Výchova k občanství 8 + Výchova ke zdraví 8

Výuka v době mimořádného volna

Výchova ke zdraví

Zadání 25.6.2020

Opakování učiva :)

Zadání 18.6.2020

Do 19.6.2020 si každý žák zopakuje "Abecedu zdravé výživy" (viz přílohy).

Zadání 11.6.2020

Do 12.6.2020 si každý žák přečte kapitolu na téma "Láska". Najdete v učebnici na stranách 126-128. V přílohách naleznete naskenované stránky z učebnice.

Zadání 4.6.2020

Do 5.6.2020 přečíst pracovní list "Těhotenství mladistvých" (viz přílohy). List si pouze nastudujete = nic nemusíte posílat:) Komu chybí vypracované úkoly - dodělejte je a pošlete mi je - přístup k vypracovávání domácích úkolů bude zahrnovat do klasifikace!


Zadání 28.5.2020

Do 29.5.2020 přečíst pracovní list "Sexuální dospívání" (viz přílohy). List si pouze nastudujete = nic nemusíte posílat:)

Zadání 21.5.2020

Do 22.5.2020 přečíst pracovní list "Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci" (viz přílohy). List si pouze nastudujete = nic nemusíte posílat:)


Zadání 14.5.2020

Do 15.5.2020 přečíst pracovní list "Podpora zdraví v komunitě" (viz přílohy). Vyplněný PL poslat emailem ke kontrole :)


 

Výchova k občanství

Případné zápisy, prosím, zapsat na papír a založit do portfolia. Referáty mi zasílejte na emailovou adresu do termínu, který bude stanoven.

Zadání 23.6.2020 

Opakování učiva 8. třídy. 

Zadání 16.6.2020

Kontrola a dokončení všech zadaných prací v období "domácí výuky". Komu chybí nějaký úkol - nejpozději do 19.6.2020 mi pošle emailem.

Zadání 9.6.2020

Tento týden (do 12.6.2020) se podívejte na video o speciální telefonní lince, která v Nizozemsku pomáhá dětem. Zamyslete se nad touto problematikou: jak je důležité naslouchat, komu máte možnost se svěřit, když Vás něco tíží atd.

Video najdete na odkazu https://www.jsns.cz/lekce/404117-posloucham#film

(na stránce klikněte na "Přehrát film", tabulku s upozorněním zavřete "křížkem" = bezproblémové přehrání videa :)

Zadání 2.6.2020

Do 5.6.2020 si žáci prostudují kapitolu v učebnici "Člověk v sociálních vztazích" na straně 42 a 43. Kdo nemá učebnici použije naskenované stránky (viz přílohy). Uděláte si zápis ze strany 42 (co je to: útok, únik a řešení konfliktu - vždy stačí první věta z definice). 


Zadání 26.5.2020

Tento týden (do 29.5.2020) se podívejte na video o dívce, která chce zvítězit v celonárodní soutěži, aby potěšila svého dědečka. Podaří se jí to? :) Zaměřte se na význam motivace, vůle a sebekázně.

(na stránce klikněte na "Přehrát film", tabulku s upozorněním zavřete "křížkem" = bezproblémové přehrání videa :)