Výuka 1. třída

Angličtina 1 Happy house : Lekce 6: Bathtime/ čas na koupání

8.3. - 12.3.2021

1. Opakujte slovní zásobu z minulé hodiny.

2. DÚ: Pracovní sešit str. 44 Nakresli a pojmenuj (například tvůj ručník)

3. Co bude na další hodině:

 Seznámíme se se slovní zásobou K příběhu na str. 50 v učebnice:

        Can you see me? - Vidíš mě?

        Where are you? - Kde jsi?

Informace pro rodiče 1

Domácí úkoly 15. 4. 2021

Český jazyk - písanka  str. 17  (druhá polovina strany) - opis a přepis vět.

Matematika - učebnice str. 31 cv. 3 (sčítání a odčítání v oboru do 20, tvoření příkladů pomocí obrázků počítadla - tabulky s žetonky, které děti dostaly).

______________________________________________________________

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 1. třída