Výuka 9. třída

Český jazyk 9

Distanční výuka - LEDEN 2021 - 3. týden - zadání práce je dole pod textem

Zde jsou odkazy na on-line procvičování zájmen a číslovek na test

https://www.icestina.cz/testy/opakovanizajmen1/

https://www.icestina.cz/testy/cislovky1/

https://www.icestina.cz/testy/memne3/

-------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče 9

 

LEDEN

Od 4. 1. 2021 opět probíhá povinná distanční výuka podle následujícího rozvrhu. V rozvrhu může docházet ke změnám, které najdete v kalendáři na Teams. V pondělí odpadá první hodina matematiky z důvodu konání porady. Pro aktuální informace sledujte prosím webové stránky školy.

 

Výchova k občanství 9

Distanční výuka - LEDEN 2021 - zadání je v Čj

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Angličtina 9: Unit 5: Culture. Heroes and heroines in Britain.

18.-22.1.2021 DÚ

1. Učebnice str. 64, číst a překládat text

2. Workbook: str 78, slovní zásoba Unit 5 Culture - napsat do Slovníčku

3. Mluvnice: I'll go and ... (Workbook, str. 51, cv. 5)

4. Magazine Gate  poslední číslo: https://www.bridge-online.cz/gate/

Hudební výchova 9

22. 9. 2020

 

Svět práce 9

6.1.2021

V souboru níže jsou uvedena nová opatření k přijímacímu řízení na SŠ a SOU

Další doporučená adresa k informacím:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska


Setkání zákonných zástupců se koná ON-LINE ve čtvrtek 26.11. v 18:00 hod.

Němčina 9

 ON-LINE výuka 19.11. odpadá! Věnuj se samostatné práci!

Domácí příprava na 26.11.

Chemie 9

Týden od 18. do 22. 1. 21

Ahoj deváťáci.

Připravte si pracovní list z minulého týdne, budeme ho spolu dodělávat. Jinak si opakujte, procvičujte názvosloví, atd.


Zeměpis 9

DISTANČNÍ VÝUKA

Týden 18. - 22. 1. 2021

V pátek 22. 1. 2021 bude on-line test na stát a typy států, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Matematika 9

DISTANČNÍ VÝUKA

 

Zápisy ve školním sešitě budu po návratu do školy kontrolovat. Některá cvičení z učebnice a PS budeme kontrolovat na on-line hodinách.


Týden 18. - 22. 1. 2021

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 9. třída