Aktuality - Sluníčka

Týdenní plán: 28. 6. - 2. 7. 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     Letem, dětským světem – Hurá prázdniny!

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán 21. 6. - 25. 6. 2021

INTEGROVANÝ BLOK: „LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM“ – Letní ovoce

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 14. - 18. 6. 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     Letem, dětským světem – IZS, bezpečnost                    

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Komunikativní kom.: domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

Týdenní plán 7. 6. - 11. 6. 2021

INTEGROVANÝ BLOK: „LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM“ – Národy a národnosti

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán od 31. 5. do 4. 6. 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     Letem, dětským světem – Den dětí                               (31. 5. – 4. 6. 2021)

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

Komunikativní kom.: ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

Týdenní plán 24. 5. - 28. 5. 2021

INTEGROVANÝ BLOK: „ŽIJEME NA ZEMI – Zvířata ze ZOO“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán od 17. do 21. května 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     ŽIJEME NA ZEMI – Dinosauři, přírodní jevy a změny počasí

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Kompetence k řešení problémů: zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

Komunikativní kompetence: dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

Týdenní plán 10. 5. - 14. 5. 2021

INTEGROVANÝ BLOK: „ŽIJEME NA ZEMI - Vesmír“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán od 3. do 7. května 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     Žijeme na Zemi – svátek matek

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky. Který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách

Komunikativní kompetence: řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje

Týdenní plán: 22. do 26. února 2021

INTEGROVANÝ BLOK:    Únor bílý, pole sílí - MASOPUST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Kompetence k řešení problémů: zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality - Sluníčka