Schůzka žákovského parlamentu dne 27.11. 2012

Přítomni: (třída - zástupce)

 • II. - Strmadová E.
 • III. - Drábková P.
 • IV. - Kysela M.
 • V. - Laubová N.
 • VI. - Rázková A.
 • VII. - Novotná T.
 • VII. - Chytilová B.
 • IX. - Hanslová K.

Program:

Kontrola úkolů z minulého setkání:

 • A. Rázková - pravidla pro soutěž O NEJHODNĚJŠÍ TŘÍDU
 • třídnické hodiny ráno - splněno
 • čistota na WC - ještě by chtělo zlepšit

Probírané body:

 • udržovat čistotu na WC (vracet splachovadlo zpět) – šetření vodou
 • tento týden probíhá sběr papíru, každý žák minimálně 1,5kg
 • rozbité okno ve 2. a 4.třídě – nebude-li označen viník (o kterém někteří vědí), zaplatí se z peněz za sběr
 • každé pondělí od 7:45 adventní povídání a zpívání na schodech, všichni budou znát texty koled – pokud by se třídy nechovaly slušně, odejdou na výuku
 • adventní věnec na hlavních dveřích od p. uč. Čápové - neničit
 • vánoční výzdoba ve třídě po domluvě s třídním učitelem od 3. 12., nejpozději 21. 12. vše sklidit
 • 21. 12.-2. 1. vánoční prázdniny, 3.-4. 1. ředitelské volno
 • 12. 12. dopoledne projektový den – různé dílny pro žáky, odpoledne vánoční jarmark (koření, košíky, vyšívané ozdoby, produkty SOU Chroustovice, oříšky, kavárnička, perníky,...) s programem – žáci pozvou své blízké a známé a přijdou se podívat, případně nakoupit
 • dotaz 8. třídy - zájem o kin-ball
 • když je přijatelné počasí, budeme chodit ven, když bude šeredně, je možnost jít do tělocvičny.

Zapsala: Hanslová Kristýna

Rubrika: