Aktualizováno 18.3.20 Zápis do 1.třídy

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021

 

Zápisy se uskuteční  v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuji  
                                                   
období  od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020.

 

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),   
         Identifikátor datové schránky: kmcviwg

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
                                                    skola@skola-rosice.net

 

3. poštou,                          ZŠ a MŠ Rosice, okres Chrudim

                                                         Mgr.D.Brdíčková

                                                           538 34 Rosice 97

 

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je ne-zbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Čas osobního podání si domluvte telefonicky předem – mobil 777135753

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

 

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Škola vyžaduje doložení rodných listů a občanských průkazů zákonných zástupců, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Rubrika: