Učební plány pro školní rok 2014/2015

Učební plány určují počet hodin daného předmětu vyučovaných v jednotlivých ročnících.

 

 Učební plán pro 1. – 5. ročník

 

vyučovací předmět

ročník

1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk

Čj

9

8

8

7

7

Anglický jazyk

Aj

1

2

3

3

3

Matematika

M

4

5

5

5

5

Informatika

I

0

0

0

1

1

Prvouka

Pr

2

2

2

0

0

Přírodověda

0

0

0

2

2

Vlastivěda

Vl

0

0

0

2

2

Hudební výchova

Hv

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

Vv

1

1

1

2

2

Tělesná výchova

Tv

2

2

2

2

2

Svět práce

Sp

1

1

1

1

1

celkový počet hodin za týden

21

22

23

26

26

 

 

 

Učební plán pro 6. – 9. ročník

 

vyučovací předmět

ročník

6.

7.

8.

9.

Český jazyk

Čj

5

5

5

5

Anglický jazyk

Aj

3

3

3

4

Německý jazyk

Nj

0

2

2

2

Matematika

M

5

5

4

5

Informatika

I

1

0

0

0

Dějepis

D

2

2

2

2

Výchova k občanství

Vo

1

1

1

1

Fyzika

F

2

2

2

1

Chemie

Ch

0

0

2

2

Přírodopis

P

2

1

2

1

Zeměpis

Z

2

2

2

1

Hudební výchova

Hv

1

1

1

1

Výtvarná výchova

Vv

2

2

1

1

Výchova ke zdraví

Vz

0

1

1

1

Tělesná výchova

Tv

2

2

2

2

Svět práce

Sp

1

1

1

1

Práce s počítačem

PsPC

0

0

1

2

celkový počet hodin za týden

29

30

32

32


Rubrika: