Týdenní plán: 11. - 15. března 2019

INTEGROVANÝ BLOK: VOLÁM TĚ, SLUNÍČKO - Doprava

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • 14.3. – Divadlo Chrudim – odjezd od MŠ 7:45
 • 15.3. – Divadlo Šeherezáda – 10:45

 RANNÍ ÚKOL:

 • Pondělí – Jaké barvy najdeš na semaforu? Víš, co každá barva pro řidiče znamená? Jak vypadá semafor pro chodce?
 • Úterý – Spoj k sobě dopravní prostředek a jeho stín – čáry umyj houbičkou. Nezapomeň slova vytleskat a starší děti poznají začáteční hlásku slov.
 • Středa – Jaké geometrické tvary vidíš na obrázku? Pojmenuj i barvičky.
 • Čtvrtek – Jaké dopravní prostředky máte doma? Vytleskejte je a povězte si, kolik slabik mají.
 • Pátek – Najdi autům správně barevné kolečko, seřaď je správně do řady podle barevných proužků.

 ČETBA:  Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky – Václav Čtvrtek

 RANNÍ KRUH:

 • PH – Na auta – barevné rozlišení pomocí různě barevných obručí (volantů), jeden kamarád policista – s terčíkem ukazuje stop, když ho schová, auta mohou jet.
 • Rozcvička – leh na zádech, jízda na kole; rychlý výskok ze vzporu dřepmo (raketa); úklony trupu, protažení paží (letadlo);
 • Každý si vybere obrázek jednoho DP - Rytmizace dopravních prostředků, vytleskávání, určování počtu slabik, jaký dělá tento DP zvuk?
 • Relaxační cvičení s šustivými pytlíky – imitace jízdy vlaku, práce s dynamikou, reakce na pokyn.
 • Logopedické cvičení – zvuky dopravních prostředků – brm, brm, brm; š š š; ssssss; tdn, tdn, tdn; hú hú.¨
 • Básnička s pohybem – Semafor.
 • PH – co letá, jezdí či pluje? – DP co létají – vylézt na vyvýšenou plochu; co jezdí – chůze; co plují – leh na břiše, pohyb pažemi.
 • Píseň Čím pojedeme – obměna písně Hlava ramena = Auta, tramvaje, motorky, kola, motorky, kola, motorky, kola, auta, tramvaje, motorky, kola, rychlíky, lodě, traktory.
  • Auta – točit volantem; Tramvaje – vzpažit, spojit dlaně; Motorky – chycení řídítek; Kola – šlapání na kole rukama; Rychlíky – kruhy pažemi vedle těla; Lodě – záběr pádlem do boku; Traktory – točit volantem + dupání.
  • Cvičení na hudbu – Vláček motoráček (Culinka); Kola autobusu se točí dál (Čiperkové).

 ŘÍZENÁ ČINNOST:

 • Dopravní prostředky – poznávání podle obrázku, hledání hračky po třídě, rozlišování, kde může jezdit a kde ne.
 • Rozhovor o změnách počasí – jaký mají vliv na dopravu i chodce?
 • Jak se správně oblékat jako chodec – ve tmě, v šeru, ve dne, ve skupině,…
 • Druhy dopravních prostředků – které potřebují palivo, které jedou na lidskou sílu? – rozhovor o škodlivosti dopravních prostředků.
 • Hádanková mašinka s písní „Jede jede mašinka“ – poznávání DP na obrázku, kdo pozná, zapojí se do zástupu (vláčku.
 • Nácvik písně – Tú tú tú, auto už je tu.
 • Poznávání značek – co nám která značka říká? Proč se podle značek musí řidiči řídit?
 • Zvuky dopravních prostředků – poznávání z nahrávek.

 CVIČENÍ:

 • Podle úkolů z české obce sokolské:
  • Nejmladší děti: Kopání na branku z 3 metrů – Dej gól.
  • Prostřední děti – 4-5 let: Skoky do obručí (panák); Chůze p lavičce s výponem dodřepu a obrat o 360°.
  • Nejstarší děti – 5-6 let: Sed na overballu s patami na zemi + pohyby paží; hod na cíl horním obloukem ze 3 metrů + projití slalomem.

 POBYT VENKU:

 • Pobyt na zahradě – úklid po zimě (domeček, terasa, altánek); hry s míči, obručemi, na pískovišti, jízda na kolech a koloběžkách, pozorování prvních květin a zvířátek, manipulační hry na terase, diskotéky na terase.

 CENTRA AKTIVIT (podle alternativního programu Začít spolu)

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • Semafor – vyskládávání semaforu pomocí víček od pet lahví – rozpoznávání barev a tvarů.
 • „Vyšívací“ tabulka – obrys dopravního prostředku – správné držení tužky.
 • Balón – vyskládávání víčky od pet lahví.
 • Vyskládávání obrysů DP malými předměty – kamínky.
 • Pexesa k tématu.
 • Doprava ve městě – stavba vlakového a autobusového nádraží, policejní stanice, přístav pro lodě, letiště pro letadla, parkoviště pro auta.
 • Závody aut – manipulace s malými autíčky, závodní dráha.

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • Lodičky – pouštění lodiček ze skořápek – nástup pasažérů + kapitána – vkládání malých kamínků tak, aby se loď nepotopila. Přesouvání po vodě – pomocí foukání brčkem.
 • Město – výroba křižovatky v rušném městě – doplňování o detaily – dopravní značky, domy, přechody, parkoviště, park či les + doplňování o dopravní prostředky – stříhání a lepení.
 • Práce s modelínou – modelování dopravních prostředků.

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • Pracovní listy – rozřazování dopravních prostředků podle toho, kde se vyskytují; paliva DP.
 • Grafomotorické listy – vlak, kolo, mašina.
 • Rytmizace slov + dopisování puntíků a číslic.
 • Hledání DP a jeho stínu.
 • Auta – hledání správně barevného kolečka.
 • Prohlížení knížek k tématu.
 •  Jízda aut v různém terénu – zkoumání, jak se kolovým dopravním prostředkům jezdí přes různé materiály – kamínky, písek, voda, silnice. Zaznamenávání výsledků do tabulky.

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Hasičská auta – Obkreslení šablony, vystřižení, vybarvení temperovými barvami, vystřižení kol a okna, výroba žebříčku.
 • Horkovzdušné balóny – obkreslení balónu na čtvrtku, vystřižení, vylepování krepovým papírem, ozdobení koše fixami, přidělání koše pomocí provázku.
 • Semafor pro chodce – kresba voskovkami a malba vodovými barvami.
 • Omalovánky k tématu.
 •  Příprava pokrmů pro cestovatele Ferdu – manipulace s umělohmotným nádobím, rozpoznávání ovoce a zeleniny, servírování,…

DRAMATIKA

HUDBA

 • Námětová hra: „Na policisty, hasiče, záchranáře“; „Na přechod a semafor“ – vyrobení přechodu, rozdělení rolí, obléknutí výstražných vest, terčík.
 •  Rytmizace dopravních prostředků podle kartiček – ozvučná dřívka, rourkový bubínek, dřevěný blok.

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Program SMART – úkol k téma doprava a dopravní prostředky.
 • Vozový park – chůze po laně, slalom mezi kužely, výstup na překážku, objetí překážky.
 • Cvičení podle ČOS