Svět práce 4

12.10.

Další hodina měla být 26.10., situace se velmi rychle mění. Proto zadávám další úkol zde, žáci mají zpracovat doma podle návodu. Ten dostanou každý vytištěný ve škole, zároveň je umístěn i zde jako příloha.

Někteří nesplnili zadání na dnešní hodinu (pěstitelskou). Někdo neměl vůbec nic, někdo měl od maminky z domova celé hotové (co asi pak má dělat v hodině?), mnozí měli vzorně vše připraveno - děkuji.

........................................................................................................................................................

Úkol do nejbližších dnů:

vzhledem k situaci si zkontrolovat funkčnost aplikace Teams, umět se přihlásit na školní mail, který by byl komunikačním kanálem se školou v čase distanční výuky (jmeno.příjmení@skolarosice.onmicrosoft.com)

 

Předmět Sp bude vždy v SUDÉM kalendářním týdnu 5.+6.vyučovací hodinu.Další hodinu tedy budeme mít

12.10.2020

- donést odnož libovolné pokojové rostliny (kterou jsem si dal/a do vody s předstihem - 14.9.20)

- přiměřený květináč, naplněný hlínou, zahradnickou lopatku, kamínek na dno květináče

- mít vyplněnou infokartu k rostlině (viz příloha) - kartu si buď vytisknete nebo překreslíte a přinesete na hodinu vyplněnou