Angličtina 7 sk. B

Školní rok 2021/2022 - poplatek WocaBee

V letošním školním roce budeme opět používat aplikaci WocaBee. Poplatek za celý školní rok je 200 Kč/dítě. Poplatek lze uhradit na účet školy 195425286/0300 s uvedením jména žáka + do variabilního symbolu uvést 377, nebo lze zaplatit hotově mně osobně v budově školy. Jana Venzarová

 Homework na 29.9.2021 - úkol se prodlužuje do 5. až 6.10.

Napiš a nauč se rozhovor. Použij výrazy ze cvičení 6 na straně 75 v učebnici. Opakuj si slovíčka ve wocabee. Poslech a překlad článku v učebnici na straně 77.

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_2_Third_Edition_CD2_Track_51.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

ODKAZ NA POSLECHY NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 Homework na 12.9.2021

Nauč se rozhovor ve dvojici. Připrav se na test ze šesté lekce. Zpracuj projekt dle zadání v učebnici na straně 79.

Homework na 19.9.2021

Projekt trvá pro toho, kdo neodevzdal + rozhovor. Donést učebnici a pracovní sešit Project 3. Donést i učebnici Project 2 k odevzdání.  Vypracovat strany 64 a 65 v pracovním sešitě.

 

Homework na 26.10.2021

Naučit se zpaměti rozhovor na straně 4 v druhé bublině prvního cvičení. (Sonia, Trish) Všichni se naučít celý rozhovor, abyste se mohli různě kombinovat. 

2.11. Test wocabee ze tří balíků první lekce, které obsahují v názvu zkratku Intr. P3/Introd./A, P3/Introd./ B-1, Introd./B-2


Homework na 9.11.2021

Test wocabee ze tří balíků první lekce, které obsahují v názvu zkratku Intr. P3/Introd./A, P3/Introd./ B-1, Introd./B-2 v úterý 9.11.2021

Vypracovat stranu 2 v PS celou.

Anička zpaměti rozhovor v učebnici str. 4 (vyslovuj tak, jako při čtení ve škole)

Procvičuj čas prostý přítomný: 

zkopíruj odkaz

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_hr39728hk

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple,_affirmative_and_negative_sentences_and_questions_to1253224mh

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_Tense_qe1735hg


Homework na 16.11.2021

Vypracovat celou stranu 3 v PS, písemně do sešitu vypracovat cvičení 7 na straně 7 v učebnici, donést sešit na gramatiku

zkopíruj odkaz a procvičuj:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs_Present_Continuous_kd1117924ls


https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs_Present_Continuous_dn908913vs

Homework na 30.11.2021

Vypracovat celou stranu 4 v PS. V úterý 30.11.21 test z wocabee - P3/1/A-1, P3/1/A-2. Doplnit gramatiku minulý čas - soubory v příloze.