Výuka 7. třída

Informace pro rodiče 7

Aktuální informace

Krásný novoroční čas Usmívající se První lednový týden nám situace nedovolí setkání v naší základní škole a sedmáci budou mít distanční výuku (dle dostupných informací do 10.1.2021). Prosím o sledování rozvrhu v Teams - mohou nastat změny ve vyučovacích hodinách. 

Angličtina 7

Úkol do nejbližších dnů:

vzhledem k situaci si zkontrolovat funkčnost aplikace Teams, umět se přihlásit na školní mail, který by byl komunikačním kanálem se školou v čase distanční výuky (jmeno.příjmení@skolarosice.onmicrosoft.com)

21.9.

vypracovat si MENU v Aj, připravit se na rozhovor "v restauraci"

- PS35/3

- doplatek Wocabee

Český jazyk 7

 

 Český jazyk a literatura - distanční výuka - 18. 1.- 22. 1. 2021 

 Mluvnice:

Hudební výchova 7

Milí sedmáci,

protože návrat do školy je pravděpodobně daleko, zadávám tyto práce:

- vypracujte, prosím, referát na téma: Můj nejoblíběnější zpěvák nebo zpěvačka (napište rukou, formát A4, až se vrátíme do školy, umístíte si ve škole na síť)

- vyhledejte a napište do sešitů: Rozdělení hudebních nástrojů

 

Vypracované práce vyfotografujte a pošlete na email alena.sachova@skola-rosice.net do 18. 11. 2020.

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky.

Alena Šachová

Němčina 7

 

Zeměpis 7

DISTANČNÍ VÝUKA

Týden 18. - 22. 1. 2021

V učebnici přečíst strany 28-30 + pozorně prohlédnout obrázky a jejich popisky. Do sešitu si překresli tabulku ze strany 31 a s pomocí učebnice a atlasu (případně internetu) doplň.


Výchova ke zdraví 7

Týden od 14. 12. do 18. 12.

Vypracujte pracovní list - viz. příloha - Autodestruktivní závislosti 14. 12. 20., vlepte do sešitu.Výchova ke zdraví - týden 9. 11. až 13. 11

- do sešitu si napiš nadpis Člověk a zdraví a napiš:

Přírodopis 7

Týden od 18. do 22. 1.

Ahoj sedmáciUsmívající se

Na středu si připravte učebnici, vytištěný zápis k doplnění - Zápis 20. 1. Rybník a jezero a přečtěte si v učebnici str. 62 až 66 Rybník a jezero.

Matematika 7

DISTANČNÍ VÝUKA

 

Zápisy ve školním sešitě budu po návratu do školy kontrolovat. Některá cvičení z učebnice a PS budeme kontrolovat na on-line hodinách.


Týden 18. - 22. 1. 2021

Výtvarná výchova 7

Seznam pomůcek na školní rok 2020 -2021:

Výtvarná výchova: alespoň 4 štětce (2x kulatý, 2x plochý – různé velikosti), pastelky, fixy, voskovky 24 barev, vodové a temperové barvy, paleta na míchání barev, barevné papíry, kelímek na vodu, hadřík, pracovní košile nebo zástěra, vysunovací lepidlo, nůžky, starý ubrus nebo noviny na lavici, kufřík nebo krabici na pomůcky

 

Samostatná práce na období 14.10. - 21.10.2020, distanční výuka:

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 7. třída