Voda, voděnka... aneb pozdrav ze 2. třídy

Myslím, že nejsem sama, koho napadlo, že brzy budeme říkat: "Voda nad zlato!" V prvouce, ve 2. třídě, máme učivo o vodě a také pokusy s vodou. Vzhledem k situaci, kterou prožíváme, si druháci pokusy vyzkoušeli doma. Posuďte sami!

Moc děkuji rodičům za pomoc a trpělivost.

Hezké jarní dny a hlavně pevné zdraví! Alena Šachová

Rubrika: