Týdenní plán: 19. - 23.10. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:„Podzim přichází a nese dárky“ - Doprava

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • - k učení: učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnosti a záměrně si zapamatuje

 • - k řešení problémů: řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně

 • - komunikativní: dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává

 • - sociální a personální: spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné

povinnosti, dodržuje a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim

 • - občanské: chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také

odpovídá

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • stále dbáme na zvýšenou hygienu

 • dodržování bezpečnosti při špatné viditelnosti (mlha, déšť)

ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • kdo ještě nedonesl ingredience na narozeninové pečení, ať prosím učiní do 21.10 ��

 • 22.10. – narozeniny u Beránků za měsíc říjen

RANNÍ ÚKOL:

 • před vstupem do třídy si každý kamarád umyje v umývárně ruce (20-30 s.)

 • kamarád se přivítá s paní učitelkou podání ruky

ČETBA: Žaloudek a Kaštánek

RANNÍ KRUH:

 • ranní tabule: jaký je dnes den, jaké máme počasí, jaké je roční období, kdo z nás chybí?

 • logopedické chvilky: dopravní prostředky: brm, brm, ššš, tdn, tdn, tdn, hú, hú )

 • ranní rozcvička: DOPRAVA (jízda na kole, raketa, úklony trupu, protažení paží – letadlo), pohybovka: Auta, tramvaje, motorky, kola, motorky, kola, motorky, kola, auta, tramvaje, motorky, kola, rychlíky, lodě, traktory (obměna: Hlava, ramena, kolena, palce…)

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 • Dopravní prostředky: které jezdí, lítají, plavou? Zařaď správně

 • PH Na auta: barevné rozlišení pomocí obručí (volantů), jeden kamarád policista

 • Každý najde jeden DP: rytmizace dopravních prostředků, vytleskávání, slabiky, jaký dělá zvuk?

 • Nácvik písně: Tú, tú, tú, auto už je tu, Dopravní značky, to je bomba (Orffovy nástroje)

 • Narozeninový den (pečení sladké dobrůtky, kreslení narozeninové knížky, přání kamarádům)

 • Poznávání nahrávek dopravních prostředků

 • Páteční cvičení: semafor, přechod pro chodce, značky

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • Kolektivní práce : předškolácké úkoly ve skupinkách (dopravní prostředky)

 • Hra: Jede jede mašinka

 

POBYT VENKU:

 • pozorování změn v přírodě (listí, sběr popadaných jablek, sběr žaludů)

 • vycházky po naší obci a okolí

 
 1. 1.    MANIPULAČNÍ HRY

7. KOSTKY A AUTA

 

 • Semafor: barevné kamínky, PET víčka

 

 • Stíny dopravních prostředků

 

 • Parkování aut do garáže dle písmen

 

 • Najdi podzimní slova

 

 

 • Doprava ve městě (autobusové a vlakové nádraží, letiště, přístav pro lodě)
 • Závody aut: stavba terénu, závodiště, start 3,2,1)

 

 1. 2.    PÍSEK A VODA

8. DÍLNA

 

 • Pouštění lodiček po vodě (skořápky ořechů + přidáváme závaží a pozorujeme, zda se potopí)

 

 • Přesouváme lodičky po vodě pomocí brčka

 

 

 • Otisky pneumatik + jízda barvou (pozoruj, co kola nakreslila)
 1. 3.    KNIHY A PÍSMENA

9. POKUSY A OBJEVY

 

 • Grafomotorické listy: kola u aut, mašina, loďka

 

 • Obrázky dopravních prostředků

 

 

 • Jízda autem po různém terénu: kamínky, písek, kaštany, rýže)
 1. 4.    ATELIÉR

10. DOMÁCNOST

 

 • Semafory z mačkaných barevných papírků

 

 • Lodě: ťupkání vatovými tyčinkami

 

 • Houbičkování dopravních prostředků

 

 • Narozeninové pečení (Kefírový moučník s marmeládou) – vážení, míchání, šlehání, hlídání trouby, krájení
 1. 5.    DRAMATIKA

11. HUDBA

 

 • Námětová hra: Na policisty, hasiče, auta, semafory, přechody (převleky strážníků, chování strážníků, střídání rolí)
 •  
 • Dopravní značky, to je bomba

 

 • Tú, tú, tú, auto už je tu

 

 • Auta, tramvaje, motorky, kola….

 

 

 1. 6.    INTERAKTIVNÍ TABULE

12. POHYB

 

 

 

 

 • Cvičení podle dopravních prostředků