Chcete testování jiným druhem testu?

I toto je podle nejčerstvější MŠMT informace možné. V takovém případě je nutné:

- při vstupu upozornit osoby pověřené testováním, vždy daný test předložit SPOLU S DOKLADEM O JEHO SCHVÁLENÍ PŘÍSLUŠNÝM ÚŘADEM PRO TYTO ÚČELY (např. vytištěný seznam s vyznačeným konkrétním testem) a návodem

- test provést podle pravidel v předepsaném prostoru a čase

- test odevzdat ihned po provedení úkonu a vyčkat na jeho vyhodnocení pracovníky školy u testování

- mít navíc další test pro případ, že 1.test bude neplatný

Rubrika: