AKTUALIZACE 9.1.22 V 16:45 - MŠ - omezení provozu z důvodu karantény od 10.1.2022

Všechny kontakty byly nahlášeny online systémem do databáze a každému by měla přijít info sms zpráva s pokyny. Pokud by se tak nestalo, volejte hygienickou stanici. ZÁROVEŇ ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY VŽDY O KARANTÉNĚ ČI POZITIVITĚ DÍTĚTE ČI RODIn.PŘÍSLUŠNÍKA INFORMOVALI I MŠ/ZŠ. Ne vždy je nám tato informace předána ze strany hygienické stanice.

Dnes byl vedení školy oznámen pozitivní výsledek PCT testu v mateřské škole. Děti ze třídy Sluníček a děti ze třídy Beránků, které ráno chodí do spojené skupiny, budou od pondělí 10.ledna 2022 v karanténě  v případě, že byly v MŠ ve středu, čtvrtek či pátek (5. -7.1.22).

Zákonní zástupci budou dnes 9.1.22 kontaktováni vedoucí učitelkou, pro urychlení ji můžete kontaktovat sami.

Další informace obdržíte po komunikaci školy s hygienickou stanicí.

citace z MŠMT:

Když bylo školské zařízení nebo jeho část uzavřeno

Pokud krajská hygienická stanice nařídí uzavření školského zařízení či jeho části, vystaví příslušné školské zařízení na základě podkladů zaslaných krajskou hygienickou stanicí rodičům tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“. Tiskopis slouží jako potvrzení daného školského nebo dětského zařízení a je veřejně k dispozici na ePortálu ČSSZ, kde je možno ho vyplnit online formulář či stáhnout v pdf.

Rubrika: