Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 18. 3. 2014

Přítomni: p. Rázková, p. Hanslová, p. Kyselová, p. Kohoutová, p. Malinská, p. Dostálová, p. Durdilová, p. Radilová, p. Plachá

 

Projednávání náhradního termínu karnevalu – 12.4. nebo 26.4. ve 14 hod.

Návrhy soutěží, odměny, tombola, hudba

 

Projednávání termínu dětského dne – 14.6. – na tržnici

Zajistit místo konání na obecním úřadu

 

Příspěvek pro 9. třídu - dárek na rozloučenou - odsouhlasen

 

Zapsala dne 19.3.2014 Iveta Plachá