Výuka 4. třída

Informace pro rodiče 4

Aktuální informace

 

Úkoly po dobu mimořádného volna:

Doporučuji úkoly zpracovávat průběžně, vždy k danému termínu. Když se vše nahromadí, nedá se to pak stihnout za jedno odpoledne. Po návratu do školy budu úkoly kontrolovat a vypracování bude ohodnoceno.

Ukázka brože - malování na plátno.
Ukázka brože - malování na plátno.

Přírodověda 4

VÝUKA V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO VOLNA

Přírodověda 4 - týden od 30. 3. - 5. 4.

Úterý 31. 3.

- téma Příroda kolem nás - navazujeme na Ekosystém les

- vem si pracovní sešit a vypracuj ze str. 40/cv. 2, 3


Hudební výchova 4

Samostatná práce na období 11.3. - 20.3.2020, domácí příprava:

1. Zopakovat názvy hudebních nástrojů - školní sešit

2. Naučit stupnici, umístění not v notové osnově: c1,d1,e1,f,1g1,a1,h1,c2 - školní sešit

 

Samostatná práce na období 23.3. - 27.3.2020, domácí příprava:

Naučit, případně připomenout (kdo již umí) písničku Dělání, dělání.

Angličtina 4

 Pomůcky na školní rok 2019-2020:

 

ANGLICKÝ JAZYK 4. třída

SEŠIT ŠKOLNÍ/DOMÁCÍ Č. 424 - 1ks

MLUVNICKÝ NOTES Č. 544 1ks

BAREVNÉ CENTROPENY tenké 4ks

VELKÁ FOLIE (DVOJITÁ)

OBALENÉ UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY, PODEPSANÉ

DESKY NA SLOVNÍ ZÁSOBU (A4) + DESKY NA  PORTFOLIOVÉ MATERIÁLY (A4)

15 ks euroobalů

Nůžky, lepidlo

Plastová kapsa s klopou (na obrázky)

 

Základem přípravy žáků na vyučování je práce se školním diářem, kde jsou uvedeny všechny informace k domácí přípravě, úkolům a testům. Žáci mají každodenně sledovat zápisy v diáři a připravovat se podle nich na výuku.

Vlastivěda 4

Úkol na 16.3.2020:

Pracuj s učebnicí a sešitem:

- učebnice str. 37 opakování za b) 

- překresli do sešitu časovou osu a vyznač na ní období napsaná v učebnici ( pokud jsi zapomněl, tak si znova přečti kapitolku Husitské války ( str.35.36)

 

Úkol na 19.3. 2020

PS str. 25 - dodělej celou stranu ( cv. 2 jsme dělali ve škole) 

 

Úkol na 23.3. a 25.3. 2020

Český jazyk 4

 Připomíním domácí úkol do 13.3.2020:

- PS díl 1., str. 48/cv. 9

- PS díl 1., str. 44/ cv. 11 - např. první obrázek představuje HELMU ( začni psát písmeno H k číslu1 a postupuj dále), ta HELMA - vzor ŽENA ( žena napíšeš na linku pod obrázek)

 

Úkol na týden 16.3. až 20.3.

V případě dotazů mi napište na školní e mail: zdenka.vrabcova@skola-rosice.net

Čtení

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 4. třída