spolu.Týden od 19. do 23. 10.

Ahoj deváťáciUsmívající se

- minulý týden jste si měli číst z učebnice, projděte si to ještě jednou

- na online hodinu v úterý si připravte:

1) vytisknutý nebo opsaný zápis k doplnění (viz. příloha Zápis 20. 10. Teplo a chem. reakce) - budeme doplňovat společně

2) psací potřeby

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dobrý den deváťáci Usmívající se

Týden od 12. 10.do 16. 10.

- v učebnici si přečtěte str. 24 - 26

- hlídejte si v kalendáři na Teams online schůzku, na které se Vás budu ptát k tématu


Internetové stránky

Chemie pro začátečníky

Studium chemie

www.nazvoslovi.cz