Angličtina 6 Unit 5A: My room.

V letošním školním roce budeme používat aplikaci WocaBee. Poplatek za celý školní rok je 200 Kč/dítě. Poplatek lze uhradit na účet školy 195425286/0300 s uvedením jména žáka + do variabilního symbolu uvést 377, nebo lze zaplatit hotově mně osobně v budově školy.

Děkuji. Mgr. Galyna Zornyshko


DÚ na 16.9.2021

Příprava na Minitest: Předložky místa

1. učebnice str. 52-53

2. PS: str. 70 5 Places