Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 10. 9. 2014

Přítomni: p. Rázková, p. Hanslová, p. Kohoutová, p. Hyksová, p. Braciníková, p. Brdíčková, p. Plachá

Jmenný seznam zástupců (z řad rodičů) v jednotlivých třídách:

1. třída:       Lenka Durdilová

2. třída:       Lenka Kohoutová

3.+5. třída:  Iveta Kárníková

4. třída:       Šárka Rázková

6. třída:       Romana Hanslová

7. třída:       Jiří Laub

8. třída:       Jitka Braciníková

9. třída:       Lenka Hyksová

Byla odsouhlasena výše rodičovského příspěvku na každé dítě navštěvující školu – částka 100,- Kč. Z vybraných příspěvků bude dětem hrazen dárek na Mikuláše a velikonoce, akce pálení čarodějnic a dětský den, příspěvek na dárek na rozloučenou pro žáky 9. třídy, atd.

V sobotu 20.9.2014 proběhne ve škole den otevřených dveří – na tuto akci připravujeme otevření tradiční kavárničky spojené s občerstvením.

S paní ředitelkou byly projednány dotazy rodičů týkající se:

  1. nákupu školního časopisu na hodiny angličtiny. Časopis na angličtinu musí být dle školního vyučovacího programu odebírán, žáci s ním pracují při hodinách, dostávají z něho úkoly (což zřejmě mnozí rodiče nevědí). Paní ředitelka zatím zamítla nákup časopisů na hodiny němčiny.
  2. nákupu sešitů – dle sdělení paní ředitelky byli všichni učitelé informování o možnosti pokračování v zápisech do sešitů z loňského roku
  3. výše příspěvku na nákup pomůcek ve výši 1000,- Kč - velkou část z této částky tvořily pomůcky na výtvarnou výchovu, vyúčtování bude předloženo rodičům ke kontrole

Termín příští schůzky: Sobota 20. 9. 2014 v 8 hod. – pečení koláčů do kavárničky

Zapsala dne 11. 9. 2014 Iveta Plachá