Týdenní plán - 18. - 22. března 2019

INTEGROVANÝ BLOK:       “ VOLÁM TĚ SLUNÍČKO „ – barvy přírody

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

20. 3. – přijďte se podívat na ukázkovou lekci:  Objevování matematiky prof. Hejného

                                                             Píšeme písmem Comenia Script

 

 RANNÍ ÚKOL:

 

  PO –  rozvoj před matematických dovedností – dávej kytičky podle barvy (líska)

  ÚT -   rozvoj jazykových dovedností – pojmenuj barvy – PL „Kapička do hrnečku“

  ST  -   rozvoj jemné motoriky – zdobení kytiček PET víčky

  ČT -   rozvoj logického uvažování – přiřaď stopce správnou kytičku

  PÁ –  rozvoj tělesných schopností – chůze po vyznačené cestě se zátěží

 

 ČETBA: Jiří Kahoun, Ivo Houf „Jak se mají včelí medvídci“

 

 RANNÍ KRUH:

 • Víkendové zážitky – vyprávění
 • Pravidelné rozcvičky, dětská jóga, prvky OS
 • Hodnocení činností dne
 • Kalendář přírody na tabuli
 • Řešení konkrétních situací
 • Logopedické chvilky – „C, S, Z“

Řízené činnosti:

 • Pojmenování, třídění základních barev
 • Poselství kapičky - první jarní kytičky – DH s obrázky
 • Řešení jednoduchých úkolů podle klipsu – seznámení s metodou, práce ve skupinách
 • Kam odcházejí sněhuláci z jara – překážková dráha – podlézání, přelézání, výstupy, sestupy
 • První hláska ve slově, kimovka – cvičení paměti
 • orientace v prostoru – pravá, levá vzhledem k osobě ve třídě

 POBYT VENKU:

 • pozorování měnící se přírody vlivem počasí
 • tvoření z přírodnin – klacíky, hlína
 • spontánní hry na vymezeném prostoru
 • orientace v prostoru – pravá, levá vzhledem k osobě při vycházkách
 • chůze za vedoucím dítětem
 • úklidové práce na zahradě – sběr větviček spadaných větrem, odvoz kolečky

 

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • včeličky – vkládací početní hra
 • domečky – poloviny obrázku k sobě
 • odkud pochází – DH
 • rozvoj grafomotoriky – řízená linie
 • sestavy z velkého lega podle předlohy
 • zahrádky – plastové aplikace - kyti

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • barvení kytiček – sněženky
 • péče o květiny v MŠ
 •  práce s keramickou hlínou - povrchy

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • předškoláčci – úlohy z obálky (grafické tahy,
 • písemné sestavy podle vzoru

 

 • míchání barev na paletě – na základě poznatků získaných v MŠ – Jarní klíč

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • barvení keramických výpalků glazurou
 • kresba jarních motivů tuší a fixem
 •  odkud pochází – DH potraviny
 • narozeninový den – linecké kytičky s čokoládovou polevou

DRAMATIKA

HUDBA

 • námětová hra – pošta – práce s jarními pohlednicemi
 • jarní obrázek 1-5
 •  rytmizace slov na ozvučná dřívka
 • poslech jarních písní – Malým zpěváčkům - jaro

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Smart – předjaří
 • Grafomotorika na velké ploše - ovál

 

 • plnění úkolů – cvičíme se zvířátky
 • zdolávání různě vysokých překážek podlézáním, plazením, přelézáním, výstupy….