Volby do školské rady na období 2020 - 2023


V závěru roku 2020 končí tříleté volební období školské rady při ZŠ a MŠ Rosice, okres Chrudim a proběhnou tak nové volby jejích členů. Podle volebního řádu školské rady vydaného zřizovatelem školy, tj. Radou Obce Rosice, dne 23.5.2005, je školská rada šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci žáků a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Přesné znění volebního řádu najdete v sekci školská rada. Na základě § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) a na základě čl. 3 odst. 1 Volebního řádu školské rady při ZŠ a MŠ, Rosice, okres Chrudim Vás proto vyzývám k podávání návrhů na kandidáty na členy školské rady za oprávněné osoby, tj. za zákonné zástupce žáků. K podávání návrhů využijte formulář, který je ke stažení zde nebo si jej vyžádejte v podatelně školy. Uzávěrka podávání návrhů je 2.11.2020 a návrhy můžete podávat přímo ředitelce školy prostřednictvím učitelů nebo podatelny nebo poštou na adresu ZŠ a MŠ Rosice, okres Chrudim, Rosice 97, 538 34 Rosice nebo mailem na skola@skola-rosice.net. Termín voleb do školské rady je stanoven na 19.11.2020 a je spojen se čtvrtletními schůzkami rodičů s učiteli. V případě nepříznivé situace budou volby organizovány on line formou (volíte přímo elektronicky přes doručený odkaz). Jména kandidátů budou zveřejněna do 3.11.2020 na webových stránkách školy.

PřílohaVelikost
PDF icon Volby do školské rady.pdf174.86 KB
Rubrika: