Výuka 7. třída

Němčina 7


Poslední dny školního roku! 

Dej do pořádku učebnice z češtiny i němčiny.

Všechny sešity z Nj si nutně uschovej, budeme v nich pokračovat v 8.třídě. ( Někteří z vás mi odevzdali sešity ke kontrole. Kdo si bude chtít odnést domů přes prázdniny, ať přijde v pátek za mnou do kabinetu).


Fyzika 7

FYZIKA

Úkoly po dobu mimořádného volna:

Doporučuji úkoly zpracovávat průběžně, vždy k danému termínu. Když se vše nahromadí, nedá se to pak stihnout za jedno odpoledne. Po návratu do školy budu úkoly kontrolovat a vypracování bude ohodnoceno.


do 19.6.: Archimédův zákon pro plyny

Dějepis 7

 

Výuka v době mimořádného volna

Zápisy, prosím, zapsat do školního sešitu (popř. vytisknout a vlepit). Úkoly v pracovním sešitě budu kontrolovat po návratu do školy a hodnotit známkou. Žáci s PO2 a PO3 nemusí vypracovávat cvičení 3. Pokud jsou za DÚ otázky - vypracují 3 z 5 otázek (mohou si vybrat). Za jednu vyučovací hodinu ve škole probereme cca 1 kapitolu v učebnici = tomu odpovídá zadání a zápisy.

 

Český jazyk 7


Přírodopis 7

mm

 

VÝUKA V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO VOLNA

 

Zde budou průběžně doplňovány úkoly, veškeré úkoly v pracovních sešitech a zápisy ve školních sešitech budou po návratu do školy kontrolovány a hodnoceny. Pozor na dodržení termínu u prací, které budu chtít poslat na e-mail.

 

Aktuální informace

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 7. třída