Výchova k občanství 6

Výuka v době mimořádného volna


Výchova k občanství

Případné zápisy, prosím, zapsat na papír a vložit do portfolia. Referáty mi zasílejte na emailovou adresu do termínu, který bude stanoven.


Zadání - 23.3.2020

Do 1.4.2020 každý žák vytvoří (1 list A4, Times New Roman 12 (velikost písma), obrázky se nezapočítávají do rozsahu textu, popř. zdroj informací) referát na téma "Potřební lidé ve společnosti"

V referátu bude obsaženo:

a) potřební lidé ve společnosti - koho považuješ za nepostradatelného v naší společnosti a z jakého důvodu

b) navrhni možnosti, jak můžeš v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak můžeš pomoci v situacích ohrožení a obrany státu


Zadání - 16.3.2020

 

Do 25.3.2020 každý žák vytvoří (1 list A4, Times New Roman 12 (velikost písma), obrázky se nezapočítávají do rozsahu textu) referát na téma "Solidarita". 

 

V referátu bude obsažena informace:

1) co je to solidarita

2) jak mohou v současnosti lidé pomoci ostatním lidem

3) vyhledej 3 příběhy lidí (popř. svoje vlastní), jak pomohli ostatním - napiš vyprávění...

Zaměřte se na současnou situaci v ČR a Evropě (Covid 19). Referát mi zašlete emailem nejpozději 25.3.2020.


 

Zadání - 12.3.2020

Žáci měli zadaný domácí úkol (skupinová práce) na 12.3.2020 "Plakát cestovní kanceláře" - budu kontrolovat po návratu do školy.

Do 19.3.2020 každý žák vytvoří na 1 list A4 referát na zajímavé místo/a v České republice.

V referátu bude obsažena informace:

1) proč si vybral pávě toto místo/a

2) proč by ho ostatní měli navštívit

Prosím o zaslání vypracované práce nejpozději do 19.3.2020.

 

 

 

Svět práce

Zadání 26.3.2020

Do 1.4.2020 každý žák vytvoří referát na téma "Technika a životní prostředí". Vyhledejte informace, jak lidské aktivity souvisí s problémy životního prostředí. Je technika vždy pro přírodu přínosná?... + Váš názor na tuto problematiku.

Referát: max. 1 list A4, Times New Roman 12 (velikost písma), zdroj informací, obrázky se do textu nezapočítávají.Zadání 19.3.2020

Do 25.3.2020 si každý žák doma najde 2 návody k použití. Pokud nemáte návod např. k sekačce, elek. pilce atd. můžete použít návody k fénu, varné konvici, pračce atd. - co máte doma k dispozici. Porovnáte oba návody, co mají společné a stručně (= heslovitě) vypíšete. Rozsah práce bude max. 1 list A4, Times New Roman 12 (velikost písma).

  • Př. Bezpečnost ...
  • Údržba a čištění ...


Zadání 12.3.2020

Do 19.3.2020 každý žák vytvoří na 1-2 listy A4 referát na vlastnosti materiálů.

V referátu budou obsaženy informace o materiálech:

1) kov 

2) sklo

3) plast

4) dřevo 

Prosím o zaslání vypracované práce nejpozději do 19.3.2020.


Hudební výchova

Zadání 12. a 19. 3. 2020

Žáci do 3.4.2020 vypracují referát na téma "Moje nejoblíbenější kapela, zpěvák, zpěvačka...". Vyberou si zpěváka, zpěvačku nebo skupinu, kterou nejraději poslouchají. Rozsah referátu bude max. na 1 stranu A4, Times New Roman 12 (velikost písma), obrázek se nezapočívá do rozsahu práce. 


Zadání 26. 3. 2020

Žáci si poslechnou skladby a na základě poslechu určí hudebního skladatele a název skladby. Po návratu do školy budu zkoušet a známkovat.

Hudební díla:

1) Bedřich Smetana - Vltava

https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU

2) Bohuslav Martinů - Otvírání studánek

https://www.youtube.com/watch?v=6ZwTDRBUMpI

3) Ludwig van Beethoven - Osudová (Symfonie č. 5)

https://www.youtube.com/watch?v=jv2WJMVPQi8

4) Antonín Dvořák - Z nového světa (Symfonie č. 9)

https://www.youtube.com/watch?v=tGloNIXBG8U

5) Antonio Vivaldi - Čtvero ročních dob - Jaro

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA

6) Leoš Janáček - Příhody lišky Bystroušky

https://www.youtube.com/watch?v=aa14rhy7iJI

7) Wolfgang Amadeus Mozart - Malá noční hudba

https://www.youtube.com/watch?v=8VjWXFZJchk

8) Johann Strauss st. - Radeckého pochod

https://www.youtube.com/watch?v=eab_eFtTKFs


U delších záznamů postačí poslech prvních 3 minut :)


Zadání 2. 4. 2020

Žáci si nacvičí novou píseň. Po návratu do školy ji budou prezentovat. 

PS. Můžete se domluvit ve skupinkách (max. 4) a písničku zazpívat společně.Tělesná výchova

Pobyt venku musí být v souladu s aktuálním nařízením vlády!!!

Dívky

 

Tv 6. a 7 třída dívky v době uzavření školy

 

-          individuální pěší turistika v terénu a relaxace na čerstvém vzduchu

 

-          protahovací a posilovací cviky podle videí na you tube – inspirace na http://chcemejistzdrave.cz/pohyb/cviceni-doma-staci-10-minut-denne/

 

https://ladylab.cz/cs/info/10-chci-zacit-cvicit  = cvičení i zdravý jídelníček

 

pro začátečníky- https://www.youtube.com/watch?v=6w73P5WWPnw

 

-          jízda na kole v bezpečném terénu

 

-          pozitivní myšlení a jóga – Pozdrav slunci – např. https://www.youtube.com/watch?v=sTNsgDnMtHs

 

Chlapci

Nezapomínejte, že denně máte mít minimálně 60 minut pohybu!!! Jezte ovoce a zeleninu, dodržujte pitný režim a udržujte si optimistickou náladu :)

 

Každé ráno před snídaní

 

3x za sebou 10 dřepů, 3x 10 kliků, 3 x 10 lehsedů.

 

30 vteřin prkno.

 

Před obědem

 

Vylézt na nějaký strom, na vhodné větvi příslušného stromu udělat 10 shybů.

 

Najít si 10 kamenů a házet na cíl ve vzdálenosti asi 10 metrů (Doporučuji kmen stromu, plechovku apod. Není žádoucí sousedovo okno a další.:)

 

Po obědě

 

Běh přírodou, alespoň 2 km. V rámci trasy se doporučuje nalézt si nějakou ohradu, aby byl trénován i přeskok přes kozu. V případě, že potřebujete pomoc osobního trenéra, doporučuje se nalézt ohradu obývanou býkem.

 

Dále nalézt si řeku s vyčnívajícími kameny a skákat po kamenech aspoň z jednoho břehu na druhý. V případě smeknutí se přidat i plavání, alespoň 100 metrů volným stylem.

 

Večer

 

Šachy, canasta, mariáš, či jiný podobně náročný sport utužující stmelování rodinného kruhu. Diskuze o tréninkových úspěších uplynulého dne :)