AKTUALIZACE - Výuka od 18.11.20 - 1. + 2.třída

 

ŠD kontakty - změna do odvolání:
1.tř - mobilní spojení tel. číslo 605 940 587
2. tř - spojení na pevnou linku tel. číslo 469 666 520 (od 11:30 s příchodem žáků do prostou ŠD) - mobilní číslo do školní družiny z technických důvodů nedostupné......Informace k zahájení výuky od 18.11.20 pro 1.a 2.ročník

V dotazníku k ranní družině se vyjádřilo 11 rodičů. Ranní družina bude od 7hodin, v 1.třídě se hlásí 5 žáků, ve 2.třídě 1 žák. Další úpravy budou od 23.11.20, zveřejníme do pátku 20.11.20.

Žáci 1.a 2.třídy budou mít vyučování od 7:50, každý den budou mít 4 vyučovací hodiny. K rozvrhu podají informace třídní učitelky.

1.třída bude do budovy puštěna v 7:30 hodin, 2.třída v 7:40 hodin. V šatních prostorách ani v budově celé školy by nemělo dojít k míchání žáků různých tříd.

Na dopolední vyučování má každý žák 1 roušku na obličeji, 1 roušku v uzavíratelném sáčku k výměně. Pokud jde žák do družiny, musí mít ještě roušku na odpolední pobyt v ŠD. Poučte své děti o pravidlech hygieny roušek, prosím.

MŠMT důrazně doporučuje časté větrání a pobyt venku, přizpůsobte tomu oblečení dětí.

Cizí dospělé osoby do budovy nevstupují, v případě potřeby zazvoní na zvonek u vchodu.

Obědy si každý přihlašuje individuálně u vedoucí školní jídelny do 16.11.2020 (jidelna@skola-rosice.net), mobil 739282152.

Máte-li pocit, že nechcete své dítě vystavit možnému riziku, je v této době akceptována i žákova nepřítomnost ve škole, učivo doplňujete obdobně, jako když je dítě nemocné, omluvenkou je zápis zákon.zástupce do ŽK.

Pokud bude dostatečný počet dětí, provoz školní družiny bude takto:

-        RANNÍ:

-        V 7hodin přijde žák do školy hlavním vchodem, po převlečení si jde rovnou do své třídy

-        Ve třídě není vychovatelka, dozor je v prostoru obou tříd na chodbě

-        ODPOLEDNÍ:

-        Po obědě ve školní jídelně odchází žáci s dozírající osobou do určené místnosti a zde jsou po celou dobu pobytu v družině, pokud netráví čas do odchodu venku (1.třída ve své třídě, 2.třída v ŠD – boční vchod).

 

Provoz školní družiny bude časově nastaven podle zjištěného zájmu, pro první den 18.11.20 do 15:30hod.

 

Žáci 18.11.20 odevzdají třídním učitelkám lístek:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pravidelný odchod ze školní družiny v době mimořádných opatření od 19.11.20 do odvolání

Žáky/žákyně ……………………………………………………třída:    ………

 

Odchod v ………..hodin. Odchází     SÁM/A          s ……………………………

 

V ……………………….dne……….   podpis zákonných zástupců……………

Rubrika: