Výuka 8. třída

Informace pro rodiče 8

AKTUÁLNÍ INFORMACE

ROZVRH DISTANČNÍ VÝUKY od 14. 10. 2020 - POZOR ZMĚNA VE VÝUCE ČJ - rozdělení žáků do 1. a 2. skupiny

 

 

8:00 - 8:45

Výchova k občanství 8

Výchova k občanství  - distanční výuka -19.10.- 23.10. 2020

Do 23.10.2020 vypracujte pracovní list "Sebepoznání  PL" a pošlete mi vypracované otázky emailem ke kontrole. Zadání (PL) najdete na Teams - 8. třída - Výchova k občanství - Soubory. Budu hodnotit :) 

Angličtina 8 Project 3: Unit 1A: A new home. Past simple.

21.října 2020

Aj pro skupinu A: v pátek 23.října v 1O:30

DÚ PRO CELOU TŘÍDU:

1. Přečíst: PS, str. 67, 1.2-1.5

2. PS, str. 79 Tabulka nepravidelných sloves

3. Poslech:

https://www.youtube.com/watch?v=iKfG4Gl8osY

Český jazyk 8

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 19.10.-23.10.2020 

Mluvnice:

Tento týden budeme opakovat skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen. 

Hudební výchova 8

Výtvarná výchova 8

Samostatná práce na období 12.10. - 23.10.2020, distanční výuka:

Cílem hodin výtvarné výchovy je vytvořit co nejširší škálu barevných odstínů. Je možné použít vodové, anilinové nebo temperové barvy (pastelky pouze v případě, že doma barvy nemáte).

Pracujte podle návodu:

http://vytvarne-namety.cz/index.php/96-rostliny/1076-jablko-zesvetleni-ztmaveni-barvy

Svět práce 8

Výchova ke zdraví 8

Zeměpis 8

 

Týden od 19. 10. do 23. 10.

- v úterý 20. 10. se uvidíme na MS Teams

- úkol pro Vás na online hodinu: 1)vypracujte v prac. seš. str. 34 - Vodstvo ČR - vodstvem jsme se zabývali už minulou hodinu, v úterý bude kontrola řešení

2) budeme probírat téma Půdy ČR - vytiskněte si PL v příloze - bude sloužit i jako zápis do sešitu

Chemie 8

Týden od 19. 10. do 23. 10.

Ahoj osmáci Usmívající se

V úterý se uvidíme na online hodině. Na hodinu si připravte pracovní list 1. i 2. část- viz. příloha - upevnění znalostí na téma směsi.

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 8. třída