Týdenní plán: 5. - 9.10. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Podzim přichází a nese dárky“ - Naše město a vesnice

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • - k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury a techniky, který dítě obklopuje, orientuje se v řádu a 

  dění v prostředí, ve kterém žije

 • - k řešení problémů: všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení 

  dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

 • - komunikativní: komunikuje v běžných situacích bez zábran s dětmi i dospělými
 • - sociální a personální:je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
 • - občanské: spoluutváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe

   potřebu je zachovávat

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • stále dbáme na zvýšenou hygienu
 • dodržování bezpečnosti na plavání (ukázněnost v autobuse, přecházení vozovky, pomalá chůze v bazénu)
 • dodržování bezpečnosti při špatné viditelnosti (mlha, déšť)

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • 5.10. - první lekce PLAVÁNÍ (děti s sebou budou mít batůžek, v něm plavky v podepsaném sáčku a podepsané pití)
 • 8.10. – divadlo Šeherezáda
 • milé maminky, pokud některé z vás dochází laky na nehty a rády byste nám je darovaly na tvoření, budeme rádi :)

 

 RANNÍ ÚKOL:

 • před vstupem do třídy si každý kamarád umyje v umývárně ruce (20-30 s.)
 • kamarád se přivítá s paní učitelkou podání ruky

 ČETBA: Pohádky – Jiří Macourek

 RANNÍ KRUH:

 • ranní tabule: jaký je dnes den, jaké máme počasí, jaké je roční období, kdo z nás chybí?
 • logopedické chvilky: písmeno V (rozcvička mluvidel, jazyková činnost s burisony)
 • ranní rozcvička: ŘÍJEN (za doprovodu písniček a říkanek)

 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 • Seznámení s tématem týdne: povídání o tom, kde a s kým bydlím (s rodiči, prarodiči*v domě, bytě...)
 • Rozdíly mezi vesnicí a městem (kdo je větší, co je ve městě, co na vesnici, paneláky X rodinné domy)
 • Poznej správné výroky (pomocí červeného a zeleného smajlíka)
 • DEŠTNÍK: ťukám ťukám prstíkem, kdo je pod tím deštníkem? Sedí pod ním …, jmenuje se...
 • Hledání měst a vesnic v knihách (předškoláci)
 • Výtvarné aktivity: Naše Rosice (co zde máme: pošta, úřad, lékař, pekárna, hospoda, kostel...)

 

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • Kolektivní práce – cílem bude vytvořit na celé hrací ploše vesnici Rosice
 • Hra: Kdo to je? - pantomima (kde pracuje maminka, kde pracuje tatínek)

 

POBYT VENKU:

pozorování změn v přírodě (listí, sběr popadaných jablek, sběr žaludů)

 • vycházky po naší obci a okolí
 • hrátky na školní zahradě za příznivého počasí

 

 1. 1.     MANIPULAČNÍ HRY

7. KOSTKY A AUTA

 

PUZZLE – znak Rosic, vlajka ČR

 

GRAFOMOTORIKA

 

 

 

 

Stavba vesnice a města  z různých materiálů (rozdíly)

 1. 2.     PÍSEK A VODA

8. DÍLNA

 

Vaření z přírodnin

 

 

Práce s vizovickým těstem (obtisky domečků, stromů, silnice)

 1. 3.     KNIHY A PÍSMENA

9. POKUSY A OBJEVY

 

Prohlížení encyklopedií  a obrázků (město x vesnice)

 

Počítání jablíček v pytli

 

Podobnost písmen

 

Písmeno na začátku (rytmizace)

 

 

Pozorování změn barevnosti listí vlivem změny počasí

 

Trhání rosických jablek z pomocí brček

 1. 4.     ATELIÉR

10. DOMÁCNOST

 

Budovy v naší obci (pošta, úřad, škola, kostel…)

 

Mapa vesnice (kooperace)

 

Omalovánky: vesnice, město

 

Vaříme podzimní pohoštění

 1. 5.     DRAMATIKA

11. HUDBA

 

Námětová hra: pošta, obchod, kadeřnictví, úřad

 

 

 

 

 1. 6.     INTERAKTIVNÍ TABULE

12. POHYB

 

Cvičení grafomotorických tahů ve dvojicích na velkém prostoru  (procvičování barev a tvarů)

 

Kreslící diktát pro předškoláky – (domeček, za domečkem kopec, na kopci stojí holčička…)

 

 Rozcvička: skákavice, pleskanice, tleskanice…

 

Hry: stromeček, domeček, hříbeček