Velikonoční tvoření třeťáků

Na jaře, v době, kdy se probouzí nový život, se symbolem života staly některé stromy, u nichž se nejdříve probouzí míza. Jsou to bříza a všechny druhy jívy včetně vrby. Kult u vrbového splétání proutků v pomlázky se dochoval do dnešní doby. Znásobením spletených proutků má vrba předat životadárnou sílu tomu, kdo je jí šlehnut. 

Slovo "pomlázka" dříve používané "pomládka", vychází z původního názvu "omládka". 

Vajíčko je nejstarší symbol plodnosti, úrody, nového, stále se opakujícího života a vzkříšení. 

Beránek je symbol čisté oběti. 

Mazanec patří k Velikonocům jako tradiční velikonoční pečivo. 

Tyto velikonoční symboly použili třeťáci ve svém tvoření v předmětu Svět práce. A moc se jim to podařilo. 

Rubrika: