Týdenní plán: 13. - 17. ledna 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Leden vodu zamkne ledem“ – Zvířátka v zimě

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Konzultační hodiny – pokud máte zájem, zapisujte se do seznamu konzultačních 10minutovek do 14.1.2020, přihlášení je závazné.
 • Vyplňujte, prosím, seznamy na třídách – průzkum docházky, místo narození vašeho dítěte.
 • S dárky za zvířátky – prosíme o suchý chleba, pečivo, mrkev a další dobroty pro zvířátka navázané na provázku do 15.1.2020 (viz plakát na hlavních dveřích).
 • 15.1.2020 – Šeherezáda – pohádka o tučňákovi.

 RANNÍ ÚKOL:

 • Pondělí – Rozlučte se jako Eskymáčci eskymáckou pusou (nos o nos).
 • Úterý – Nora – Nakreslete každou paží 3 velké nory (kruhy ve vzduchu), kdo by v nich mohl bydlet?
 • Středa – Ptáčci – vystřihněte spolu 2 ptáčky, nezapomeňte podepsat nebo orazítkovat.
 • Čtvrtek – Najdi na obrázku co nejvíce zvířátek, pojmenuj je a vytleskej slabiky.
 • Pátek - Zajíc – Skoč si 3x jako zajíc, ze dřepu do stoje s nataženými pažemi.

 ČETBA:  Jan Červenka; Pohádky pro obě uši

 RANNÍ KRUH:

 • Aktualizace tabule – opakování dnu v týdnu, měsíce, aktuálního počasí, ročního období, počítání – přítomní i nepřítomní kamarádi.
 • Zpětná vazba – hodnocení dětí, prostor pro samostatné vyjadřování.
 • Pohybová dráha – prolézání strachovým pytlem a průlezkou (liščí a medvědí nora), vylézání po žebřinách (veverka), přeskakování lavičky (mladší děti přecházení – zajíc na poli).
 • Relaxace – uvolnění těla, dýchání do břicha, posilování bráničního dýchání.
 • Tanec na píseň – Zima, zima – H. Zagorová.
 • Pantomima – pantomimické předvádění zvířat, děti hádají, o jaké zvíře se jedná + zvuky zvířat.
  • Přirovnání + antonyma = Huňatý jako...medvěd. Rychlý jako...zajíc. Chytrý jako...liška. Pomalý jako...hlemýžď. Peláší jako...zajíc. Slizký jako...had. Studený jako…ryba – práce ve skupinách, kresba zvířat.
  • Zvuky zvířat – poznávání zvuků zvířat – vlk, liška, srnec, jelen, datel, kachna divoká, prase divoké.
  • Báseň s pohybem:

Kam se ježek v zimě schoval?
Neklouzal se, nesáňkoval,
Zahrabal se do listí, od té doby spí a spí.
Zahrabal se do země. Lidičky, vzbuďte mě,
Až zavoní fialky, zapískají píšťalky.

 • Jazykové chvilky:
  • Báseň vločka – dechové cvičení.
  • Zima běží po horách – deklamační cvičení.
  • Procvičování hlásky T, Ť.

 

 ŘÍZENÁ ČINNOST:

 • Dramatizace  - Pohádka Boudo Budko – rozdělení rolí, zvířecí čepičky, srozumitelné vyjadřování.
 • Nácvik písní – Zvířátka v zimě, Kdo to ťuká na okénko – doprovod na Orffovy nástroje.
 • Kde zvířátka bydlí? – rozřazování zvířat podle místa pohybu – nora, hnízdo, dutina ve stromu.
 • Seznamování s vážnou hudbou – Sergej Prokofjev; Péťa a vlk – ivysilani https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11198556134-peta-a-vlk/ = rozbor poslechu: O čem byl příběh?, Kdo byl hlavní hrdina? Proč byl Péťa hrdina, proč byl statečný? Kdo se o Péťu staral? Byl Péťa poslušný? Proč ne? Proč se dědeček přestal zlobit? Jaká tam byla zvířátka? Jaká byla kočka, vlk? V jakých pohádkách je vlk?

 POBYT VENKU:

 • Pozorování přírody – co umí pan Mráz a paní Zima, pozorování zvířecích stop ve sněhu (blátě).
 • Ekologická vycházka – S dárky za zvířátky – přivázání pečiva a dalšího krmení na strom.
 • Poznávání číslic na domech – čísla popisná.

 

 CENTRA AKTIVIT PRO TENTO TÝDEN

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • S dárky za zvířátky – přiřazování předmětů k hodnotě číslic (6).
 •  Ptačí hnízda a krmítka – stavba z dřevěných kostek s plánkem i bez (6).

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • Kresba zvířat do písku – dřívko, prst – upevňování správného úchopu (2).
 •  Krmítka s ptáčky – práce s přírodním materiálem (dýha) – stříhání, lepení, vybarvování, tiskání (4).

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • Listy pro předškoláky – grafomotorika, bludiště, rozvoj zrakové percepce – co do řady nepatří.
 • Rozvoj slovní zásoby – popis a interpretace obrázku (4).
 •  Stopy zvířat – tiskání stop, jak která vypadá? čím se liší? (4).

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Liščí nory – grafomotorika na papírové tácky (spirála), stříhání dle linií (6).
 •  Pexeso – Ovoce, zelenina (4).

DRAMATIKA

HUDBA

 • Dramatizace pohádky – Boudo budko, kdo v tobě přebývá?
 •  Zpěv písní a deklamace básní k tématu.

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Smart program na téma zvířata v zimě – spojování stop, grafomotorika… (2)
 •  Pohybová dráha – chůze po lavičce, masážních kamenech, hod na cíl, prolézání strachovým pytlem a průlezkou.