Výuka 4. třída

Informace pro rodiče 4

11. 11. 2020 - DV


ROZPIS KONZULTAČNÍCH SCHŮZEK 19. 11. 2020

Tělesná výchova 4

20. 11. - 4. 12. 2020 - DV

Tělesná výchova

Počasí už není na dlouhé procházky a hraní her venku, proto se přesuneme domů. A že se doma dá dělat věcí!

Výtvarná výchova 4

20. 11. - 4. 12. 2020 - DV

Výtvarná výchova

3D polární medvěd

Pomůcky:

Hudební výchova 4

20. 11. - 4. 12. 2020 - DV

Hudební výchova

Opakování


Svět práce 4

2.2.2021

Veškeré informace a pokyny jsou pouze v kanálu Teamsů Svět práce 4. Zde máte pokyny, které plníte a na základě toho pak hodnotím předmět. Někteří dodali již mnoho úkolů, někteří jen 1 a někteří vůbec nic. Do dnešního dne jste měli splnit:netopýr, stavebnice, prostřený stůl, záložka, vaření. Další úkol je také popsaný na Teamsech - týká se nářadí pro práci. Pravidelně tedy sledujte zadání na Teams, snažte se plnit a v případě potíží mi napište také na Teams do chatu.

23.11.

Tentokrát vše najdete na Teamsech v pokynech pro 4.třídu - Svět práce - včetně odkazu na krátké video na Youtube. Těším se!

9.11.

Vlastivěda 4

Domácí úkoly na týden 12.4. - 16.4.

Hezký den,

tento týden si vypracujte následující domácí úkoly:

1) PS str. 33/cv. 1b - napište novinový článek podle zadání.

2) Pošle mi tento článek a obrázky husitských zbraní z minulé hodiny.

3) Kdo ještě neodevzdal všechny DÚ, tak mi je, prosím, dopošlete tento týden!

Matematika 4

Týden 1.9. - 4.9.2020

  • Pomůcky na matematiku: sešit 424 - 1x, sešit 524 - 1x, pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, 2 ořezané tužky, stíratelnou tabulku + fixu na tabulku, barevné centropeny - 4 barvy, pastelky, nůžky, lepidlo


Týden 7.9. - 11.9.2020

Český jazyk 4

23. - 27. 11. 2020

Český jazyk

Skladební dvojice + Základní skladební dvojice

Angličtina 4

Přírodověda 4

Týden od 12. do 16. 4. 21

Na pondělí si připravte PS a učebnici.

Týden od 6. do 9. 4. 21

Tento týden si vypracujte z PS str. 38, 39 - vyfoťte a pošlete do neděle 11. 4. 21 na chat.


 Dny od 29. 3. - do 31.3.

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 4. třída