Výuka 6. třída

Informace pro rodiče 6

Předběžný rozvrh distanční výuky od 4. ledna 2021. V pondělí 4. 1. se koná 1. vyučovací hodinu porada vedení školy a učitelů, proto se sejde na Teamsech v 8.50 celá třída.

Obědy NUTNO PŘIHLÁSIT 4.1.2021 DO 7:30 HOD

3. - 9.třída - odběr jídla lze v jídlonosiči bočním vchodem do kuchyně v čase 12:00 - 12:30.

Angličtina 6-1

Úkol do nejbližších dnů:

vzhledem k situaci si zkontrolovat funkčnost aplikace Teams, umět se přihlásit na školní mail, který by byl komunikačním kanálem se školou v čase distanční výuky (jmeno.příjmení@skolarosice.onmicrosoft.com)

21.9.

- doplatek Wocabee

- slovíčka Introduction

Výchova k občanství 6

Distanční výuka - ÚNOR - 4. týden - máte v Čj

Distanční výuka - LEDEN 2021 - 4. týden - máte v Čj

Distanční výuka - LISTOPAD - zadání v příloze

Zeměpis 6

Distanční výuka - ÚNOR - zadání na 4. týden máte v Čj

Distanční výuka - LEDEN - zadání na 4. týden máte v Čj + dole pod textem prezentace na zemětřesení

------------------------------------------------------------------------------------------------

Český jazyk 6

Distanční výuka - ÚNOR - 4. týden - viz příloha dole pod textem

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka - ÚNOR - 2. týden - viz příloha dole pod textem

Matematika 6

Matematika

22. - 26.2.2021 - distanční výuka

V pondělí: nové učivo Úhly - co je úhel, jak se zapisuje, vrchol, ramena, písmena řecké abecedy - zápis ve ŠS během hodiny

V úterý: samostatná práce

Informatika 6

DISTANČNÍ VÝUKA

1. - 5. 3. 2021

Dějepis 6

 

Dějepis - distanční výuka: 22. 2.-26. 2. 2021 

Ahoj šesťáci, tento týden budeme probírat učivo o starověké Fénicii. V učebnici si přečtěte kapitolu "Starověká Fénicie, Kanaán a starý Izrael" str. 58-59. Učivo si vysvětlíme na středeční online hodině. Na hodinu si připravte školní sešit, pracovní sešit a učebnici. 

Fyzika 6

FYZIKA

Školní rok 2020/2021

22. - 26.2. - distanční výuka

Ve středu - samostudium: zopakuj si všechno, co jsme se učili o magnetech.

Přírodopis 6

Týden od 22. do 26. 2. 21

Milí šesťáciUsmívající se

Na úterý si vytiskněte zápis ( Zápis 23. 2. 21), připravte si učebnici.

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 6. třída