Angličtina 9 sk. B

Školní rok 2021/2022 - poplatek WocaBee

V letošním školním roce budeme používat aplikaci WocaBee. Poplatek za celý školní rok je 200 Kč/dítě. Poplatek lze uhradit na účet školy 195425286/0300 s uvedením jména žáka + do variabilního symbolu uvést 377, nebo lze zaplatit hotově mně osobně v budově školy. Jana Venzarová

 

Homework na 20.9.2021

Poslech článku str. 40 v učebnici: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_3_Third_Edition_CD1_Track_47.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

5 vět umět zpaměti


Poslech z pondělí 20.9.2021

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_3_Third_Edition_CD1_Track_48.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


Internetový odkaz zkopíruj, zadej na net, vyplň test a odešli na mai: jana.venzarova@skola-rosice.net

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Fill_in_the_numbers'_name_vx1176226ff

Homework na 4.10.2021

Pět vět zpaměti o nejdůležitejěích údajích z článku Geography: time zones strana 41 v učebnici. 

V pondělí bude test z wocabee slovíčka třetí lekce.


 

ODKAZ NA POSLECHY NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK

 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


Homework na 18.10.2021

V pondělí test z časových údajů. Na pondělí poslech a četba článku učebnice strana 44 Our trip to London. Ve středu umět jeden celý odstavec zpaměti. Dokončit cvičení 2 v pracovním sešitě na straně 32.

 

ODKAZ - celý odkaz zkopíruj 

https://www.liveworksheets.com/vq150175qx

 

Podklad pro slohovou práci

Answer the questions with the whole sentence.

Britain

What is the capital city of Britain?

Write about two famous places in London.

What place of London do you want to visit ?

Did someone from your family visit London? What did he/she/ they see?

What are the main parts of Britain ?

Which is the largest part of the UK ?

What are the capital cities of Scotland, Wales and Northen Ireland?

What is the capital city of The Republic of Ireland ?

Do you know something special ? (what you read in magazine)