Výchova k občanství 7

Výuka v době mimořádného volna


Výchova k občanství

Případné zápisy, prosím, zapsat na papír. Po návratu do školy se zápisy vloží do portfolia - mám nyní u sebe. Referáty mi zasílejte na emailovou adresu do termínu, který bude stanoven.


Zadání 31.3.2020

Do 31.3.2020 žáci vypracují referát na téma "Základní lidská práva"(1-2 listy A4, min. 2 informační zdroje, Times New Roman 12, obrázek - nevztahuje se do rozsahu referátu).

Referát bude obsahovat informace o:

a) základních lidských právech

b) úpravě lidských práv a práv dětí v dokumentech (= tzn. jaké dokumenty nám tato práva zaručují)

c) ochraně základních lidských práv


Zadání 24.3.2020

Do 24.3.2020 žáci vypracují pracovní listy (2 - viz příloha) na téma "Práva dítěte".

  • V prvním PL 1 žáci v levé části (Práva) označují text dle příslušných značek uvedených v pracovním listě v dolní části. Mít „právo“ je pouze jedna strana mince; „Co skrývá opačná strana?“ Každý žák bude uvažovat o svých povinnostech, které zapíše do druhého sloupce (vpravo). Dále zapíše, vůči komu má povinnosti.
  • V druhém PL 2 žáci písemně odpoví na otázky.

Nejpozději 24.3.2020 mi oba vypracované pracovní listy pošlou emailem (budu známkovat).

 


Zadání 17.3.2020

Žáci měli zadaný domácí úkol na 17.3.2020 - namalovat "Významné místo v ČR" - to budu kontrolovat po návratu do školy.

Do 17.3.2020 vypracují referát (1 list A4, min. 3 informační zdroje, Times New Roman 12, plus obrázek - nevztahuje se do rozsahu referátu) na místo, které namalovali na papír a pošlou mi ho emailem (budu známkovat).