Výuka 6. třída

Informace pro rodiče 6

V tomto školním roce pokračuje projek Ovoce a mléko do škol. Závozový den je úterý. Tento týden děti dostanou švestku a mléko. Ovoce/zelenina bude každý týden, mléko 1x za 14 dní. Sledujte webové stránky školy.


Angličtina 6-2

Angličtina 6-1

Úkol do nejbližších dnů:

vzhledem k situaci si zkontrolovat funkčnost aplikace Teams, umět se přihlásit na školní mail, který by byl komunikačním kanálem se školou v čase distanční výuky (jmeno.příjmení@skolarosice.onmicrosoft.com)

21.9.

- doplatek Wocabee

- slovíčka Introduction

Výchova k občanství 6

Zeměpis 6

Úkoly v týdnu 14. 9. - 18. 9.

Vypracujte přiložený PL č. 2 podle učebnice.

Český jazyk 6

Opakování v týdnu 14. 9. - 18. 9

Gramatika - PS str. 2, 3 - všechna cvičení

Sloh - PS str. 48


Opakování v týdnu 7. 9. - 11. 9.

Matematika 6

Matematika

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Pro žáky 6. třídy registrované do Logické olympiády (někteří jste se zaregistrovali sami, některé zaregistrovala škola, ale VŠICHNI jste museli odkazem v mailu registraci potvrdit a také jste získali heslo):

Informatika 6

Dějepis 6

Fyzika 6

FYZIKA

Školní rok 2020/2021

29.9. - 2.10.2020

Do školy noste: zelenou učebnici, ŠS, PS

Opakujeme: Vlastnosti látek (PS str.4 - 5)

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 6. třída