Výuka 4. třída

Informace pro rodiče 4

19. 10. 2020 - DV

 

DV - ÚKOLY - aktualizace

 

Vážení rodiče,

Tělesná výchova 4

16. - 23. 10. 2020 - DV

Tělesná výchova

Neseďte jen doma a jdete se projít na čerstvý vzduch!

Co tahle se trošku protáhnout? Pojď si zahrát Značkovanou

Výtvarná výchova 4

21. 10. 2020 - DV

Výtvarná výchova


Strašidelný hrad

Hudební výchova 4

16., 23. 10. 2020 - DV

 

Hudební výchova 

Posuvky 

Svět práce 4

12.10.

Další hodina měla být 26.10., situace se velmi rychle mění. Proto zadávám další úkol zde, žáci mají zpracovat doma podle návodu. Ten dostanou každý vytištěný ve škole, zároveň je umístěn i zde jako příloha.

Někteří nesplnili zadání na dnešní hodinu (pěstitelskou). Někdo neměl vůbec nic, někdo měl od maminky z domova celé hotové (co asi pak má dělat v hodině?), mnozí měli vzorně vše připraveno - děkuji.

........................................................................................................................................................

Úkol do nejbližších dnů:

Vlastivěda 4

Domácí úkoly na týden 19. - 23. 10.

Přeji všem krásné odpoledne a prosím o vypracování následujících úkolů tak, jak jsme se domluvili na dnešní společné hodině: 1) Zápis do sešitu: Leganda mapy - Uč. str. 17: překreslit mapové znaky. 2) PS: str. 8/c. 3 a 4 - vymyslete a zakreslete znaky pro objekty a jevy uvedené v tabulce a také ty, které vidíte z okna.

Užijte si pěkné podzimní prázdniny a  já se na vás budu těšit v listopadu se škole.

Leona Kabrielová

Matematika 4

Týden 1.9. - 4.9.2020

  • Pomůcky na matematiku: sešit 424 - 1x, sešit 524 - 1x, pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, 2 ořezané tužky, stíratelnou tabulku + fixu na tabulku, barevné centropeny - 4 barvy, pastelky, nůžky, lepidlo


Týden 7.9. - 11.9.2020

Český jazyk 4

20. 10. 2020 - DV

Český jazyk

Slovní druhy

Angličtina 4

19. - 22. 10. 2020 - DV

Anglický jazyk

 

Přírodověda 4

Učivo na týden od 19. 10. do 23. 10.

Ahoj čtvrťáciUsmívající se

V pondělí 19. 10. se uvidíme na MS Teams, na přírodovědu si připravte učebnici, pracovní sešit a psací potřeby.

Začneme probírat téma VODA.

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 4. třída