Today is St. Patrick's Day

17.3.2020 Práce s časopisem RR č. March

- str. 6 text  přeložit a překlad poslat na můj email (do konce týdne)

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-03CC.pdf

- video:

https://www.youtube.com/watch?v=LmNc-NTfmPc

https://www.youtube.com/watch?v=py3cvo1vqSE