Výuka 6. třída

Informace pro rodiče 6

Předběžný rozvrh distanční výuky od 4. ledna 2021. V pondělí 4. 1. se koná 1. vyučovací hodinu porada vedení školy a učitelů, proto se sejde na Teamsech v 8.50 celá třída.

Obědy NUTNO PŘIHLÁSIT 4.1.2021 DO 7:30 HOD

3. - 9.třída - odběr jídla lze v jídlonosiči bočním vchodem do kuchyně v čase 12:00 - 12:30.

Angličtina 6-1

Úkol do nejbližších dnů:

vzhledem k situaci si zkontrolovat funkčnost aplikace Teams, umět se přihlásit na školní mail, který by byl komunikačním kanálem se školou v čase distanční výuky (jmeno.příjmení@skolarosice.onmicrosoft.com)

21.9.

- doplatek Wocabee

- slovíčka Introduction

Výchova k občanství 6

Diatanční výuka - DUBEN - máte v Čj

Distanční výuka - BŘEZEN - máte v Čj

Distanční výuka - ÚNOR - 4. týden - máte v Čj

Zeměpis 6

Distanční výuka - DUBEN - zadání máte v Čj

Distanční výuka - BŘEZEN - zadání máte v Čj

Distanční výuka - ÚNOR - zadání na 4. týden máte v Čj

Český jazyk 6


Distanční výuka - DUBEN - viz příloha dole pod textem

-----------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka - BŘEZEN - 5. týden - viz příoha dole pod textem

Matematika 6

Matematika

12. - 16.4.2021 - distanční výuka

V pondělí: online - stupně a minuty, úhly - opakování

V úterý: online test

Ve středu: online - Shodné útvary a osová souměrnost

Informatika 6

DISTANČNÍ VÝUKA

19. - 30. 4. 2021

Dějepis 6

Dějepis - distanční výuka: 12. 4.-16. 4. 2021 

Ahoj šesťáci, tento týden nás čeká kapitola o řecko - perských válkách. V učebnici si přečtěte kapitolu "Vrchol a pád klasické řecké polis" str. 98-99. Učivo si vysvětlíme na středeční online hodině. Na hodinu si připravte školní sešit, pracovní sešit a učebnici. 

Fyzika 6

FYZIKA

Školní rok 2020/2021

12. - 16.4.2021 - distanční výuka

Středa:

Kdo neposlal obrázek obalů výrobků s vyznačením OBJEMU, pošlete mi přes Teamsy do pátku. Pak už nebude možnost získat známku.

Přírodopis 6

Týden od 12. do 16. 4. 21

Milí šesťáci. 

Od tohoto týdne bude online hodina ve středu v čase 11:30 - 12:00. Připravte si zápis členovci - z minulých hodin, učebnici, PS.

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 6. třída