ZÁPIS DO MŠ - ZMĚNA!!!

 

Vzhledem k současné situaci MŠMT vyhlašuje mimořádný průběh zápisu dětí do MŠ

 

  1.    Organizace zápisu vyžaduje průběh BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE.
  2. Pro příjem žádostí stanovuji termín od 6.5.2020 do 14.5.2020 včetně.
  3. Doručení žádosti je možné

-      doručením do datové schránky kmcviwg

-      e-mailem podepsaným platným elektronickým podpisem
                                                             na skola@skola-rosice.net

-      poštou klasickým dopisem – ZŠ a MŠ Rosice, okres Chrudim, 538 34 Rosice 97

-      vhozením potřebných dokumentů do poštovní schránky u vchodu do ZŠ

-      osobně – jen po předchozí domluvě na tel. 777135753

       4. K „Žádosti o přijetí..“ je nutné doložit prostou kopii (nebo pdf scan)

-       rodného listu dítěte,

-      OP zákonných zástupců (údaj o trvalém bydlišti)

-      a očkovacího průkazu dítěte (nyní není vhodná návštěva dětského lékaře/ky)

        + čestné prohlášení

 

Rubrika: