Výuka a jak to bude dál

Množí se dotazy ohledně zahájení výuky v ZŠ. Situace se ale denně mění, i my čekáme na vydání manuálu k provozu. V tuto chvíli je dáno:

Podle nařízení vlády by se 25.5.2020 měly otevřít základní školy. Bezpodmínečně je nutné respektování některých pravidel.

Otevírá se 1.stupeň, tedy pro žáky 1. – 5.třídy.

Podle zájmu (počtů) budou vytvořeny pracovní skupiny žáků (mohou být z různých tříd). Ty budou celý den pobývat v určené třídě, mimo ni mohou odejít na toaletu a zpět. Vyučuje zde 1 ped.pracovník (asistent pedagoga, jiný pedagog..) po celou dobu, probírá se zhruba totožné učivo jako v domácí přípravě on line, která poběží SOUČASNĚ.

Ve třídě budou sedět bez roušky po 1, pokud dodrží předepsané odstupy 2m. V ostatních případech mají roušku stále na obličeji, po ztrátě účinnosti (zvlhnutí) si ji musí vyměnit za novou. Použitou uloží do přineseného pevně uzavíratelného sáčku, uloží na určené místo a odnesou domů, ZDE NUTNO VYPRAT, DESINFIKOVAT ATD.

Ve třídách bude k dispozici tekuté mýdlo, papírové ručníky, v prostoru WC pak stojany s desinfekcí – vše bude povinné užívat.

Po skončení výuky ve skupině žáci mohou setrvat dále ve své určené třídě a trávit zde čas do odchodu domů individuální hrou, procvičováním učiva, vlastní četbou apod.

Do školy nesmí děti, které pobývají společně s rizikovou skupinou osob – staršími, nemocnými, osobami s oslabenou imunitou.

Dle vyjádření ministra školství nadále kmenovou zůstává výuka on line s učiteli.

Do školy přichází žáci, kteří nemají doma vybavení pro práci on line, žáci ze sociálně slabších rodin, žáci, jejichž rodiče nemohou své děti podpořit v domácí výuce.

Docházka je dobrovolná – tedy rozhodněte se, zda ano či ne. Po nástupu do školy pak ale docházíte denně stejně jako při běžné výuce.

Zákonní zástupci musí doložit čestné prohlášení, že dítě ani jiný člen společné domácnosti nepředstavují nákazové riziko.

Dochází ke zvýšení ošetřovného z 60 na 80 procent. A to zpětně od 1. dubna. Rodiče, kteří pošlou dítě do školy, nebudou mít dále nárok na ošetřovné.

Učitelé z rizikových skupin nebudou do 30. 6. přímo ve školách vyučovat, měli by i nadále učit na dálku - v naší škole je to více než 50%.

O pravidlech provozu školního stravování a možnosti opětovného zahájení přípravy stravy se momentálně chystá manuál. Zatím nevíme nic bližšího. Připouští se i stav, kdy si žák nosí stravu na celý den z domova.

Až bude více jasné nastavení dalšího vyučování, budete na našem webu vyzváni k vyjádření zájmu o docházku vašeho dítěte do školy za podmínek stanovených vyššími orgány.

OBDONĚ PAK OSLOVÍME I RODIČE DĚTÍ Z MŠ, kde budou také platit bezpečnostní pravidla a nastavení, která se včas dozvíte.

Rubrika: