Výuka 8. třída

Informace pro rodiče 8

AKTUÁLNÍ INFORMACE od 4. 1. 2021

Rozvrh hodin distanční výuky od 4. 1. 2021 (případné změny budou v kalendáři na Teamsech, např. tento týden nebudeme mít v pondělí první hodinu přírodopis, máme pracovní poradu, přírodopis bude v úterý)

Výchova k občanství 8

 

chova k občanství  - distanční výuka 16. 4. 2021

Do 16. 4. 2021 vypracujte úkol uložený v týmu "8. třída - ČJ, D, VO" s názvem "VO8 - 16. 4. 2021 - Vesna - diskriminace". Přečtěte si článek a odpovězte na otázky k textu :)


Angličtina 8 Project 3: Unit 2C: Your future.

15.3.-19.3.2021

1. Vocabulary: Wb page 75, Unit 2C 

2. Textbook page 24, práce s textem

3. Prepositions IN, ON

Wb page 18, ex. 1, 2,3


8.3. - 12.3.2021

Český jazyk 8

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 12. 4.- 16. 4. 2021  

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme pokračovat v učivu  "Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí"- najdete v učebnici na str. 85-86.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

Hudební výchova 8

Milí osmáci,

protože návrat do školy je, pravděpodobně, ještě daleko, vypracujte, prosím, tyto práce:

- vyhledej a zapiš do sešitu: Rozdělení hudebních nástrojů

- vyhledej a zapiš do sešitu: Hudební skladatel Bedřich Smetana (piš v bodech - životní příběh, významná díla)

- vyhledej a zapiš do sešitu: Hudební skladatel Antonín Dvořák (piš v bodech - životní příběh, významná díla)

 

Vypracované vyfotografuj a pošli na email alena.sachova@skola-rosice.net do 18. 11. 2020.

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky.

Alena Šachová

Výtvarná výchova 8

Samostatná práce na období 12.10. - 23.10.2020, distanční výuka:

Cílem hodin výtvarné výchovy je vytvořit co nejširší škálu barevných odstínů. Je možné použít vodové, anilinové nebo temperové barvy (pastelky pouze v případě, že doma barvy nemáte).

Pracujte podle návodu:

http://vytvarne-namety.cz/index.php/96-rostliny/1076-jablko-zesvetleni-ztmaveni-barvy


Samostatná práce na období 3.11 - 24.11.2020, distanční výuka:

Pracujte na základě následujícího odkazu:

Svět práce 8

Informace:

Ve 2. pololetí nám začíná v rámci předmětu svět práce - volba povolání.

Volbu povolání jsem zařadila do kalendáře na pátek - podívej se na Teams. Bude probíhat cestou skupinových pohovorů. Jak jsem vysvětlovala při hodinách němčiny. více si ještě objasníme ve středu na němčině 10.2. - všichni.

Ve středu 10.2. je němčina pro všechny žáky on-line. 

Výchova ke zdraví 8

Týden od 22. do 26. 3.

Úkol do Vz máte v zadání ve svém týmu na MS Teams. - Vz Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci.

Týden od 22. do 26. 2. 21

V příloze máte zápis (Výživa a zdraví 22. 2. 21)k nalepení do sešitu + otázky, tabulku jídelníčku. Zápis si pročtěte a  vypracujte otázky a jídelníček, pošlete na MS Teams do 5. 3. 21.


Zeměpis 8

Týden od 12. do 16. 4. 21

Připravte si učebnici, PS, atlas ČR.

Dny 29. do 31. 3.

Milí osmáciUsmívající se

Na zeměpis se naučte Plzeňský kraj, v úterý o hodině si napíšete krátký test - zápis máte zde v přílohách a i na Teamsech od minulého týdne.

Chemie 8

Týden od 12. do 16. 4.

Změna online hodiny z chemie: od tohoto týdne bude chemie ve čtvrtek od 8:00 do 8:40.

Na hodinu si zopakujte všech 42 značek chemických prvků, připravte si vytvořenou tabulku z minulé hodiny a sešit z chemie + PS.

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 8. třída