Výuka 8. třída

Informace pro rodiče 8

AKTUÁLNÍ INFORMACE od 4. 1. 2021

Rozvrh hodin distanční výuky od 4. 1. 2021 (případné změny budou v kalendáři na Teamsech, např. tento týden nebudeme mít v pondělí první hodinu přírodopis, máme pracovní poradu, přírodopis bude v úterý)

Výchova k občanství 8

  

Výchova k občanství  - distanční výuka - 22. 1. 2021  

 Ahoj osmáci, tento týden se dozvíte něco o potřebách. V učebnici si zopakujte kapitolu "Co chci" na str. 18-19.

Angličtina 8 Project 3: Unit 1: Culture. Biology: migration.

18.1.-22.1.2021 DÚ

1. Slovní zásoba: Wb str. 75 (napsat do slovníčku)

2 Textbook: str. 17 - číst text, překládat, umět odpovědět na otázky

3. Wb str. 12, cv. 1,2

4. Časopis Gate: Gate poslední číslo: https://www.bridge-online.cz/gate/

Český jazyk 8

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 18.1.- 22.1.2021 

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme opakovat větu jednoduchou, souvětí, věty jednočlenné a dvojčlenné- najdete v učebnici na str. 50-51.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

Hudební výchova 8

Milí osmáci,

protože návrat do školy je, pravděpodobně, ještě daleko, vypracujte, prosím, tyto práce:

- vyhledej a zapiš do sešitu: Rozdělení hudebních nástrojů

- vyhledej a zapiš do sešitu: Hudební skladatel Bedřich Smetana (piš v bodech - životní příběh, významná díla)

- vyhledej a zapiš do sešitu: Hudební skladatel Antonín Dvořák (piš v bodech - životní příběh, významná díla)

 

Vypracované vyfotografuj a pošli na email alena.sachova@skola-rosice.net do 18. 11. 2020.

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky.

Alena Šachová

Výtvarná výchova 8

Samostatná práce na období 12.10. - 23.10.2020, distanční výuka:

Cílem hodin výtvarné výchovy je vytvořit co nejširší škálu barevných odstínů. Je možné použít vodové, anilinové nebo temperové barvy (pastelky pouze v případě, že doma barvy nemáte).

Pracujte podle návodu:

http://vytvarne-namety.cz/index.php/96-rostliny/1076-jablko-zesvetleni-ztmaveni-barvy


Samostatná práce na období 3.11 - 24.11.2020, distanční výuka:

Pracujte na základě následujícího odkazu:

Svět práce 8

Výchova ke zdraví 8

Týden od 11. do 15. 1. 21

 

Úkol na Výchovu ke zdraví - zápis + pracovní list Vztahy ve dvojici( viz. níže v příloze) Pracovní list po vypracování vyfoťte a pošlete mi na Teams - datum odevzdání max. 22. 1. 21.

 Výchova ke zdraví: 9. - 13. 11.

Vytiskni si přílohy, první si nalep do sešitu a pročti.

Zeměpis 8

Týden od 18. do 22. 1. 21

Na online hodinu si připravte učebnici a pracovní sešit. Vypracujte pracovní list z přílohy Kraje tabulka 19. 1. a pošlete mi na Teamsy do 24. 1. 21.


Týden od 11. do 15. 1. 21

Dobrý den všem. 

Chemie 8

Týden od 18. do 22. 1. 21

Milí osmáciMrkající

Procvičujte značky prvků (prvních 25). Opište si nebo vytiskněte zápis Periodická tabulka prvků 19. 1.

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 8. třída