Výuka 9. třída

Aj Test: Human body.

27.března 2020 DÚ


Dobrý den milí žáci. Závěrem tohoto týdne bude test na probranou látku. Dejte vědět, jestli potřebujete pomoc a taky jestli byste mohli sdělit informace o DÚ z Aj svým spolužákům.  Někteří žáci se mi ještě doteď neozvali. Termín odevzdání vyplněného Testu během příštího týdne. Děkuji za spolupráce. Test bude dodán. Aj Zábavná angličtina (slovní zásoba Body)

23.března 2020

Dobrý den milí žáci. Vítám vás začátkem dalšího týdne. Kdo z vás neudělal DÚ z minulého týdne, prosím udělejte nebo se ozvete jestli potřebujete více času nebo pomoc. Z většinou z vás jsem v kontaktu přes email. Většině z vás, kteří zvládli  DÚ z minulého týdne, dam pár odkazu na procvičování angličtiny zábavnou formou-hrou. Když už budete toho mít hodně, tak zkuste zábavnou angličtinu. Mějte se krásně.

                                Pokyny ke hře

Aj DÚ za minulý týden. Práce s časopisem.

21.března 2020

Míli zací 9. třídy. Zítra vyprší termín odevzdání DÚ z Aj. V pondělí přijde další. Z 9. třídy jenom dva žáky mají úkol splněný. Připomínám, že musíte doplnit text a přeložit ho a poslat mi na školní email. Za tento úkol dostanete dvě známky: 1-doplnění textu,2-překlad.

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-03.pdf


str. 10.


Aj Domácí procvičování v týdnu 16.-20.3.2020 Dialog with relative clauses

19.března  2020
 
 
Po nastudování Mluvnice z předchozího DÚ procvičujeme tento dialog:

https://elt.oup.com/student/livinggrammar/pre/b_exercises/ha_building/8_1?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Aj Today is St. Patrick's Day

17.3.2020 Práce s časopisem Gate č. March

- str. 10 text  přeložit a doplnit překlad poslat na můj email (do konce týdne)

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-03.pdf

- video:

https://www.youtube.com/watch?v=LmNc-NTfmPc

https://www.youtube.com/watch?v=py3cvo1vqSE

Aj Domácí procvičování v týdnu 16.-20.3.2020

  

Pozor! Po návratu do školy proběhne kontrola Slovníčku, znalostí slovní zásoby formou Testu, kontrola PS.

- Slovníček: zapsat nová slovíčka PS str. 75 Unit 3A

- Učebnice: číst a překladat text str. 24

- Mluvnice: PS str. 70, 3.1

https://www.youtube.com/watch?v=_ZXBmEgm2OM

- PS: str.24, cv. 1,2, str.25, cv. 3

- Něco navíc:

Angličtina 9. Unit 3: Opakování. Portfolio

11. června ve čtvrtek v 11:00 hodina Aj online celá třída

konzultační hodina


4. června ve čtvrtek v 11:00 hodina Aj online

1. PS str. 33, cv. 5, 6, I can

Informace pro rodiče 9

Od 11. 3. 2020 je škola uzavřena do odvolání z důvodu preventivních bezpečnostních nařízení stanovených Bezpečnostní radou státu. Výuka probíhá formou samostudia, všichni vyučující postupně zveřejňují úkoly na stránkách školy v sekci výuka, většina předmětů má svoji záložku. Přeji všem pevné zdraví!


Dějepis 9

 

Výuka v době mimořádného volna


Dějepis

Výchova k občanství 9

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 9. třída