Vyýčtování plateb za š.r.19/20

Reaguji na přibývající dotazy ke školním platbám. Finanční vyrovnání proběhne v obvyklých termínech - červenec, srpen. Za měsíc březen bude vybírán poplatek ve výši 1/2 obvyklé částky. Za MŠ v květnu, pokud je dítě přihlášeno od května, se vybírá platba ve výši 1/2, za červen a červenec plná výše (pro přihlášené). ŠD se za duben, květen, červen nevybírá. Obědy se účtují obvyklým způsobem.

Důležité upozornění

Odnos jídla ve vlastním jídlonosiči v případě 1.dne nepřítomnosti není možný po dobu výjimečných opatření.

Rubrika: